شركت ملي صنايع مس ايران
تلفن
82138000

صندوق پستي
1511813311
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - پايين تر از پارك ساعي - پلاك 2161
سرشماره هاي فكس شركت ملي صنايع مس ايران - ستاد

88729011 
88729012 
88729013 
88729015 
 

 شماره های داخلی فکس
اداري - دبيرخانه   100
 معاونت منابع انساني  110
 فناوري اطلاعات و سيستم ها  120
 ايمني و محيط زيست (اچ اس اي)  130
 مديرعامل - دفتر  200
 روابط عمومي  220
 حقوقي و قراردادها  230
 حسابداري مديريت  240
 مالي  310
 فروش  320
 معاونت برنامه ريزي 400
 برنامه ريزي  410
 اكتشافات  420
 انرژي  430
 سهام  440

***

مجتمع مس سرچشمه
تلفن
03434302000
فکس
03434305323


***

مجتمع مس شهر بابك
تلفن
03431497000
فکس
03434122589


***

مجتمع مس سونگون
تلفن
04144553575
فکس
04144553568
صندوق پستي
8457156171

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت ملی صنایع مس دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته