شهيد بزرگوار عبدالرضا تركمان فرزند محمدتقي به سال 1332 در شهرستان باختران متولد گرديد.تفكرات و عقايد مذهبي خانواده او را از سالهاي جواني با جريانات و گروههاي مذهبي ضد رژيم شاهنشاهي آشنا كرد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي نيز با همين احساس تعهد و وظيفه به همراه گروههاي مبارز مجتمع شهرمس سرچشمه در كار سازماندهي اولين كميته هاي انقلاب همكاري مستمر و نزديك داشت. وي در سال 1356 به استخدام شركت ملي صنايع مس ايران در آمد و در امور معدن مشغول به كار شد. با شروع جنگ تحميلي، به همراه ديگر بسيجيان استان به جبهه هاي نبرد عازم گرديده و در تاريخ 3/12/1360 در منطقه عملياتي بستان به فيض به عظيم شهادت نايل آمد. از وي دو پسر به نامهاي توحيد و وحيد به يادگار مانده است.

فرازهايي از وصيت نامه شهيد عبدالرضا تركمان

همانا خداوند جانها و اموال مؤمنان را به بهاي بهشت خريداري كرده، آنها در راه خدا جهاد كنند كه دشمنان دين را به قتل برسانند و يا خود كشته شوند . بارالها! ما به خدايي ات قسم مي خوريم كه هميشه يار و پشتيبان انقلاب باشيم، چون ياري تو ياري اسلام و مسلمين است. چون راه تو راه حسين (ع) و راه همه شهداي بحق اسلام مي باشد . از امت مسلمان و مبارز مي خواهم كه هميشه ياور و پشتيبان اماممان باشند. از روحانيت مبارز و متعهد پشتيباني نمايند و اين را بدانند كه اگر روحانيت شكست بخورد اسلام شكست خورده است.به اميد پيروزي حق بر باطل