شهيد گلگون كفن محمدحسن عابدي داوراني فرزند غلامحسين به سال 1326 در روستاي خنامان از توابع شهرستان رفسنجان به دنيا آمد. وي كه در خانواده اي مذهبي بزرگ شده بود از سالهاي جواني به صف مبارزان و مخالفان رژيم پهلوي پيوست و با تفكرات حضرت امام همراه شد. شهيد عابدي در سال 1361 به استخدام مجتمع مس سرچشمه در آمد و در واحد انتظامات به ادامه خدمت مشغول گرديد. وي در جريان جنگ تحميلي با احساس وظيفه و براي اداي تكليف الهي در تاريخ 25/6/1364 به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شتافت و پس از چهار ماه مجاهدت درتاريخ 20/10/1364 در منطقه عملياتي والفجر هشت (فاو) به فيض عظماي شهادت نايل آمد. از اين شهيد والامقام چهار يادگاري با نامهاي مرضيه،عباس، فاطمه و علي اكبر باقي مانده است.

فرازهايي از وصيت نامه شهيد محمد حسن عابدي

هم اكنون حدود بيش از 4 ماه مي گذرد كه در كنار ديگر برادرانم با ارتش مزدور بعث به سركردگي صدام خائن مي جنگم . تا كي صبر كنم و شاهد جنايات مزدوران شرق و غرب باشم. آمده ام تا به ن داي هل من ناصر ينصرني امام خميني لبيگ گفته باشم. تا به گفته امام بزرگوارمان خميني بت شكن يا كشته شوم و يا بكشم. چون در هر دو حالت پيروزيم.

من به شما ملت بزرگوار و شهيد پرور سفارش مي كنم از امام امت و مراجع تقليد پيروي كنيد.

شهيد محمد حسن عابدي از زبان حميد محمدي دوست ايشان در تعميرات معدن

يك بار همراه شهيد عابدي از نوق به شركت مس آمدم. او ساعت 4 صبح از نوق حركت مي كرد تا به موقع كارش حاضر شود. او بسيار فعال بود و براي كارش ارزش فراواني قائل بود. براي اينكه دير نكند و به موقع سركارش حاضر شود ، هميشه صبحانه اش را در ماشين و هنگام رانندگي مي خورد. يك بشقاب كنار دستش بود و درون آن صبحانه قرار داشت و هنگام رانندگي لقمه ناني هم مي خورد . نگهبان انبار (سريدون) بود و قبل از آن در شركت تعاوني كشاورزي كار مي كرد. بعد به شركت مس آمد.