شهيد محمد مولايي در سال 1337 در خانواده مذهبي در شهر رفسنجان به دنيا آمد و پس از گذراندن دوران كودكي،تحصيلات خود را تا پنجم ابتدايي به پايان رساند و پس از آن به علت محدوديتهاي خانواده و مشكلات اقتصادي ترك تحصيل نموده و دوشادوش پدر و برادر بزرگ خود براي گذراندن زندگي مشغول به كار شد تا اينكه به خدمت سربازي احضار شد و چون خدمت سربازي ايشان همزمان با تظاهرات انقلابي مردم ايران برعليه شاه معدوم بود و به فرموده رهبر معظم انقلاب كه دستور داده بودند سرباز خانه ها را خالي كنيد،ايشان هم خدمت سربازي را رها كرده و به خيل عظيم مردم پيوسته و در تظاهرات و حركتهاي عظيم مردمي شركت نمودند. شهيد هيچگاه از نماز و واجبات ديني خود غافل نمي شد و تا جايي كه در توان داشت به مستمندان كمك مي كرد. ايشان در سال 1355 ازدواج كرده و ثمره اين ازدواج تا شروع جنگ تحميلي سه فرزند بود. در سال 1359 به طور قراردادي در شركت مس سرچشمه مشغول به كار شد و در سال 1362 به استخدام رسمي شركت در آمد كه همزمان با اين مسئله تمام دلبستگيها و علايق خود را كنار گذاشته و عازم جبهه هاي جنگ شد و سه سال در جبهه ها به جنگ عليه دشمن پرداخت. ايشان در آخرين ديداري كه با خانواده خود داشت گويي به او الهام شده بود كه ديگر بر نمي گردد و از آنجا كه همسر ايشان باردار بود وصيت كرد كه نام فرزند را حسن كه نام دوم خودشان بود بگذراند تا ياد و خاطره او هميشه براي خانواده و فرزندانش زنده بماند . ايشان به جبهه رفتند و در عمليات مهران در منطقه كردستان در سال 1365 به درجه رفيع شهادت نائل گرديد و زندگي پر افتخار او براي هميشه به خاطره ها پيوست.

فرازهايي از وصيت نامه شهيد محمد مولايي

همانا خداوند جانها و اموال مومنان را به بهاي بهشت خريداري كرده آنها كه در راه خدا جهاد كنند، دشمنان دين را به قتل برسانند و يا خود كشته شوند. من وظيفه شرعي خود دانستم كه با ايماني كه به خدا و روز قيامت دارم پا به عرصه جهاد گذاشتم و در راه خدا جهاد مي كنم و نااميد نيستم. ملت بزرگ ايران سنگر شهيدان اسلام را خالي نگذاريد و راه اسلام عزيز را ادامه دهيد كه تنها راه اسلام و راه امام خميني بت شكن زمان است.