شهيد احمدعلي قلندري فرزند حسين به سال 1326 در اروميه تولد يافت . او كه براي كار از زادگاهش به منطقه سرچشمه آمده بود. در سال 1354 به استخدام مجتمع مس سرچشمه در آمد و به عنوان اولين نيروهاي اين صنعت عظيم در واحدهاي انتظامات و ايمني مشغول به كار شد . وي انساني درستكار،صميمي و وظيفه شناس بود و يورش نظاميان بعثي عراق را تاب نياورد و به همراه بسيجيان جان بر كف استان كرمان به مناطق عملياتي جنوب اعزام شد و سرانجام در تاريخ 16/5/1367 شربت گواراي شهادت را نوشيد و در منطقه عملياتي شلمچه به جمع شهيدان گلگون كفن جنگ تحميلي پيوست.

فرازهايي از وصيت نامه شهيد احمد قلندري

من همزمان با فرياد هل من ناصر ينصرني حسين زمان از خانه خارج شدم و انشاء ا... هدفم هم زنده نگه داشتن خون مولايم حسين (ع) است. از تمامي برادراني كه در ارگانهاي انقلابي به امام خدمت مي كنند مي خواهم كه سنگر خود را خالي نكنند. زيرا منافق و ضد انقلاب از خالي بودن سنگر ارگانهاي انقلاب سوء استفاده مي كنند اميدوارم ملت ايران با سرافرازي از اين جنگ تحيملي بيرون بيايد.