موضوع: ارائه خدمات مشاوره براي پروژه احداث کارخانه فلوتاسيون سرباره کارخانه ذوب واقع در مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 4199126
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت دستگاه بالابر خودرويي مربوط به آتش نشاني
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت دستگاه بالابر خودرويي مربوط به آتش نشاني را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 يکشنبه ١٣ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199151
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين و اجراي عمليات پايدار سازي شيب شيرواني POND PLS مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199154
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي ديوار بتني درجا در مجاورت جاده دسترسي به انبار درشت از مسير سنگ‌ شکن اوليه معدن مس سرچشمه (ضلع غربي نوار نقاله شماره دو)
آگهي مناقصه شماره 2199152
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام كليه عمليات عمومي ابلاغي در رشته هاي ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199109
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري، حمل و تخليه ساليانه 14.400 تن غبار سياه توسط دو دستگاه تريلر‌ بونكردار از كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد به واحد ليچينگ ميدوك و يا ساير محل هاي تعييني مورد نظر كارفرما
آگهي مناقصه شماره 4199124
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات معدنكاري در معدن سنگ آهك پير قوچون
آگهي مناقصه شماره 2199153
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات دمونتاژ و مونتاژ قطعات قاب فولادي سوله انبار مغزه سايت هيدنکا مجتمع مس سونگون و احداث ابنيه سوله انبار مغزه جديد در شهرک ورزقان
آگهي مناقصه شماره 3199124
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث تصفيه خانه آب شرب شهرستان رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 2199148
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>