موضوع: تعويض لاينر آسياهاي تغليظ، تعمير سنگ شکن اوليه، تعمير فيلتر پرس ها، پمپها و نوار نقاله کارخانه تغليظ ميدوک مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 4199132
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: جابجايی پمپ سيکلون اوليه کارخانه تغليظ سايت ميدوک مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 4199131
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمانهای اداری تعميرات برق، انتظامات موليبدن، تصفيه خانه، واحد 78 و تعميرات بالابرهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199130
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات اجرا و نصب كامل سيستم حرارت مركزي (موتورخانه ها) سطح مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199159
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٢ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ماشين آلات معدني بصورت 24 ساعته جهت تسطيح و رگلاژ و ريپر نمودن پدداکت هاي ريخته شده در محدوده هيپ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199158
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ديوار و کف سازی بتنی محل دپوی سيليس واحد ذوب و احداث ساختمان بتنی مجاور اتاق برق کارخانه آهک
آگهي مناقصه شماره 2199157
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد، نصب، راه اندازي و پشتيباني (web application firewall) WAF
آگهي مناقصه شماره 2199155
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات مهندسي و طراحي، تهيه نقشه ، تأمين، اجرا و احداث تونل انتقال سرباره و محل نصب سنگ شكن را به صورت EPC در مجتمع مس سرچشمه
مناقصه شماره :21982727
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت تامين كننده ماسك تنفسي
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت ماسك را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 2199156
موضوع: حفاری، لوله گذاری و تجهيز حفاري های زهکشی و خشک اندازی جبهه کاری های معدن مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٦ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>