موضوع: احداث مرکز مکانيزه پخت غذا در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199164
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199151
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعمير اساسي ساختمان كارگاه تعميرات فلش امور ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199162
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين، نصب، راه اندازي، نگهداري و راهبري دو ايستگاه پايش آنلاين (آنالايزر) آلاينده هاي هواي محيطي به همراه مانيتورينگ شهري در شهرهاي خاتون آباد و شهربابک بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 4199135
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي فراخوان عمومي شناسايي تامين کنندگان، توليد کنندگان و سازندگان داخلي
شرکت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد جهت تکميل بانک اطالعاتي خود نسبت به شناسايي تامين کنندگان، توليد کنندگان و سازندگان داخلي واجد شرايط اقدام نمايد.
 يکشنبه ٩ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع :شناسايي پيمانكار جهت عمليات باطله برداري و استخراج از معدن مس كرور
مناقصه 1199114
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد نسبت به شناسايي پيمانكاران متقاضي جهت عمليات باطله برداري و استخراج معدن مس كرور با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 1199117
موضوع: اجراي قسمت اول پروژه احداث کمپ ورزشي ورزقان (يک سالن فوتسال 3000 نفره و دو زمين چمن (بدون سکو) با محوطه سازي لازم)
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد اقلام مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره: 9903/32
متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده و بازديد از ساعت 9 لغايت 15 روزهاي دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه مورخ های 21و19،20/ 08 /99 با در دست داشتن اصل حواله واريزي به مبلغ 500.000 ريال براي هر جدول فوق به شماره حساب 3396818168 شركت ملي صنايع مس ايران نزد بانك ملت شعبه ورزقان ، واقع در 120 كيلومتري تبريز – 25 كيلومتري شهرستان ورزقان – مجتمع مس سونگون – سایت ذوب – ساختمان ادمین طبقه دوم دبيرخانه کميسيون معاملات مس آذربایجان مراجعه نمايند.
 چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تأمين، نصب و اجراي ايستگاه به منظور انجام عمليات تعويض جرثقيل دوبل جنوبي مربوط به سالن الکتروليز امور پالايشگاه و ريخته گري هاي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199160
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات آسفالت جهت كنده كاري هاي مربوط به بررسي سيستم حفاظت كاتديك (خطوط آب، آتشنشاني و گاز)، سيستم روشنايي و ... كارخانه ذوب خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199133
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>