موضوع: خريد، نصب، راه اندازي، آموزش و پشتيباني (firewall) در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199124
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: عمليات نگهداري وتعميرات حفاظت از خوردگي و اجراي آنتي اسيد پالايشگاه كارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199112
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان اداري كنترل كيفي ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199115
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه مصالح جهت اصلاح مسير وتعويض چراغ و کابل روشنايي معابر سايت ذوب خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199113
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو صبحانه ، ناهار و شام در غذا خوري هاي مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199115
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو صبحانه ، ناهار و شام در غذا خوري هاي مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي تاسيسات و شبكه توزيع برق و روشنايي كارگاه مهندسي خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199111
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري و نمونه برداري از سد باطله مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199122
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل، بارگيري و تخليه پسماند حوضچه هاي کارخانه غبار امور ليچينگ و بيوليچينگ
آگهي مناقصه شماره 2199121
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره و مميزي الكتروفيلترهاي ذوب مس خاتون آباد جهت افزايش راندمان و بهبود آلايندگي محيط زيست
مناقصه شماره :4199110
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي ايستگاه جديد بارگيري بليد و مسير دسترسي به زيرسكشن هاي ماژول 1 و 2 امور پالايشگاه مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199109
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 صفحه بعدی >>