موضوع: آيس بلاست شاول ها و دريل هاي معدني در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199127
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث تصفيه خانه های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان ( مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابک ) به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199119
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: آيس بلاست شاول ها و دريل هاي معدني در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199128
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٤ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث تصفيه خانه های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان ( مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابک ) به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199129
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد
 شنبه ٤ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي، نوسازي و بهسازي مهمانسراهاي شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199119
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت تغيير کاربري و تجهيز ساختمان (ICT) سابق به آزمايشگاه شيمي در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199116
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت تغيير کاربري و تجهيز ساختمان (ICT) سابق به آزمايشگاه شيمي در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مديريت طرح به صورت متمركز جهت پروژه هاي حوزه معاونت توسعه و مهندسي مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 4199117
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٩ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره متمركز و جامع نقشه برداري هوايي و زميني، مطالعات و طراحي، نظارت كارگاهي و عاليه، خدمات آزمايشگاه ژئوتكنيك، مكانيك خاك و مقاومت مصالح جهت پروژه هاي طرح هاي عمراني سرچشمه در حوزه هاي راهسازي، پل سازي، ساختمان و محوطه سازي
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199127
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٩ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان اداري و تكميل كارگاه تعميرات مركزي ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199116
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين، نصب و راه اندازي سيستم هاي تهويه مطبوع اتاق هاي برق كارخانه مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199123
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>