موضوع: بارگيري، حمل و تخليه غبار از كارخانه ذوب به امور ليچينگ و بيوليچينگ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199143
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٥ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات طراحي، مهندسي، تامين كالا و تجهيزات و نصب و راه اندازي به صورت توام (EPC) سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك جهت چرخ ريخته گري شماره 2 ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199140
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه Silencer‌ (صدا خفه کن) فن هاي پروسس تامين كننده هواي كوره فلش و دو دستگاه Silencer فن هاي احتراقي و يك دستگاه Silencer براي Valveهاي كنترلي روي خط هواي دمشي در مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199141
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين و تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي مخلوط مواد سرد براي تحويل به پيمانكاران توليد بليستر
آگهي مناقصه شماره 2199139
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره براي فاز سوم پروژه توسعه تغليبظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199136
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: نصب و راه اندازي دو ايستگاه پايش آنلاين(آنالايزر) آلاينده هاي هواي شهري در شهرستان رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 2199138
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه، تامين مصالح و انجام کليه تعميرات ابنيه صنعتي، راههاي ارتباطي, کليه واحدهاي اداري و مهمانسراها و واحد هاي جديد الاحداث در كارخانه خاتون آباد و 38 واحد مهمانسراهاي شهربابک
آگهي مناقصه شماره 4199100
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه، تامين مصالح و انجام کليه تعميرات ابنيه صنعتي، راههاي ارتباطي, کليه واحدهاي اداري و مهمانسراها و واحد هاي جديد الاحداث در كارخانه خاتون آباد و 38 واحد مهمانسراهاي شهربابک
آگهي مناقصه شماره 4199100
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث تصفيه خانه های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان به صورت EPC
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199129
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات نقشه برداري از معادن مس سرچشمه، دره زار و درآلو و چهل كوره زاهدان
آگهي مناقصه شماره 2199134
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>