موضوع: اجراي عمليات تامين، حمل، نصب و راه اندازي يك دستگاه جرثقيل سقفي نيم دروازه اي سه تن به همراه تهيه و نصب تيرهاي حمال با ريل گذاري و ساخت پاركينگ تعميراتي جهت كارگاه تعميرات كاتد بلانك پالايشگاه خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199122
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تغيير کاربري و تجهيز ساختمان (ICT) سابق به آزمايشگاه شيمي در مجتمع مس سونگون
آگهي مناقصه شماره 3199116
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٨ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو صبحانه ، ناهار و شام در غذا خوري هاي مجتمع مس سونگون
آگهي مناقصه شماره 3199115
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٨ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بتن‌ريزي حياط منازل مسکوني شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199145
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تهيه متريال، نصب و اجرا، تست و راه اندازي لايف لاين افقي روي ريل جرثقيل هاي سقفي سالن ذوب و چرخ ريخته گري، كوره هاي آند (RF) و راهرو مياني انبار كنسانتره 2 امور ذوب خاتون آباد
تجديد آگهي مناقصه شماره 4199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات نظارت کارگاهي و مهندسي بر عمليات حفاري اکتشافي و ساختاري به ميزان 200 هزار متر در سال و در بيست سايت فعال در سطح کشور
آگهي مناقصه شماره 1199112
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات زهكشي معدن مس ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199121
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام پروژه ترميم 16 کيلومتر از آسفالت باند قديم محور رفسنجان - سرچشمه به روش بازيافت گرم درجا
آگهي مناقصه شماره 2199144
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ليفتراكهاي مورد نياز كارفرما با اپراتور جهت ارائه خدمات مورد نياز در واحدهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانهاي مورد نياز كارفرما
آگهي مناقصه شماره 2199142
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت منابع تامين 5 دستگاه حفاري اكتشافي واير لاين و تجهيزات مربوطه
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به تامين 5 دستگاه حفاري اكتشافي واير لاين و تجهيزات مربوطه اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت تامين دستگاه هاي مذكور با مشخصات فني و تعداد بر اساس جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد
 چهارشنبه ٥ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>