موضوع: انجام عمليات زهكشي معدن مس ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199121
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام پروژه ترميم 16 کيلومتر از آسفالت باند قديم محور رفسنجان - سرچشمه به روش بازيافت گرم درجا
آگهي مناقصه شماره 2199144
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ليفتراكهاي مورد نياز كارفرما با اپراتور جهت ارائه خدمات مورد نياز در واحدهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانهاي مورد نياز كارفرما
آگهي مناقصه شماره 2199142
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت منابع تامين 5 دستگاه حفاري اكتشافي واير لاين و تجهيزات مربوطه
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به تامين 5 دستگاه حفاري اكتشافي واير لاين و تجهيزات مربوطه اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت تامين دستگاه هاي مذكور با مشخصات فني و تعداد بر اساس جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد
 چهارشنبه ٥ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري، حمل و تخليه غبار از كارخانه ذوب به امور ليچينگ و بيوليچينگ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199143
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٥ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات طراحي، مهندسي، تامين كالا و تجهيزات و نصب و راه اندازي به صورت توام (EPC) سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك جهت چرخ ريخته گري شماره 2 ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199140
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه Silencer‌ (صدا خفه کن) فن هاي پروسس تامين كننده هواي كوره فلش و دو دستگاه Silencer فن هاي احتراقي و يك دستگاه Silencer براي Valveهاي كنترلي روي خط هواي دمشي در مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199141
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين و تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي مخلوط مواد سرد براي تحويل به پيمانكاران توليد بليستر
آگهي مناقصه شماره 2199139
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره براي فاز سوم پروژه توسعه تغليبظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199136
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: نصب و راه اندازي دو ايستگاه پايش آنلاين(آنالايزر) آلاينده هاي هواي شهري در شهرستان رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 2199138
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>