معدن سرخ
صنعت سبز

بهره برداری از پروژه کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه

معدن سرخ
صنعت سبز

معدن سرخ
صنعت سبز

آرشیو

معرفی

محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران

آرشیو
لجن آندي
لجن آندي
لجن آندي

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

بیلت
بیلت
بیلت

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

سرباره
سرباره
سرباره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

اکسیژن
اکسیژن
اکسیژن

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

ته پاتیل
ته پاتیل
ته پاتیل

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

کنسانتره
کنسانتره
کنسانتره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات1399/12/101399/12/031399/11/261399/11/191399/11/121399/11/051399/10/30
هر کیلو کاتد(ریال)0000000
کاتد ميانگين(ریال)0000000
هر کیلو مفتول(ریال)0000000
مفتول ميانگين(ریال)0000000
ميانگين وزن هر بشکه(کیلوگرم)0000000
ميانگين وزن هر پالت(کیلوگرم)0000000

اطلاع رسانی

مناقصه / مزایده / اطلاعیه

آرشیو