موضوع: بازسازي و تعميرات ساختمان اداره برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199187
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور جهت پروژه اصلاحات خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره4199147
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره اي پروژه احداث کارخانه آهك خاتون آباد با ظرفيت 500 تن در روز (دو كوره 250 تني) با تكنولوژي كوره عمودي
آگهي مناقصه شماره 4199146
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت دو عدد سوله سازه فضاکار در رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 2199186
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اصلاحات آهک هيدراته تغليظ مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199114
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بهينه سازي سيستم عمليات كنورترها با اصلاحات تجهيزات كنترلي مرتبط با هواي دمشي در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199185
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع تامين دو دستگاه پويشگر مغزه حفاري و تصويربرداري از جعبه مغزهاي حفاري
آگهي فراخوان عمومي
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد منابع واجد شرايط جهت تاميين دو دستگاه پويشگر مغزه حفاري و تصويربرداري از جعبه مغزهاي حفاري را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمانهای اداری تعميرات برق، انتظامات موليبدن، تصفيه خانه، واحد 78 و تعميرات بالابرهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي تجديد مناقصه شماره 4199130
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات طراحی ، مشاوره ، استقرار و آموزش سیستم جامع پایش وضعیت مجتمع مس سونگون
آگهي مناقصه شماره 3199127
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور جهت احداث كارخانه مواد شيميايي مورد نياز تغليظ
آگهي مناقصه شماره2199183
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت ملی صنایع مس دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته