کد خبر: 184/ ١٢:٥٣ - چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 184
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: انجام فعاليت هاي فاز دوم (تکميلي) ورزشگاه ده هزار نفري شهداي مس رفسنجان به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2100109
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  خلاصه شرح مختصر كار :

 • تکميل عمليات محوطه سازي
 • اجراي سر درب ورودي ورزشگاه
 • اجراي پيست تارتان
 • تکميل سقف فضاکار ضلع غربي ورزشگاه
 • خريد و نصب دوربين هاي مداربسته و سيستم شبکه هاي کامپيوتري و سيستم تلفن مرکزي
 • خريد و نصب گيت هاي تردد
 • خريد تجهيزات براي بهره برداري
 • نما سازي (رنگ اميزي ) ورزشگاه

ب ـ مدت اجرا: 12ماهشمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  استان كرمان- شهرستان رفسنجان- ابتداي جاده رفسنجان به سرچشمه- مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي مس رفسنجان

            د-  پيش پرداخت: 20% از مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

 • تصوير اساسنامه، آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شرکت در خصوص اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاء مجاز
 • دارابودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
 • دارا بودن حداقل رتبه3 (سه) پيمانكاري در رشته ابنيه و حداقل رتبه 3 (سه) تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه کشور با تاريخ اعتبار
 • تصوير گواهي کد اقتصادي و شناسه ملي شرکت

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

 •  داشتن شخصيت حقوقي
 • مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
 • دارابودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
 • دارا بودن حداقل رتبه3 (سه) پيمانكاري در رشته ابنيه و حداقل رتبه 3 (سه) تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه کشور با تاريخ اعتبار
 • دارا بودن سوابق و تجربيات کارمشابه در زمينه موضوع مناقصه
 • دارا بودن توان مالي
 • دارا بودن توان فني و مهندسي
 • دارا بودن توانايي ارائه ضمانت نامه بانکي شرکت در مناقصه معادل 50.000.000.000 ريال (پنجاه ميليارد ريال)

 تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي دوم در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

 • تصوير اساسنامه، آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شرکت در خصوص اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاء مجاز
 • تصوير گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
 • تصوير حداقل رتبه3 (سه) پيمانكاري در رشته ابنيه و حداقل رتبه 3 (سه) تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه کشور با تاريخ اعتبار
 • تصوير گواهي کد اقتصادي و شناسه ملي شرکت
 • ارائه سوابق و تجربيات (حداقل سه تجربه موفق در زمينه و يا مشابه با موضوع مناقصه مربوط به 5 سال اخير) و همچنين رزومه آن شرکت که شامل فهرست کليه قراردادهاي قبلي و جاري آن شرکت باشد و به طور خلاصه شامل موارد (موضوع پروژه، مبلغ اوليه پيمان، مدت پيمان، شماره قرارداد، تاريخ ابلاغ قرارداد، نام کارفرما، محل اجراي پروژه و ...) باشد. ضمناً تصاوير کليه قراردادها بايستي پيوست باشند و همچنين تصاوير سه قرارداد مشابه با موضوع مناقصه بصورت جداگانه پيوست باشند.

توجه: در صورتي که در بررسي سوابق پيمانکاران مشخص گردد که با احتساب قراردادهاي 5 سال گذشته، تعداد مناقصه‌گران ليست کوتاه به حدنصاب لازم نمي رسد، بنا به تشخيص کميته ارزيابي قراردادهاي 10 سال اخير کليه شرکت‌ها مجدداً بررسي مي گردد.(قراردادهاي با ارزش ريالي درحدود مناقصه جهت امتيازدهي داراي اهميت بيشتري مي باشد)

 • حسن سايقه و داشتن رضايت نامه از کارفرمايان فعلي و قبلي (علاوه بر تصاوير رضايت نامه ها، تصاوير قراردادهاي مربوطه نيز بايستي پيوست گردد)

توجه:حسن سابقه در قراردادهاي با ارزش ريالي درحدود مناقصه جهت امتيازدهي داراي اهميت بيشتري مي باشد

 • توان مالي (ارائه تصوير گزارش‌هاي حسابرسي شده، ترازنامه، اعتبارنامه بانکي، اظهارنامه مالياتي، مفاصا حساب مالياتي و بيمه مربوط به 5 سال اخيرتاييد شده توسط مراجع ذيصلاح)
 • توان تجهيزاتي و ماشين آلات (ارائه تصوير مستندات مربوط به مالکيت و يا در اختيار داشتن ماشين آلات، تجهيزات و امکانات مورد نياز جهت اجراي موضوع مناقصه يا در اختيار داشتن آنها طي مدت اجراي موضوع مناقصه)
 • توان فني و مهندسي(ارائه ساختار تشکيلات، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه (مدارک تحصيلي و رزومه نفرات کليدي، متخصص، هيات مديره، مدير عامل و همچنين ليست بيمه کارکنان آن شرکت (دو سال اخير) الزامي است)، تصوير هرگونه مدركي دال برتوانايي فني و مديريتي، کنترل پروژه، برنامه ريزي اجرايي و تصاوير گواهينامه هاي ايزو و يا آموزشي کسب شده و ...
 • دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه و ارائه ساختار سازماني مديريت HSE، ارائه HSE PLAN، حسن انجام HSEدر پيمانهاي قبلي، سوابق آموزش  HSEپرسنل، استقرار سيستم هاي مديريت HSE

.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وب سايت ها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات  مشاور کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج