کد خبر: 131/ ١١:٣٥ - دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 131
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: انجام خدمات مشاوره مهندسي و نظارت بر عمليات اجرائي حفاري و نمونه برداري از رسوبات انباشته شده پشت سد باطله مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره2100102
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

شرح خدمات شامل  بخش انجام مطالعات مهندسي، بررسي کيفي و کمي و امکان سنجي فرآوري رسوبات پشت سد باطله، تهيه شرح خدمات بخش اجرايي كار و همچنين نظارت بر عمليات اجرايي ژئوتکنيک، ژئوفيزيک و آزمايش هاي صحرايي (برجا) و آزمايشگاهي تا حصول نتيجه و ارائه گزارش كامل به كارفرما مي­باشد.

بخش اول: خلاصه شرح خدمات مطالعات مهندسي

 1. بازديدهاي ميداني محدوده سايت و جمع آوري اطلاعات صحرايي (برجا)
 2. تهيه نقشه پايه اوليه محدوده سايت در محيط GIS
 3. تهيه شرح خدمات و دستورالعمل نقشه برداري محدوده مطالعاتي در صورت نياز
 4. تهيه شرح خدمات و دستورالعمل انجام عمليات ژئوفيزيک به روش هاي مقاومت ويژه الکتريک و سايزميک
 5. تهيه شرح خدمات مطالعات ژئوتکنيک اعم از تعيين مختصات و تعداد و عمق گمانه هاي اکتشافي، نمونه برداري در طي عمليات حفاري به منظور انتخاب نمونه هاي مناسب براي کليه آناليزهاي کيفي، آزمون هاي صحرايي (برجا) نظير مخروط نفوذ استاندارد (SPT)و آزمون هاي آزمايشگاهي مورد نياز (خصوصيات فيزيکي، مکانيکي و شيميايي)
 6. تهيه شرح خدمات نظارت بر عمليات نقشه برداري، ژئوفيزيک و گمانه هاي اکتشافي و ژئوتکنيک
 7. تهيه نقشه سه بعدي توزيع عناصر از لحاظ نوع، غلظت و موقعيت مکاني در پشت سد باطله مجتمع مس سرچشمه

بخش دوم: خلاصه شرح خدمات نظارت بر عمليات اجرايي

 1. نظارت بر انجام عمليات حفاري­هاي اكتشافي و اخذ نمونه­هاي مورد تائيد كارفرما از رسوبات انباشته شده پشت سد باطله
 2. نظارت بر انجام دقيق و كامل آزمايش هاي صحرايي تعيين شده
 3. نظارت بر انجام آزمايش هاي لازم بر روي نمونه­هاي رسوبات در آزمايشگاههاي موردتائيد كارفرما و ارائه نتايج
 4. ارائه دستور کار کارگاهي نظارتي متناسب با انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي

ب ـ مدت اجرا: 18ماهشمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  استان كرمان- شهرستان رفسنجان- سد باطله مجتمع مس سرچشمه واقع در 50 کيلومتري رفسنجان

            د-  پيش پرداخت: 5% از مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- تصوير اساسنامه، آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شرکت درخصوص اعضاء هيات مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاء مجاز.

2- تصوير گواهينامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير گواهينامه رتبه 2 ژئوتکنيک و ژئو فيزيک از سازمان برنامه و بودجه کشور .

4- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

 

 

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- داشتن شخصيت حقوقي

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل سه تجربه موفق در زمينه موضوع مناقصه و ارائه رضايت نامه از کارفرمايان فعلي و گذشته ( نام و شماره تلفن کارفرما الزامي است) و يا دارا بودن حداقل 3 تجربه موفق در خصوص اجراي کارهاي مشابه آن

4- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي.

5- دارا بودن صلاحيت رتبه 2 ژئوتکنيک و ژئو فيزيک از سازمان برنامه و بودجه کشور و داشتن ظرفيت خالي براي پذيريش کار

6- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه معادل 600.000.000 ريال (ششصد ميليون) ريال

 

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي دوم در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير رتبه 2 ژئوتکنيک و ژئو فيزيک از سازمان برنامه و بودجه کشور.

4- تصويرگواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

5- ارائه سوابق و تجربيات (حداقل سه تجربه موفق در زمينه و يا مشابه با موضوع مناقصه مربوط به ۵ سال اخير) و همچنين رزومه آن شرکت که شامل فهرست کليه قراردادهاي قبلي و جاري آن شرکت بوده و به طور خلاصه شامل موارد: موضوع پروژه، مبلغ اوليه پيمان، مدت پيمان، تاريخ ابلاغ قرارداد، شماره قرارداد، نام کارفرما، محل اجراي پروژه و ... باشد. ضمناً تصاوير کليه قراردادها بايستي پيوست باشند و همچنين تصاوير سه قرارداد مشابه با موضوع مناقصه به صورت جداگانه پيوست گردد.

6- حسن سابقه و داشتن رضايت نامه از کارفرمايان فعلي و قبلي (علاوه بر تصاوير رضايت نامه ها، تصاوير قراردادهاي مربوطه نيز بايستي پيوست گردد).

7- توان مالي (گردش مالي و گزارش هاي حسابرسي شده، اعتبارنامه بانکي، اظهارنامه مالياتي، ترازنامه، مفاصا حساب مالياتي و بيمه)مربوط به ۵ سال اخير .

8- توان فني و مهندسي (ارائه ساختار تشکيلاتي شركت، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه شامل مدارک تحصيلي و رزومه نفرات کليدي و متخصص و همچنين ليست بيمه کارکنان آن شرکت مربوط به دو سال اخير الزامي است). تصوير هرگونه مدرکي دال بر توانائي فني و مديريتي، کنترل پروژه، برنامه ريزي اجرائي و ... .

9- تصاوير گواهينامه هاي ايزو و يا آموزشي کسب شده، رويه ها و دستورالعمل هاي موجود در آن شرکت و علي الخصوص دستور العمل HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

10- رزومه آن شرکت که شامل فهرست کليه قراردادهاي قبلي و جاري آن شرکت باشد و بطور خلاصه شامل موارد (موضوع پروژه، مبلغ اوليه پيمان، مدت پيمان، شماره قرارداد، تاريخ ابلاغ قرارداد، صورتجلسات تحويل، نام کارفرما، محل اجراي پروژه و ...) باشد.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وب سايت ها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات  مشاور کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303408 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج