کد خبر: 112/ ١٠:٥٧ - چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 112
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: انجام خدمات مشاوره اي پروژه احداث کارخانه آهك خاتون آباد با ظرفيت 500 تن در روز (دو كوره 250 تني) با تكنولوژي كوره عمودي
آگهي مناقصه شماره 4199146
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

 

                     انجام كليه خدمات مشاوره، جمع آوري اطلاعات، مطالعات زيست محيطي واخذ مجوزهاي لازم از سازمانهاي مربوطه، مطالعات ژئوتکنيک، زمين شناسي و مكانيك خاك، نقشه برداري، هوا شناسي، نمونه گيري و مديريت انجام آزمايشات، بررسي و اعلام نظر درخصوص مدارک پايه ي موجود و تکميل و نهايي سازي اسناد و مدارک  مهندسي پايه، مهندسي و طراحي هاي متفرقه و جنبي (درصورت نياز و ابلاغ كارفرما)،تهيه اسناد مناقصه انتخاب پيمانكار EPCو همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار در مرحله اول و انجام خدمات نظارت عاليه (مشتمل بر بررسي مدارک مهندسي پيمانکار EPC، نظارت كارگاهي (نظارت بر اجراي پروژه و نصب و بهره برداري از تجهيزات و ... )، خدمات نظارت بر پيش راه اندازي، راه اندازي، تست هاي عملکردي و رفع عيوب تا مرحله تحويل موقت و نظارت بر بهره برداري تا تحويل دائم، خدمات مهندسي كارگاهي،  بازرسي ساخت تجهيزات، خدمات متفرقه و جنبي مرتبط با موضوع قرارداد (در صورت نياز و ابلاغ از سوي كارفرما) و خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه در مرحله دوم براي احداث و به بهره برداري پايدار رساندن کارخانه آهك خاتون آباد واقع در استان كرمان منطقه شهربابک

ب ـ  مدت اجرا: 36 ماهشمسي

ج -  محل انجام كار:

            منطقه خاتون آباد در استان کرمان و معدن آهک واقع در 25 کيلومتري مجتمع مس خاتون آباد

            د-  پيش پرداخت: معادل 3 درصد مبلغ اوليه قرارداد

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن رتبه از سازمان برنامه و بودجه.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

 • مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.
 • دارا بودن گواهينامه مشاوري و حداقل رتبه دو معتبر در گروه صنعت تخصص صنايع فلزات اساسي يا در گروه معدن تخصص كانه آرايي و فرآوري مواد از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 7.000.000.000 ريال( هفت ميليارد ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

 • تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.
 • ليست بيمه تامين اجتماعي پرسنل براي 2 سال قبل
 • گواهينامه هاي رتبه هاي شرکت،ترجيحا در ارتباط با موضوع مناقصه و گواهينامه هاي نظام کيفيت و بهداشت حرفه اي استقرار يافته در سازمان (ISO9001-ISO14000-ISO18001) و ساير گواهينامه هاي معتبر ISOدر سازمان نظير گواهينامه هاي ايزو 10006, 10013, 10015, 14000، 21500 و ...، همچنين گواهينامه هاي شرکت در دوره هاي آموزشي مديريتي براي پرسنل کليدي سازمان و گواهينامه هاي مديريت پروژه ي معتبر به نام پرسنل شرکت مانند PMP، PRINCE IIو مشابه
 • ارائه ليست و فايل رويه هاي داخلي سازمان جهت مديريت فرآيندهاي سازماني و پروژه اي شرکت  ونظام مديريت درس آموخته هاي پروژه ها مستقر در سازمان
 • ليست كامل پروژه هاي 7 سال اخير مرتبط با موضوع مناقصه (با ذكر عنوان پروژه، شماره قرارداد، موضوع قرارداد، شرح خدمات سازمان در آن قرارداد و مبلغ قرارداد)  ورضايت نامه از كارفرمايان قبلي
 • چارت سازماني همراه با رزومه نفرات هر باکس خصوصا پرسنل کليدي. رزومه ها شامل اطلاعات فردي، مدت زمان همکاري با شرکت (ماندگاري)، تجربيات فرد در پروژه هاي مختلف صنايع معدني و ذکر تخصص هاي ويژه (با ذکر تجربه طراحي يا مشاوره در پروژه هاي صنايع معدني...) باشد.
 • ارائه تصوير HSE Planبه همراه گزارش دوساله حوادث حين کار پرسنل و ماشين آلات در دو قرارداد اخير
 • ليست نرم افزارهاي فني- مهندسي و استانداردهاي موجود در سازمان مرتبط با شرح خدمات مناقصه و ليست نرم افزار هاي مديريتي- برنامه ريزي بکار گرفته شده در سازمان (نرم افزار هاي ERP، اتوماسيون اداري، مديريت اسناد، مديريت پروژه و ...) و مستندات قابل قبول جهت احراز
 • سوابق همکاري با شرکتها، نهادها، مجامع بين المللي و کارشناسان خارجي مرتبط با موضوع مناقصه

10- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

11- تصوير رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

12- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي (ترازنامه و صورت هاي سود و زيان حسابرسي شده مربوط به 5 سال گذشته (سرمايه ثبت شده، مبالغ پرداختي براي ماليات و بيمه، درآمد ناخالص ساليانه و مبلغ دارايي هاي خالص مشخص شود) و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

14 - دريافت دستورالعمل ارزيابي  مناقصه گران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج