کد خبر: 484/ ١٠:٢٧ - سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 484
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: اجراي عمليات آبپاشي و گريدرزني (تسطيح و رگلاژ) سطح جاده هاي اصلي و فرعي و محوطه هاي بارگيري و تخليه در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199173
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

آبپاشي سطح جاده هاي معدن بطور گسترده، بطوريكه پيمانكار قادر به آبپاشي روزانه 430 هزار مترمربع سطح جاده هاي معدن باشد. پيمانكار بايد به نحوي اقدام به انجام اين كار نمايد كه با آبپاشي منظم، اين مقدار سطح جاده را هميشه مرطوب نگه داشته و از ايجاد گرد و غبار ناشي از تردد در جاده خشك و همچنين لغزندگي ناشي از آبپاشي بيش از حد جلوگيري به عمل آورد.

1- تجهيز كارگاه.

2- آبپاشي سطح جاده هاي معدن توسط تانکرهاي آبپاش, در تمام 365 روز از سال، به صورت روزانه 430 هزار مترمربع, به نحوي كه با آبپاشي منظم، اين مقدار سطح جاده, در تمام شيفتهاي کاري معدن, هميشه مرطوب بوده و از ايجاد گردوغبار ناشي از تردد در جاده خشك و همچنين لغزندگي ناشي از آبپاشي بيش از حد جلوگيري به عمل آيد.

3- حداکثر قطر لوله آبپاش 3 اينچ و قطر سوراخهاي آبريز 3 ميليمتر مي باشد.

4 - تسطيح , گريدرزني و رگلاژ کليه مسيرهاي معدن به مساحت 750.000 مترمربع به شرح ذيل:

1-4- تسطيح و رگلاژ كليه جاده هاي باربري اصلي معدن، رمپ هاي ارتباطي، محوطه دستگاههاي بارگيري و محوطه تعيين شده براي حفاري و دامپها و محوطه پارك عمليات و مسير پستهاي برق فشار قوي.

2-4- تسطيح و گريدرزني كليه جاده هاي باربري فرعي معدن ( ارتباط بين محل بارگيري و جاده هاي اصلي )

3-4- تسطيح جاده هاي متفرقه (جاده هاي ارتباطي معدن، سريدون، محوطه آريا11، جاده جنب نوار شماره 2، محوطه انبارهاي سريدون، اطراف تعميرگاه، اطراف سنگ شكن اوليه، محوطه دفاتر ستاد، امور معدن ، دروازه ها و ... به تشخيص دستگاه نظارت).

4-4- رگلاژ نمودن جاده ها و رمپهاي جديدالاحداث

5-4- آماده سازي و تسطيح مناطق حفاري و بين رديف چالهاي انفجاري و تميز نمودن بين رديف چالهاي انفجاري و پركردن چالهاي مناطق انفجاري با نظر كارفرما.

5- برف روبي و ريپرزني  سطح تمامي جاده ها و رمپها و دامپها و.... در ايام برف و يخبندان.

6- برچيدن کارگاه.

ب ـ  مدت اجرا: سه سال شمسي (شامل سه د وره يکساله) از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  استان کرمان - 55  كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه.

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

  رديف

  ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز

  تعداد /دستگاه

  1

  کاميون آب پاش با حداقل ظرفيت 18.000 ليتر

  10

  2

  گريدرکاترپيلار G16 يا کوماتسو A4 705 با حداقل قدرت 265 اسب بخار و دم تيغ بيش از 3/4 متر يا معادل آن

  8

  3

  لودر 966 کاترپيلار يا معادل آن

  3

4

  بيل مکانيکي چرخ زنجيري کوماتسو 320 يا معادل آن (مجهز به باکت و چکش)

  1


توضيح : ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

7- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

8- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 10.000.000.000 ريال (ده ميليارد ريال).

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرآيند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

2- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

3- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و) و تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

4- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

5-  تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد(مهم).

6- تصويرگواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

7- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303424 (034) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج