کد خبر: 317/ ١٠:٥٨ - دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 317
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: انتخاب مشاور براي انجام مطالعات اكتشاف فسفات در جنوب و جنوب غرب كشور
آگهي مناقصه شماره 1199121
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

شرح خدمات عبارت است از  انجام مطالعات اكتشافي فسفات در جنوب و جنوب غرب كشور شامل :

 • جمع آوري داده هاي اکتشافي فسفات ( شناسايي و پي جويي )
 • عمليات ميداني و بازديد صحرايي ( کنترل آنوماليها )
 • مطالعات اکتشافي فسفات در مقياس 5000/1
 • مطالعات اکتشافي در مقياس 1000/1
 • مطالعات امکان سنجي مقدماتي

 

ب ـ  مدت اجرا: 3 سالشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

جنوب و جنوب غرب كشور.

د-  پيش پرداخت:

معادل 15 درصد مبلغ اوليه قرارداد.

هـ -  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن  حداقل رتبه 3 در رشته پي جوئي و اكتشاف و رتبه 3 زمين شناسي از سازمان برنامه بودجه

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 تجربه موفق در زمينه موضوع مناقصه .

3- در اختيار داشتن امكانات (شامل كادر فني و مهندسي، عملياتي و اجرايي، مديريتي و تجربيات مفيد و مكفي) در زمينه موضوع فراخوان.

4- دارا بودن توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه معادل 3.000.000.000 ريال (سه ميليارد ريال).

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "هـ " بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

 • مستندات مربوط به اساسنامه ، آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شرکت-( الزام)
 • مستندات مربوط به دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي-( الزام)
 • مستندات مربوط به ارائه تصوير قراردادهاي مشابه-( معيار)
 • مستندات مربوط به حسن شهرت و رضايتنامه از كارفرمايان قبلي متناسب با قراردادهاي ارائه شده( معيار)
 • مستندات مربوط به تيم كارشناسي با تجربه و با دانش و توان فني بالا- ( معيار)
 • مستندات مربوط به رتبه  و پايه  از سازمان برنامه بودجه – ( معيار)
 • مستندات ليست بيمه حداقل براي سه سال گذشته به منظور امتيازدهي به كارشناسان و تيم فني مشاور( معيار)

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303408 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج