کد خبر: 373/ ١٢:١٨ - سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 373
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: طراحي و اجراي زيرساخت شبكه فيبر نوري اتوماسيون صنعتي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199179
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

اين پروژه شامل طراحي و اجراي زيرساخت فيبر نوري حدود 25 کيلومتر زميني و حدود 5 کيلومتر هوايي جهت ارتباط بين تمامي اتاق­کنترل­هاي کارخانجات، اتاق کنترل مرکزي و دفاتر مديران محترم امورها در راستاي پياده سازي بستر و زيرساخت شبکه اتوماسيون صنعتي که شامل شبکه داده­های سيستم­های کنترل و اتوماسيون صنعتی، شبکه پايش تصويری اتاق کنترل­های مجتمع و شبکه داده­های پايش آلاينده های زيست محيطی، مي­باشد كه داراي دو فاز طراحي و اجرا مي باشد:

فاز 1 : طراحي

·         تعيين نحوه کابل­کشي (زميني، هوايي) بر اساس موقعيت و شرايط محيطي

·         بررسي و جمع­آوري اطلاعات جهت تعيين مشخصات فيبر نوري

·          قابليت توسعه 

·          شناسايي Nodeهاي شبکه  و ارائه طرح اوليه

·          ارائه ريسک­هاي اجرايي و تهيه ملزومات

·          ارائه طرح اصلي شبکه فيبر نوري به همراه جزئيات

 فاز 2 : اجرا

·          تجهيز کارگاه، تهيه و خريد تجهيزات پروژه

·          اصلاح طرح در زمان اجرا

·          انجام آزمايش در مراحل مختلف پروژه

·          ارائه مستندات و مدارک طرح نهايي اجرا شده به همراه جزئيات

ب ـ  مدت اجرا: 20 ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

استان كرمان- رفسنجان- مجتمع مس سرچشمه واقع در 50 كيلومتري رفسنجان

            د-  پيش پرداخت:10% از مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

1-دستگاه­هاي مورد نياز جهت کانال زني، بيل مکانيکي يا غيره

2-جرثقبل و بالابر جهت کار  در ارتفاع

3 -كليه ملزومات و تجهيزات شبکه فيبــر نوري از قبيــل دستگاه جوش فيبر نوري و تستر شبکه(OTDR) و ...

4-دستگاه­هاي مورد نياز جهت پر کردن کانال از قبيل لودر و يا تراکتور و ...

        5-دستگاه­هاي جوش­کاري جهت نصب تيرهاي نگهدارنده کابل­هاي فيبر نوري

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3 – دارا بودن پايه 1 شبکه داده هاي رايانه اي و مخابراتي

4- دارا بودن پايه 4 مشاوره و نظارت بر اجراي طرح هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار

3-دارا بودن تجربه طراحي حداقل  300 طرح فيبر نوري (اختصاصي و ارتباطي).

4-دارا بودن تجـــربه طراحي حداقل  2000 طرح Fusion و محاسبـــه افت و انجام پروژه هايي با اجراي  Fusion  2000 مفصل و يا 100.000 تار فيبر نوري (اختصاصي و ارتباطي).

5-دارا بودن سابقه طراحي، نظارت و يا اجراي حداقل  400.000 متر شبکه فيبر نوري.

6-دارا بودن تجربه نصب و Fusionبراي Pigtailو فرم بندي بيش از 400 دستگاه  Patch Panelو OCDF  .

7-دارا بودن سابقه کار طراحي شبکه­هاي profibus، profinetدر حوزه سيستم­هاي کنترل و اتوماسيون صنعتي.

8- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه معادل 3.000.000.000 ريال (سه  ميليارد ريال).

 

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3 تصوير رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

4- تصوير قراردادهاي مشابه.

5- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ( مستندات مندرج در رديفهاي 3 تا 7 فوق ) ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

8 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج