کد خبر: 542/ ١٤:٥١ - شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 542
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199151
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

  • بخش سيويل

1- طراحي، تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به جانمايي، محوطه سازي و معماري شامل: پمپ خانه، - MCCمرکز کنترل ، محل استقرار پرسنل، اطفا حريق و ساير تجهيزات و ادوات.

2- طراحي، تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به سازه شامل: فونداسيون مخازن، پمپ خانه ، MCCمرکز کنترل ، ساختمان Pump Station،اتاق کنترل محلي، اتاق تابلو تغذيه پمپ ها، محل استقرار پرسنل، اطفا حريق و ساير تجهيزات و ادوات (جمع کل زير بناي ساختمانهاي MCC، Pump Station، اتاق کنترل محلي، اتاق تابلو تغذيه پمپ ها، محل استقرار پرسنل و اطفا حريق به ميزان 120 متر مربع و ساختمان پمپ خانه 30 متر مربع مي باشد).

3- طراحي، تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به سازه هاي فلزي غير ساختماني شامل: کليه استراکچرفلزي، پايپرک ها، راه پله ها، پلت فرم ها و راه هاي دسترسي.

4- اجراي عمليات سند بلاست و رنگ آميزي سازه هاي فلزي به ضخامت 290 ميکرون متر شامل:

4-1- لايه اول: زينک ريچ اپوکسي به ضخامت 70 ميکرون متر.

4-2- لايه دوم: پلي آميد به ضخامت 160 ميکرون متر.

4-3- لايه سوم: پلي اورتان به ضخامت 60 ميکرون متر.

5- طراحي، تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به اجراي سيستم زهکشي کف مخازن، حوضچه جمع آوري نشت سوخت و مسير انتقال آنها به حوضچه جمع آوري.

6- طراحي،تهيه نقشه اسناد و مدارك فني مربوط به ديواربتني (Dyke wall)اطراف مخازن و کف سازي کف محوطه مخازن به گونه اي که در صورت نشت مخازن، از نشت سوخت به بيرون از محوطه و زمين طبيعي جلوگيري کند.

7- تهيه کليه دفترچه هاي محاسباتي فني مورد نياز مطابق با نظر مشاور و کارفرما.

8- تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به ساخت ترنچ جهت عبور لوله هاي سوخت رساني به مخازن و عبور کابلهاي برق و تجهيزات ابزار دقيق.

9- تهيه نقشه هاي جمع آوري آبهاي سطحي و دفع فاضلاب.

10- طراحي درب ورودي سايت.

11- تهيه کليه مدارک فاينال بوک و نقشه هاي As Built.

  • بخش مکانيک:

1- طراحي، تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به ساخت مخازن گازوئيل.

2- تهيه اسناد و مدارک فني جهت سند بلاست و رنگ آميزي مخازن و پوشش آنها.

3- طراحي ، تهيه نقشه و مدارک فني جهت اجراي لوله کشي مخازن تا اتاق Pump Station.

4- طراحي و تهيه نقشه هاي PFD.

5- طراحي، تهيه نقشه، اسناد و مدارك فني مربوط به تاسيسات مکانيکي: پمپ خانه، اطفا حريق و ساير تجهيزات و ادوات مکانيکي.

6- طراحي و مدراک محاسباتي سايزينگ و مشخصات فني الکترو پمپ ها.

7- طراحي و تهيه نقشه و مدارک فني جهت عايق کاري مخازن و لوله ها.

8- طراحي و تهيه نقشه هاي ايزومتريک.

9- طراحي و تهيه نقشه سيستم گرمايشي اتاق کنترل محلي و ساختمان Pump Station.

10- طراحي سيستم تهويه اتاق برق.

11- تهيه مدارک فني و Data Sheetهاي مورد نياز جهت خريد تجهيزات.

12- تهيه مدارک خريد بر اساس مدارک فني و برآورد متريال.

13- تهيه کليه دفترچه هاي محاسبات فني مورد نياز بر اساس نظر مشاور پروژه.

14- تهيه کليه مدارک As builtو Final Bookتجهيزات.

15- تهيه Equipment List.

16- وساير نقشه هاي مورد نياز کارفرما.

  • بخش برق و ابزار دقيق:

1- تهيه کليه مدارک محاسباتي شامل سيستم زمين(ارت) ، روشنايي ، سايزينگ کابل هاي تغذيه و UPS.

2- طراحي و تهيه نقشه هاي شبکه سيستم زمين(ارت) مخازن و ساختمانها .

3- طراحي و تهيه نقشه هاي سيستم روشنايي مربوط به کليه نواحي( ساختمانها و مخازن و راههاي دسترسي).

4- تهيه مدرک Electrical Cable List.

5- طراحي و تهيه نقشه هاي مسير عبور کابلهاي برق و ابزار دقيق ( شامل سيني کابل و کاندوئيت).

6- طراحي و تهيه نقشه سيستم اعلام حريق اتاق برق و کنترل

7- طراحي و تهيه  نقشه هاي سيستم تلفن و شبکه جهت اتاقهاي برق و کنترل.

8- طراحي و تهيه نقشه هاي سيستم دوربين مدار بسته جهت کليه نواحي بر اساس نظر کارفرما.

9- طراحي و تهيه نقشه هاي سيستم سوکت برق جهت اتاقهاي برق و کنترل و ساختمان Pump Station

10- طراحي و تهيه نقشه هاي تک خطي تابلوهاي تغذيه پمپ ها و روشنايي.

11- طراحي و تهيه نقشه جانمايي تابلو برق تغذيه پمپ ها .

12- طراحي و تهيه نقشه هاي P&IDابزار دقيق.

13- طراحي و تهيه نقشه Logic Diagramابزار دقيق.

14- طراحي و تهيه نقشه تابلو کنترل تجهيزات ابزار دقيق.

15- طراحي برق DCجهت مدار کنترل تابلوهاي MCC.

16- تهيه مدارک فني و Data Sheetهاي مورد نياز جهت خريد تجهيزات برقي و ابزار دقيق.

17- تهيه مدرک Instrument Cable list.

18- طراحي و تهيه نقشه هاي Hook upتجهيزات ابزار دقيق.

19- تهيه مدارک خريد بر اساس مدارک فني و برآورد متريال.

20- تهيه کليه مدارک As built  و Final Bookتجهيزات.

21- ساير نقشه هاي مورد نياز کارفرما.

  • بخش جنرال:

1- تهيه مدارک خريد (MATERIAL REQUISITION_ MR)

2- برآورد متريال (MATERIAL TAKEOF_ MTO)

ب ـ  مدت اجرا: 18 ماهشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 15 درصد بار مالي قرارداد پس از تجهيز کارگاه و در قبال اخذ ضمانتنامه بانکي.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا بودن حداقل رتبه 3 ابنيه و رتبه 3 تاسيسات از سازمان برنامه و بودجه و داشتن ظرفيت خالي براي پذيرش كار (مهم) .

7- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

8- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 9.000.000.000 ريال (نه ميليارد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرآيند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.(مهم)

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار. شامل گردش مالي و صورت وضعيتهاي حسابرسي شده, اظهارنامه مالياتي, ترازنامه, مفاصاحساب مالياتي و بيمه مربوط به 5 سال اخير.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصوير حداقل رتبه 3 ابنيه و رتبه 3 تاسيسات از سازمان برنامه و بودجه (مهم) .

- تصوير ساختار تشكيلات، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه (مدارك تحصيلي و رزومه نفرات كليدي و متخصص الزامي است).

- تصويرگواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

- تصوير ليست بيمه كاركنان آن شركت در  دو سال اخير

توضيح:ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303424 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج