کد خبر: 447/ ٠٩:٤١ - دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 447
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: تامين ليفتراكهاي مورد نياز كارفرما با اپراتور جهت ارائه خدمات مورد نياز در واحدهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانهاي مورد نياز كارفرما
آگهي مناقصه شماره 2199142
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح كار :

تامين ليفتراكهاي مورد نياز كارفرما با اپراتور جهت ارائه خدمات مورد نياز در واحدهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانهاي مورد نيازجهت خدمات بشرح ذيل:

 1. بارگيري، تخليه، انتقال و جابجايي قطعات و تجهيزات در كارگاهها و در محل كارگاههاي مهندسي
 2. در مواردي مثل كشيدن موتور جوش، نوار و .... استفاده از ليفتراكها بعنوان دستگاههاي كشنده.
 3. حمل قطعاتي كه نياز به تعمير دارند به كارگاه ساخت، بالا و پائين گذاشتن قطعات سنگين f، سايد و پيش بند و كپسولهاي هوا و گاز ازروي كاميون.
 4.  حمل لاندرهاي مونتاژ شده بداخل ريورب و بيرون آوردن لاندرهاي معيوب، برداشتن شبكه روي لوله هاي درين و مسير پمپهاي 1511 جهت باز و بستن والوهاي مربوطه.، جمع آوري قطعات مسي و قراضه ها در محوطه اطراف كارخانه و بارگيري قطعات مسي و قراضه هاي داخل بت.
 5.  انتقال و تخليه ظروف غبار زير شوتهاي پشت كنورترها.انتقال سنگهاي مسي. انتقال آجرهاي نسوز مصرفي و جرمهاي مورد مصرف،انتقال ابزار و تجهيزات مورد نياز همچون هوكهاي سقفي و تجهيزات مورد نياز ، ظروف گل، ظروف گلوله هاي چدني ظروف كلوخه ها ، بسته هاي لوله مانيسمان، مواد ايزوترم و آند و قراضه از داخل كارخانه به محوطه بيرون و بالعكس. انتقال تخليه مواد و تجهيزات منتقل شده از انبار، ظرفهاي غباري بويلرها، كاتد از خطوط كاتد شوئي در زمان پولينگ و انتقال آنها به انبار كاتد.
 6. جمع آوري و پاكسازي كارگاه تعميرات نسوزكاري از قاشقكهاي تعمير گرديده و انتقال قاشقكها به محوطه ريخته گري ذوب بصورت روزمره و تخليه ظرفهاي ضايعات  داخل كارگاه تعميرات  قاشقكها.
 7. تخليه استخراج كننده از روي كفي جرثقيل و جابجا كردن آنها در محدوده كارخانه .
 8.   انتقال و توزين كاتدهاي حاصل از پولينگ سلهاي مس زدا در باسكول پالايشگاه و انتقال آنها به محل هاي مخصوص.
 9. انتقال ضايعات ورق استريپينگ ، جعبه هاي ضايعاتي استريپينگ، برش اوليه و كاتد اوليه توزين شده.
 10. انجام كارهاي موردي واحد تعميرات، از جمله جابجائي پمپ، بشكه روغن، قطعات و غيره .
 11. تخليه قراضه از ماشين شستشوي قراضه (ASWM) براي توسعه پالايشگاه، تخليه تريلي داراي بارهايي از قبيل سولفورسديم ، مواد شيميايي، تري پلي فسفات در قسمتهاي مختلف، تخليه وبارگيري حدود 20.000 کاميون درسال،تخليه وبارگيري روزانه حدود 10 کاميون وارده، تخليه آند از روي تريلر در انبار آند ورودي .
 12.  بارگيري قراضه ها ، آندهاي برگشتي و بارگيري از ريل، حمل و تخليه در محل تعييني بشكه هاي پر موليبدن.
 13. جابجائي كويل توليد، پالت، مفتول 4 سانتيمتري ( سوسيس)، مخزن محلول سود در واحد آب در مواقع بازيابي، قطعات تعميرات و عمليات، جابجائي مواد شيميايي ( اسيد كلريدريك- سود- گلو، تيواره و .... ) ، چوب چهار تراش جهت قرار دادن زير دسته هاي كاتد، ورق و جعبه ورق جهت دستگاههاي برش اوليه، برش لوپ و تهيه كاتد اوليه، راك سه طبقه جهت تامين ورق مورد نياز سلهاي مس زدا ، جابجائي و حمل f، سايد ، پيش بند داخل محوطه جوشكاري پاتيل ،قطعات داخل محوطه جوشكاري پاتيل و ظروف سيليس نرمه در محوطه ريورب.
 14. تعويض پاتيل و انتقال مواد داخل آن به انبار ضايعات ذوب، آندهاي برگشتي از ماشين APM، شمش، اسلب و بيلت توليدي به بيرون، ضايعات توليدي پس از توزين.
 15.  شارژ آند به ماشين آماده سازي آند ( APM)، كوره آساركو به ميزان 100 تن در ساعت بوسيله يك دستگاه ليفتراك و كوره پيوسته در دو شيفت و شارژ كوره نيمه پيوسته بصورت همزمان با پيوسته در يك شيفت كاري و بلند كردن كاتد از خطوط كاتد شويي
 16. تخليه و حمل غبارهاي الکتروفيلترها،تخليه مخازن غبارکنورترها و انتقال به دامپ مخصوص،جمع آوري و حمل غبارهاي ريخته شده در محوطه الکتروفيلترها به انبار،شستشو و تميزکاري اتاقکهاي تخليه هر دو واحد الکتروفيلتر سمت ريورب و کنورتر و انجام کارهاي اضطراري بوسيله تراکتور و حمل بوسيله ترلرهاي سرپوشيده و سرباز.

 و ساير کارهاي مورد نياز در محدوده  مجتمع مس سرچشمه و ساير نقاط مورد نظر كارفرما که به نوعي به ليفتراک نياز باشد با تشخيص دستگاه نظارت

ب ـ  مدت اجرا: سه سال شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد (سه دوره يكساله).

ج -  محل انجام كار:

 • 50 كيلومتري شهرستان رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه, واقع در استان كرمان.

            د-  پيش پرداخت: 5 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

جدول شماره يك (بخش دائم)

نوع دستگاه

تعداد دستگاه

ليفتراك 2 تن برقي

2

ليفتراك 4 و5 تن

29

ليفتراك 10 تن

16

ليفتراك 16 تن

1

ليفتراك 16 تن  تاير هندلر

1

ليفتراك 25 تن

1

بالابر ايسوزو (14 متر دكل )

1

تراكتور

3

جمع كل

54

 

جدول شماره دو (موقت)

نوع دستگاه

تعداد دستگاه

ليفتراك 10 تن

3

ليفتراك 5 تن

4

ليفتراك 4 تن

1

جمع كل

8

 

توضيح1:تعداد3 دستگاه تراكتور با تريلر مسقف (دو دستگاه 12 ساعته و يك دستگاه 24 ساعته) جهت انجام كارهاي محوله واحد الكتروفيلترها، ريورب، كنورتور امور ذوب و ساير کارهاي مورد نيازکه به نوعي به تراكتور نياز باشد با تشخيص دستگاه نظارت

توضيح2:تعداد يك دستگاه بالابر ايسوزو با برند لجور بسكت دار با دكل 14 متري بصورت 12 ساعته ، جهت انجام كاردر واحد بالابرها امور مهندسي وساير کارهاي مورد نيازکه به نوعي به بالابر نياز باشد

  توضيح3: دستگاههاي مورد نياز واحدها ( ليفتراكها) بايستي باتوجه به نياز واحد، داراي سايد شيفت و سايد فورك ،داراي طول شاخك 185 سانتيمتر و ارتفاع بالابري دكل بيش از 4 متر و درمحيطهاي سرپوشيده نيز براساس نياز واحد از ليفتراك هاي برقي، گازي و بنزيني استفاده شود. بعضي واحدها هم نياز به ليفتراك هاي دكل كوتاه وكانتينررو دارند .

بطوركلي درليفتراك هاي مورد نياز واحدها، تعيين ارتفاع دكل ، طول شاخك وتعيين نوع دستگاه (ليفتراك2تن، 5تن ، 10تن و...)، نوع سوخت دستگاه(ديزلي، بنزيني، گازي يا برقي)،داشتن سايد شيفت يا سايد فورك و... براساس وزن بار، نوع كار، حجم كار و محيط كار(سرپوشيده يا فضاي باز )و...تعيين ومشخص ميشود.

توضيح4:پيمانكار بايستي در صورت نياز و اعلام كارفرما ليفتراكهايي را در بخش موقت (جدول" ب") تامين نمايد تا بتواند جهت انجام درخواست هاي موقت وموردي واحدها و امورات مختلف مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانها وهمچنين در زمان اورهال اقدام نمايد.

توضيح5:ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 15.000.000.000 ريال (پانزده ميليارد ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند).

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح:ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج