کد خبر: 526/ ٠٧:٣٩ - دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 526
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه Silencer‌ (صدا خفه کن) فن هاي پروسس تامين كننده هواي كوره فلش و دو دستگاه Silencer فن هاي احتراقي و يك دستگاه Silencer براي Valveهاي كنترلي روي خط هواي دمشي در مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199141
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

1-طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي Silencer  (در مجموع 5 عدد) براي تجهيزات ذيل درمجتمع مس سرچشمه و بصورت EPC

1-       دو عدد براي Process Air Fan هاي کوره فلش

2-        دو عدد براي Combustion Air Fan

3-       يک عدد براي Blow Off Valve  هاي خط هواي دمشي مابين بلوئرهاي نيروگاه وکنورترها

2- شرح كار:

1-       طراحي، ساخت و نصب دو دستگاه Silencer   (صدا خفه کن) فن هاي پروسس تامين کننده هواي کوره فلش با در نظر گرفتن شرايط و  مشخصات زير:

71800.00 Nm3/h

Volume flow

13 kpa

Total pressure increase

33 ˚c

Gas temperature in inlet

1.293 k

Density

70 ˚ c

Construction temperature

35 ˚c

Ambient temperature

-   حداکثر ابعاد در نظر گرفته شده براي فن 220-FA-102 معادل 3000*3000*3700 ميليمتر در نظر گرفته شود.

-   حداکثر ابعاد در نظر گرفته شده براي فن 220-FA-101 معادل 3000*3000*2700 ميليمتر در نظر گرفته شود.

-   با حفظ راندمان سايلنسر حداقل ابعاد براي طراحي و ساخت در نظر گرفته شود. ( منظور از راندمان سايلنسر، کاهش تراز فشار صدا به ميزان 20-15 دسي بل مي باشد. )

-   طراحي به گونه اي باشد که مانعي براي تعميرات و دسترسي به کليه تجهيزات ( برق، ابزار دقيق، پايپينگ، داکتينگ، مسيرهاي تردد، مسيرهاي دسترسي و غيره )  نباشد.

-   تمامي مراحل طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي به تاييد دستگاه نظارت رسانده شود. 

-   تهيه رنگ، سند بلاست و رنگ  آميزي سه لايه رنگ (لايه اول زينک ريچ به ضخامت 60 ميکرون، لايه مياني به ضخامت 100 ميکرون،لايه نهايي پلي اورتان به ضخامت 60ميکرون،رال رنگ نهايي RAL7035)

2-       طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه silencer  فن هاي احتراقي(FA-103,104) مطابق با مشخصات زير:

37200 Nm3/h                  

Suction Rate Nm3/h (@ operating p,t))

7    kpa                           

Fan Total Pressure kPa)                     )

37200 Nm3/h                

INLET VOLUME  Nm3 /hr)            )

-   با حفظ راندمان سايلنسر حداقل ابعاد براي طراحي و ساخت در نظر گرفته شود. ( منظور از راندمان سايلنسر، کاهش تراز فشار صدا به ميزان 20-15 دسي بل مي باشد. )

-   طراحي به گونه اي باشد که مانعي براي تعميرات و دسترسي به تجهيزات ابزار دقيق نباشد.

-   تمامي مراحل طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي به تاييد دستگاه نظارت رسانده شود. 

-   تهيه رنگ، سند بلاست و رنگ  آميزي سه لايه رنگ(لايه اول زينک رينج به ضخامت 60 ميکرون، لايه مياني به ضخامت

-   100ميکرون،لايه نهايي پلي اورتان به ضخامت 60ميکرون،رال رنگ نهايي RAL7035)

3-        طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي يک دستگاه silencer  براي Valve  هاي کنترلي روي خط هواي دمشي مطابق با مشخصات زير:

-   با حفظ راندمان سايلنسر حداقل ابعاد براي طراحي و ساخت در نظر گرفته شود. ( منظور از راندمان سايلنسر، کاهش تراز فشار صدا به ميزان 20-15 دسي بل مي باشد. )

-   طراحي به گونه اي باشد که مانعي براي تعميرات و دسترسي به تجهيزات ابزار دقيق نباشد.

-   تهيه رنگ، سند بلاست و رنگ  آميزي سه لايه رنگ(لايه اول زينک رينج به ضخامت 60 ميکرون، لايه مياني به ضخامت

-   100 ميکرون،لايه نهايي پلي اورتان به ضخامت 60ميکرون،رال رنگ نهايي RAL7035)

-   تمامي مراحل طراحي و ساخت به تاييد دستگاه نظارت رسانده شود. 

90000 Nm3/h

Volume flow

130 kpa

pressure

3-  الزامات:

1- در اطراف هر فن، بعد از نصب سايلنسر، بايستي کاهش تراز فشار صدا به ميزان 20-15 دسي بل در تراز فشار صوت کل صورت گيرد.

2- خصوصيات و ويژگي هاي عايق هاي صوتي، اجسام متخلخل و ساير مواد مورد استفاده در بخش هاي داخلي سايلنسر، به تاييد دستگاه نظارت برساند.

3- در طراحي سايلنسر، به محدوديت هاي فضاي كار تعميراتي و عملياتي، تغييرات دمايي، رطوبت و ساير آلاينده‌هاي محيطي مانند گردوغبار و گازها توجه شود .

4- اثر ارتعاشات بعد از نصب سايلنسر، به گونه اي باشد که هيچ گونه تاثيري در عملکرد اصل تجهيز و تجهيزات جانبي نگذارد.

5-اثرات جانبي سايلنسر بعد از نصب، بر عملكرد تجهيز مورد نظر ميبايست بررسي و به تائيد دستگاه نظارت برسد.  

6-پيمانکار ملزم به ارائه Certificate  براي Silencer هاي ساخته شده از شرکت هاي معتبر مورد تاييد امور ايمني و بهداشت شرکت ملي صنايع مس ميباشد .

7-متريال و رنگ آميزي جهت ساخت Silencer مي بايست مطابق با شرايط محيطي(اسيدي) مجتمع مس سرچشمه در نظر گرفته شود.

8- طراحي ، تهيه و اجراي هرگونه ساپورت و نگهدارنده براي تجهيز موضوع قرارداد بر عهده پيمانکار مي باشد.

9- طراحي ، تهيه واجراي راه هاي دسترسي به منظور بازرسي وتعميرات سايلنسرها در زمان بهره برداري به عهده پيمانکار است.

10- طراحي ، تهيه و اجراي هرگونه فونداسيون، پدستال و ... براي تجهيز سايلنسر و شلتر سايلنسر برعهده پيمانکار مي باشد.

11- طراحي، تهيه متريال و ساخت و نصب شلتر براي تجهيزاتي که فاقد سقف مي باشد بر عهده پيمانکار مي باشد.

12-پيمانکار قبل از اجراي طراحي بايد نسبت به اندازه گيري ميزان صوت اقدام نمايد و طراحي را بر اساس 20 درصد مازاد صوت اندازه گيري شده واقعي ، انجام دهد.

13- پيمانکار ملزم به رعايت فرمت نقشه ها و مدارک و همچنين کدبندي نقشه ها ومدارک، مطابق با روش ارائه شده از طرف دستگاه نظارت و مرکز اسناد مجتمع مس سرچشمه مي باشد.

14-Performance Test:پيمانکار مي بايست تمامي پارامترهاي مختلف مورد نياز براي تست عملکردي  مطابق با استاندارد را انجام و به تائيد دستگاه نظارت برساند .

مدت زمان تست عملکردي 5 روز  ميباشد و پيمانکار موظف است هر دو ساعت يک گزارش  تست عملکردي  از تجهيز مربوطه گرفته و به تائيد دستگاه نظارت برساند .

ب ـ  مدت اجرا: 15 ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار: 

55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح : ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي (شركت سهامي خاص) كه حداقل 5 سال از آگهي تاسيس آن گذشته باشد.

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته تاسيسات تجهيزات يا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه (مهم).

7- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

8- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل700.000.000 ريال (هفتصد ميليون ريال).

9- دارا بودن توانايي ارائه مشخصات كامل متريال مصرفي.

 

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصوير حداقل رتبه 5 در رشته تاسيسات تجهيزات يا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه (مهم) .

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

- تصوير مشخصات كامل متريال مصرفي.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه: شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج