کد خبر: 432/ ٠٧:٣٧ - دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 432
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين و تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي مخلوط مواد سرد براي تحويل به پيمانكاران توليد بليستر
آگهي مناقصه شماره 2199139
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح كار :

تامين ماشين آات سنگين و تجهيزات مورد نياز براي آماده سازي مخلوط مواد سرد براي تحويل به پيمانكاران توليد بليسترجهت خدمات بشرح ذيل:

الف-1-  شرح خدمات آماده سازي مواد سرد و ضايعات نسوز :

ü      بارگيري روزانه از دپوي مواد سرد درشت و تخليه بر روي سرند مواد سرد  و حمل زير سرندي در مكان مورد نظر كارفرما.

ü      جمع آوري و سرند نمودن تمامي ضايعات نسوز موجود در مجتمع مس سرچشمه و حمل زير سرندي توليدي در مكان مورد نظر كارفرما.

ü       تفكيك ؛ طبقه بندي و حمل مواد پشت سرندي شامل ناتيو، مواد سرد، آجرنسوز ، آهن الات  و لاستيك و ... ناشي از فرآيند سرند نمودن ضايعات نسوز و مواد سرد و تخليه در مكان هاي مورد نظر كارفرما.

ü       جمع آوري ناتيو از دپوهاي درشت مواد سرد و  ضايعات نسوز و تخليه در مكان مورد نظر كارفرما.

ü      جمع آوري باقي مانده ناتيو از مواد سرد پشت سرندي و آماده سازي بار مناسب جهت خردايش در سنگ شكن فكي مخصوص مواد سرد  بصورت روزانه.

ü      خردايش مواد سرد جمع آوري شده از پشت سرند نسوز و مواد سرد در سنگ شكن فكي مخصوص مواد سرد.

ü       بار گيري و حمل مواد سرد خردايش شده ناشي از فرايند سنگ شكني و تخليه در مكان مورد نظر كارفرما.

ü      آماده سازي حداقل 8.000 تن ضايعات نسوز زير سرندي در ماه براي تحويل به پيمانكاران توليد بليستر .

ü      آماده سازي حداقل 4.000 تن  مواد سرد شامل مواد سرد زير سرندي و محصول خروجي سنگ شكن فكي در ماه براي تحويل به پيمانكاران توليد بليستر .

ü      جمع آوري و طبقه بندي آجر نسوز سالم، آجر هاي همراه ناتيو مس و خرده آجرها از دپو و پشت سرند ضايعات نسوز و تخليه در مكان مورد نظر كارفرما.

ü      بارگيري ضايعات نسوز ؛ مواد سرد زير سرندي و سرباره پر عيار كنورتور جهت تحويل به پيمانكاران توليد بليستر.

ü        بارگيري، حمل و توزين روزانه ناتيو مس جمع آوري شده از منطقه گود گرگي و تخليه در انبار شمش امور ذوب.

ü      بارگيري زير سرندي مواد سرد ارسالي از امور ذوب و تخليه در مكان مورد نظر كارفرما.

ü      مواد سرد پشت سرندي قابل خردايش (سرند مواد سرد ) تحت هيچ شرايطي به دپو باز گردانده نمي شوند  و پيمانكار بايستي شرايطي را بگونه اي مهيا نماييد كه تمامي مواد سرد پشت سرندي توليدي بصورت روزانه توسط سنگ شكن فكي مخصوص مواد سرد خردايش گردد.

ü      تعمير و نگهداري سنگ شكن  فكي مخصوص مواد سرد موجود در دره گرگي بعهده پيمانكار ميباشد و همواره بايستي آماده بكار باشند.

ü      پيمانكار بايستي سنگ شكن فكي مخصوص مواد سرد را آماده بكار نگه داشته  و قطعات و مواد مصرفي سنگ شكن را به ميزان مورد نظر در كارگاه داشته باشد و در صورت خرابي، در اسرع وقت نسبت به راه اندازي آن اقدام نماييد.

ü      انتقال ماهيانه آهن آلات، لاستيك و غيرو جمع آوري شده از پشت سرند نسوز و مواد سرد و انتقال به  انبار يارد 6 .

ü      پيمانكار بايستي به گونه اي برنامه ريزي نماييد كه روزانه حداقل60.000 ليتر آب (چهار مخزن پر 15.000 ليتري آب ) در مسير هاي عبور و مرور تجهيزات در گود گرگي و جاده سرباره كش جهت مرطوب نمودن مسير ها، تخليه نماييد.

ü       تامين قطعات و پروفيل مربوط به تعمير سرند موجود و آماده سازي يك عدد سرند يدك ابعاد چشمه هاي 8*8 سانتي متر(جهت سرند مواد سرد).

ü      تامين قطعات و پروفيل مربوط به تعمير سرند موجود و آماده سازي يك عدد سرند يدك با ابعاد چشمه هاي 12*12 سانتي متر(جهت سرند ضايعات نسوز )

الف- 2-  شرح خدمات آماده سازي سرباره :

ü      جمع آوري ضايعات فلزي، گلوله،  نخاله ساختماني و غيرو در سرباره ها قبل از بارگيري.

ü       بارگيري و حمل سرباره هاي پر عيار كنورتور از محل دامپ هاي سرباره فلش و ريورب به محدوده گود گرگي  و آماده سازي  سرباره ها جهت خردايش در سنگ شكن فكي مخصوص سرباره.

ü      خردايش سرباره ها در سنگ شكن هاي فكي مخصوص سرباره   موجود در گود گرگي و دپو در مكان مورد نظر كارفرما.

ü      سرباره ارسالي به سنگ شكن ها  بايستي عاري از هر گونه ضايعات فلزي، گلوله و آهن الات و ساير مواد آسيب زننده به سنگ شكن باشد

ü      سنگ شكن ها ي فكي و چكشي (مخصوص خردايش سرباره ) بايستي تحت هر شرايطي آماده به كار باشد و در صورت خرابي، پيمانكار بايستي حداكثر طي سه روز نسبت به راه اندازي مجدد اقدام نماييد

ü      در صورت خرابي سنگ شكن فكي مخصوص خردايش سرباره ، پيمانكار با تاييد دستگاه نظارت ميتواند تا حداكثر 3 روز (زمان تعمير و راه اندازي مجدد)  از سنگ شكن چكشي و سنگ شكن فكي مخصوص مواد سرد جهت خردايش سرباره ها استفاده نماييد.

ü      انتقال آهن آلات جمع آوري شده از دامپ سرباره و حمل به مكان مورد نظر كارفرما ( انبار يارد 6 يا گود گرگي).

ü      جدا سازي سرباره هاي با ابعاد بزرگ تر از دهانه ورودي به سنگ شكن و حمل به مكان مورد نظر كارفرما.

ü      خردايش اوليه سربار هاي با ابعاد بزرگ تر از دهانه ورودي سنگ شكن فكي  توسط چكش بيل مكانيكي تا رسيدن به سايز مناسب جهت تخليه در سنگ شكن فكي مخصوص سرباره گودگرگي.

ü       جداسازي ناتيو هاي موجود در سربار ه هاي دامپ  كنورتور، بارگيري، توزين و تخليه در انبار شمش.

ü      تعمير و نگهداري جاده دسترسي از دامپ سرباره فلش به پايين دامپ سرباره ريورب و در مدت اجراي قرارداد .

ü      تهيه و نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در جاده مذكور و بر اساس نظر كارشناسان امور ايمني كارفرما .

ü      آماده سازي حداقل 4.000 تن سرباره پر عيار كنورتور سرچشمه در ماه .

ب ـ  مدت اجرا: يكسال شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار: 

ü      50 كيلومتري شهرستان رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه, واقع در استان كرمان.

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

جدول شماره يك (آماده سازي مواد سرد و ضايعات نسوز)

رديف

ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز

تعداد

1

لودر 966 يا معادل آن

چهاردستگاه

2

كاميون 10 چرخ

چهار دستگاه

3

بيل مكانيكي زنجيري مدل 200 يا معادل آن مجهز به چنگك و چكش

يكدستگاه

4

بولدوزر كوماتسو 155 يا معادل آن

يكدستگاه

5

كاميون 10 چرخ مجهز به آبپاش با مخزن 15.000 ليتري

يكدستگاه

جدول شماره دو (آماده سازي سرباره)

رديف

ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز

تعداد

1

لودر 966 يا معادل آن

يكدستگاه

2

كاميون 10 چرخ

دو دستگاه

توضيح : ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

 

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 2.000.000.000 ريال (دو ميليارد ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند).

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه: شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج