کد خبر: 748/ ٠٨:٣٠ - يکشنبه ١٢ آبان ١٣٩٨/ تعداد بازدید: 748
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: حفاري، لوله گذاري، خريد و نصب پمپ مربوط به 7 حلقه چاه پمپاژ 300 متري در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982709
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

 

الف-  شرح مختصر كار :

ü      حفاری 7 حلقه چاه زهکشي به قطر 20 اينچ و حداکثر عمق 300 متر و در مجموع کل حفاری 2100 متر در محدوده معدن مس سرچشمه

ü      چاه ها ابتدا بايستی با قطر 12 اينچ حفر گردد و پس از کسب تائيديه از ناظر، به وسيله برقو زدن به قطر 20 اينچ افزايش يابد. حفر چاه باقطر 20 اينچ.

ü      کليه حفاری ها به روش دورانی - ضربه ای (چکشی) بدون استفاده از گل حفاری و با استفاده از ماده کفزا و به کمک سيال حفاری فوم و يا سوپر ميکس.

ü      پس از اتمام حفاری و اخذ تائيد ناظر چاه ها به طور کامل شستشو می گردند.

ü      ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري دورانی و دورانی ﺿﺮﺑﻪ اي ﺑﻪ ﻫﺮﺗﻌﺪاد و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري،تجهيز و برچيدن کارگاه براي حفاري، با دستگاه حفاري دوراني ضربه اي، جابجايي، نصب و جمع آوري دستگاه حفاري دورانيﺿﺮﺑﻪ اي و نيز کليه هزينه های مربوط به حمل و جابه جایی تجهيزات، دستگاه حفاری، لوله ها و ....

ü      حفاري شناسايي با دستگاه دوراني ضربه اي (چکشي)، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکيلات سنگي، به قطر 12 اينچ توسط پيمانکار صورت می پذيرد و از هر 3 متر نمونه برداشت می گردد. پس از پايان حفاری با قطر 12 اينچ پيمانکار جهت ادامه حفاری و برقو زدن نياز به کسب تائيديه دارد .

ü      تهيه و اجراي گروت براي زير بيس پليت و محل‌هاي لازم.

ü      گمانه شناسايي حفر شده به روش دوراني ضربه اي به قطر 12 اينچ به وسيله برقو زدن به قطر 20 اينچ تبديل می گردد.

ü      در طی اجرای پروژه قطر، عمق و ساير مشخصات هر يک از چاه ها را قبل از حفر چاه و جدار گذاری از دستگاه نظارت پرسيده و مطابق نظر کارفرما نسبت به اجرای آن اقدام نمايد.

ü      تهيه و نصب لوله فولادي سياه درزجوش به قطر نامي 16 و حداقل ضخامت جدار 0.25 اينچ، تا عمق 300 متر.

ü      تذكر: (وزن متوسط) ، طبق استاندارد 2440 DIN يا  B.S 1387 و لوله هاي فولادي سياه درزجوش تا قطر 20 اينچ و حداقل ضخامت جدار 0.28 اينچ، طبق استانداردAPI 5L  می باشد. در صورت تاييد مهندس مشاور و تصويب کارفرما، بهاي واحد اين رديف، در مورد لوله هاي ساخته شده طبق ساير استانداردهاي معتبر و با همان مشخصات، نيز نافذ استدر اين رديف هزينه اتصالات و متعلقات براي لوله منظور شده است.

ü      لوله فولادي سياه درزدار به قطر 16 اينچ، با  جوش کاربيت مشبک می گردد و در صورت نياز کارفرما با استفاده از سنگ فرز تسطيح می گردد.

ü      نصب لوله جدار و لوله مشبک، عملیات توسعه و تجهيز چاه برابر با مشخصات و دستورات کارفرما و با حضور ناظر مشاور بايد انجام شود.

ü      تهيه، ريختن شن شسته دانه بندي شده از نوع رودخانه اي دورلوله جدار، به ابعاد لازم.

ü      کليه تجهيزات درون چاهی بايد طبق مشخصات فنی پيوست خريداری و نصب گردد.

ü      شست و شوي چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر عمق

دهانه گمانه بايد توسط سکوی بتنی و با بلوک سيماني، تيرآهن، درپوش و متعلقات مربوطه، تجهيز گردد بطوری که در آينده امکان نصب تجهيزات و ديتالاگ وجود داشته باشد.

ü      پياده سازی محل نقاط حفاری با دوربين و توسط کارفرما انجام خواهد شد

ü      تسطيح عمومی و ايجاد راه های دسترس به محل حفاری

ü      عمقهای اعلام شده با توجه به شرايط عمق برخورد با سطح آبهای زيرزمينی و طراحی اوليه می باشد و قابل تغيير است به طوری که بعد از رسيدن گمانه به سطح آبهای زيرزمينی عمق نهايی گمانه توسط ناظر مشخص می گردد. بنابر اين طول بخش مشبک و غير مشبک و ميزان گراول نيز ممکن است تغيير نمايد.

 

ب ـ  مدت اجرا: 18 ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج-  محل انجام كار: 

55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

 

ه-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره).

4- دارا بودن رتبه از سازمان برنامه و بودجه (مهم).

5- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

6- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم جهت اجراي كار .

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه معادل 2.500.000.000 ريال (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "الف" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در وبسايت شركت ملي صنايع مس ايران، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicicoportal.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

د – دانلود اسناد مناقصه، تكميل آنها بر اساس شرايط قيد شد در اسناد و تهيه تضمين مورد نياز و ارائه پاكات در زمان مقرر.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303405 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج