دوره هاي ايمني
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/03 لغايت 1397/10/03گروه 2ایمنی تخصصی تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/09 لغايت 1397/10/10گروه 9ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/10 لغايت 1397/10/11گروه 2ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/10/11 لغايت 1397/10/12گروه 7ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/12 لغايت 1397/10/12گروه 5ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/15 لغايت 1397/10/15گروه 1تدوین سناریو، اجرا و ارزیابی مانور
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/16 لغايت 1397/10/16گروه 2تدوین سناریو، اجرا و ارزیابی مانور
جزئياتآموزش میدوک 1397/10/16 لغايت 1397/10/17گروه 1مبانی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/16 لغايت 1397/10/17گروه 11شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/10/16 لغايت 1397/10/16گروه 1ایمنی تخصصی تاسیسات حرارتی و برودتی
جزئياتآموزش میدوک 1397/10/17 لغايت 1397/10/17گروه 1اپراتوری دستگاه پایش هوای محیط HAZD DUST
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/10/18 لغايت 1397/10/19گروه 8ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/18 لغايت 1397/10/19گروه 1ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/18 لغايت 1397/10/18گروه 1ایمنی آتشباری
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/10/18 لغايت 1397/10/18گروه 4(ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور پالایشگاه ( تانک هاوس)
جزئياتامور ایمنی 1397/10/19 لغايت 1397/10/19گروه 2ایمنی آتشباری
جزئياتمرکزآموزش 1397/10/19 لغايت 1397/10/19گروه 3ایمنی تخصصی مراقبتکاران واحد ریخته گری پیوسته و نیمه پیوسته پالایشگاه
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/23 لغايت 1397/10/23گروه 3ایمنی کار با مواد شیمیائی در تغلیظ
جزئياتامور ایمنی 1397/10/24 لغايت 1397/10/25گروه 1ارزیابی و کنترل ریسک به روش HAZOP
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/25 لغايت 1397/10/26گروه 2ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA )
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/25 لغايت 1397/10/26گروه 9ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/10/27 لغايت 1397/10/27گروه 1مسمومیت ها
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/29 لغايت 1397/11/01گروه 2طراحی ایستگاه های کار و شیوه های ارزیابی در ارگونومی شغلی
جزئياتآموزش میدوک 1397/10/29 لغايت 1397/11/01گروه 1ایمنی سیلندرهای تحت فشار
جزئياتدفتر تهران 1397/10/30 لغايت 1397/10/30گروه 8آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/30 لغايت 1397/10/30گروه 2نقش وپاسخگوئی سرپرستان ومسئولین درقبال ایمنی وسلامت شغلی کارکنان
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/01 لغايت 1397/11/02گروه 3ایمنی جرثقیل ها و حمل و نقل بار
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/11/02 لغايت 1397/11/03گروه 7ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/11/03 لغايت 1397/11/03گروه 2سامانه فرماندهی حوادث (ICS)
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/06 لغايت 1397/11/14گروه 9ایمنی
جزئياتامور ایمنی 1397/11/06 لغايت 1397/11/10گروه 2نجات سطح دو
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/07 لغايت 1397/11/07گروه 6بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/11/07 لغايت 1397/11/08گروه 1مدیریت بحران ویژه پرستاران
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/08 لغايت 1397/11/08گروه 1اورژانس های مامایی
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/08 لغايت 1397/11/08گروه 7آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/08 لغايت 1397/11/08گروه 7ایمنی در معادن روباز
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/09 لغايت 1397/11/10گروه 6کمکهای اولیه
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/11/09 لغايت 1397/11/10گروه 8ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/09 لغايت 1397/11/10گروه 1روشهای کنترل صدا در صنعت و ترسیم نقشه صوتی توسط نرم افزار surfer
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/13 لغايت 1397/11/14گروه 5ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/13 لغايت 1397/11/13گروه 9آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/15 لغايت 1397/11/15گروه 9اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکزآموزش 1397/11/16 لغايت 1397/11/17گروه 10ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتشهربابک 1397/11/17 لغايت 1397/11/17گروه 4نقش وپاسخگوئی سرپرستان ومسئولین درقبال ایمنی وسلامت شغلی کارکنان
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/11/27 لغايت 1397/11/28گروه 3بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/27 لغايت 1397/11/29گروه 1علت یابی حریق و گزارش نویسی
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/30 لغايت 1397/11/30گروه 3نقش وپاسخگوئی سرپرستان ومسئولین درقبال ایمنی وسلامت شغلی کارکنان
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/12/01 لغايت 1397/12/01گروه 3سامانه فرماندهی حوادث (ICS)
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/05 لغايت 1397/12/06گروه 12شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/05 لغايت 1397/12/06گروه 5بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/07 لغايت 1397/12/08گروه 11ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/12/07 لغايت 1397/12/08گروه 1تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از نرم افزار Tripod-beta
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/11 لغايت 1397/12/11گروه 10اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/13 لغايت 1397/12/13گروه 8ایمنی در معادن روباز
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/14 لغايت 1397/12/15گروه 2ارزیابی ریسکهای زیست محیطی
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/21 لغايت 1397/12/22گروه 10ایمنی برق فشار قوی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305737 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي