دوره هاي ايمني
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/01 لغايت 1397/12/29گروه 1هواکش های صنعتی و غبارگیرها
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/02 لغايت 1397/07/02گروه 4آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/02 لغايت 1397/07/03گروه 5ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/03 لغايت 1397/07/04گروه 4کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/04 لغايت 1397/07/04گروه 4ایمنی در معادن روباز
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/07 لغايت 1397/07/07گروه 4آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/08 لغايت 1397/07/08گروه 4بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/08 لغايت 1397/07/08گروه 3(ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور پالایشگاه ( تانک هاوس)
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/09 لغايت 1397/07/10گروه 1ایمنی تخصصی اپراتوری لیفتراک
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/09 لغايت 1397/07/09گروه 1ایمنی تخصصی تغلیظ
جزئياتامور ایمنی 1397/07/09 لغايت 1397/07/10گروه 1اصول ایمنی در شرایط اضطراری
جزئياتدره آلو 1397/07/10 لغايت 1397/07/10گروه 1معدنکاری و اثرات آن برمحیط زیست
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/10 لغايت 1397/07/10گروه 4ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/10 لغايت 1397/07/10گروه 3ایمنی رانندگی در معدن
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/11 لغايت 1397/07/12گروه 1اصول گزارش نویسی در HSE
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 1نجات سطح دو
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/15 لغايت 1397/07/15گروه 1ایمنی ماشین آلات راهسازی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/16 لغايت 1397/07/16گروه 3ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/17 لغايت 1397/07/17گروه 2ایمنی کار با مواد شیمیائی در تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/21 لغايت 1397/07/25گروه 1ایمنی دیگ هایی بخاروظروف تحت فشار
جزئياتامور ایمنی 1397/07/21 لغايت 1397/07/22گروه 2کارگاه مدیریت ریسک (1)
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/23 لغايت 1397/07/23گروه 1ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور ذوب
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/23 لغايت 1397/07/24گروه 6ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/24 لغايت 1397/07/24گروه 1اپراتوری دستگاه پایش هوای محیط HAZD DUST
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/24 لغايت 1397/07/25گروه 1ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/25 لغايت 1397/07/25گروه 3ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/28 لغايت 1397/07/29گروه 3ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/30 لغايت 1397/08/01گروه 5ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمس سونگون 1397/07/30 لغايت 1397/08/02گروه 1حفاظ ها و گاردها در ماشین آلات صنعتی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/02 لغايت 1397/08/02گروه 4ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/05 لغايت 1397/08/06گروه 10شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/06 لغايت 1397/08/06گروه 1مبانی ایمنی فرآیند
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/06 لغايت 1397/08/06گروه 1ایمنی تخصصی تعمیرات تایر شاپ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/13 لغايت 1397/08/13گروه 1ایمنی تخصصی تعمیرات موتوری
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/13 لغايت 1397/08/14گروه 2ایمنی جرثقیل ها و حمل و نقل بار
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/08/14 لغايت 1397/08/14گروه 1ایمنی پیمانکاران
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/19 لغايت 1397/08/27گروه 5ایمنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/08/19 لغايت 1397/08/21گروه 1کارشناسی علت حریق
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/19 لغايت 1397/08/19گروه 1ایمنی تخصصی کار با اسید سولفوریک
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/20 لغايت 1397/08/20گروه 5بهداشت صنعتی
جزئياتدفتر تهران 1397/08/20 لغايت 1397/08/20گروه 3رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/08/20 لغايت 1397/08/21گروه 4شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/21 لغايت 1397/08/22گروه 5کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/23 لغايت 1397/08/23گروه 5آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/26 لغايت 1397/08/26گروه 6آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/28 لغايت 1397/08/29گروه 6ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/28 لغايت 1397/08/28گروه 6اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/29 لغايت 1397/08/29گروه 1نقش وپاسخگوئی سرپرستان ومسئولین درقبال ایمنی وسلامت شغلی کارکنان
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/09/05 لغايت 1397/09/06گروه 1مطالعات خدشه ناپذیری سطوح ایمنی SIL
جزئياتآموزش میدوک 1397/09/05 لغايت 1397/09/13گروه 1ایمنی برق ویژه آتش نشانان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/07 لغايت 1397/09/21گروه 1ایمنی کارخانه غبار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/09/10 لغايت 1397/09/11گروه 5بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/09/11 لغايت 1397/09/11گروه 17ایمنی پیمانکاران
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/09/11 لغايت 1397/09/12گروه 1امداد ونجات 2
جزئياتدفتر تهران 1397/09/11 لغايت 1397/09/11گروه 8اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتآموزش سونگون 1397/09/12 لغايت 1397/09/14گروه 1پروانه کار گرم و سرد و فضای محصور (پرمیت)
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/09/13 لغايت 1397/09/13گروه 1ایمنی تخصصی تعمیرات شاسی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/09/18 لغايت 1397/09/18گروه 6ایمنی در معادن روباز
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/09/19 لغايت 1397/09/19گروه 3ایمنی تخصصی پالایشگاه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/09/21 لغايت 1397/09/21گروه 7اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/09/24 لغايت 1397/09/25گروه 4ایمنی تخصصی مکانیک 1
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305737 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي