نرم افزار اماری SPSS 

  گروه 1 

 
 
 هدف :  توانایی تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار در گزارشات 
 كد :  OF9C4M01  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/10/23 لغايت 1396/10/27  محل برگزاري:  مرکز آموزش  هزينه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روزقبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : آمار1
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

آزمون فرضها (مقایسه دو میانگین و…
آزمونهای نا پارامتری (مقایسه دو جامعه و چند جامعه از هم مستقل و وابسته
آنالیز واریانس یک طرفه و دوطرفه ، رگرسیون
ضرایب همبستگی پیرسون ، اسپرمن و تاوکندال
جداول توافقی
ساختار ، منطق و امکانات محاسباتی SPSS
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي