آمار 2 

   

 
 
 هدف :   
 كد :  OF1C4T02  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/02/16 لغايت 1396/02/20  محل برگزاري:  آموزش شهربابک  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

آشنایی با مفاهیم آمار و تجزیه و تحلیل های آماری
توانایی همکاری جهت تجزیه و تحلیل گزارشات آماری
شناسایی مفاهیم آماری
B0 , B1روش بدست آوردن
آزمون فرض آماری، فرض میانگین یک جامعه، آزمون فرض واریانس یک جامعه
ارتباط بین آزمون فرض و فاصله اطمینان
توزیع های نمونه ای، توضیع کای 2، توزیع تی ، توزیع اف،
آزمون فرض برابر میانگین های دوجامعه ونسبت واریانسهای دو جامعه
آمار استنباطی، نمونه تصادفی، تعریف آماره و خصوصیات آماره مناسب
برخی متغیرهای تصادفی، گسسته، دوجمله منفی ، پواسون چندجمله ای
رگرسیون
متغیرهای تصادفی پیوسته، نرمال، یکنواخت پیوسته
مقدمه ای در مورد معرفی و کاربردهای علم آمار-جامعه آماری وصفات مشخصه آن
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي