آمار1 

   

 
 
 هدف :   
 كد :  OF1C4T01  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/04/17 لغايت 1396/04/21  محل برگزاري:  مرکز آموزش  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

آشنایی با مفاهیم آمار و تجزیه و تحلیل های آماری
توانایی پیگیری جهت دریافت آمار از واحدهای مختلف آموزشی
توانایی تهیه گزارشهای مختلف آماری از قبیل گزارش مربوط به دوره ها ، نفر ساعت آموزشی و غیره
توانایی تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مافوق
توانایی تهیه و تنظیم آمار از میزان فروش هریک از محصولات
شناسایی روشهای جمع آوری اطلاعات
شناسایی مفاهیم آماری
آماره،نحوه ایجاد آماره و خصوصیات آن
آنالیز ترکیبی اصل ضرب
تئوری مجموعه ها، تعریف احتمالات
محاسبه احتمالات در فضای گسسته و پیوسته
واریانس مفهوم آن وتحلیل واریانس یک متغیری و دو متغیری
آمار توصیفی
احتمالات شرطی
تعریف و مفهوم متغیر تصادفی
متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته
نمودارها و جداول
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي