دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/13 لغايت 1396/07/13گروه 1اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتآموزش سونگون 1396/07/13 لغايت 1396/07/13گروه 1اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتامور مالی 1396/07/13 لغايت 1396/07/20گروه 1اعتبارات اسنادی(LC)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/15 لغايت 1396/07/16گروه 1اصول و تکنیک های مشتری مداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/15 لغايت 1396/07/17گروه 1ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/15 لغايت 1396/08/14گروه 1تکنیک هایِ حرفه ای سخنرانی ، مذاکره و اداره جلسات
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/16 لغايت 1396/07/18گروه 1آداب و منش انتظامی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/17 لغايت 1396/08/16گروه 2تکنیک هایِ حرفه ای سخنرانی ، مذاکره و اداره جلسات
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/17 لغايت 1396/07/19گروه 1اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/18 لغايت 1396/07/19گروه 1جایگاه روابط صنعتی و وظایف آن
جزئياتآموزش سونگون 1396/07/22 لغايت 1396/07/26گروه 1VIP میزبانی و پذیرایی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/24 لغايت 1396/07/26گروه 1گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش سونگون 1396/07/27 لغايت 1396/07/27گروه 4اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتآموزش سونگون 1396/08/04 لغايت 1396/08/04گروه 6اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/04 لغايت 1396/08/04گروه 1رانندگی در شرایط سخت
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/06 لغايت 1396/08/08گروه 2گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/07 لغايت 1396/08/09گروه 2اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش سونگون 1396/08/07 لغايت 1396/08/09گروه 1اصول مهمانداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/13 لغايت 1396/08/15گروه 1کلیات حقوق قراردادها
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/14 لغايت 1396/08/17گروه 1اصول بایگانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/14 لغايت 1396/08/16گروه 1شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتآموزش سونگون 1396/08/18 لغايت 1396/08/18گروه 3رانندگی در شرایط سخت
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/21 لغايت 1396/08/23گروه 1گزارش نویسی جرم و حادثه
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/21 لغايت 1396/08/22گروه 2جایگاه روابط صنعتی و وظایف آن
جزئياتکتابخانه و مرکز اسناد 1396/08/29 لغايت 1396/08/30گروه 1روش های نقشه خوانی، ردیابی کاتالوگ واسناد موجود در کتابخانه و مرکز اسناد
جزئياتآموزش سونگون 1396/09/02 لغايت 1396/09/02گروه 4رانندگی در شرایط سخت
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/05 لغايت 1396/09/07گروه 2شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/09 لغايت 1396/09/09گروه 1رفتارهای ترافیکی
جزئياتآموزش سونگون 1396/09/16 لغايت 1396/09/16گروه 5رانندگی در شرایط سخت
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/18 لغايت 1396/09/22گروه 1آمار 2
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/19 لغايت 1396/09/21گروه 3گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/19 لغايت 1396/09/21گروه 3اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/19 لغايت 1396/09/20گروه 1قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و معافیت های آن
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/26 لغايت 1396/09/28گروه 1اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل
جزئياتآموزش سونگون 1396/09/30 لغايت 1396/09/30گروه 3رفتارهای ترافیکی
جزئياتآموزش سونگون 1396/10/04 لغايت 1396/10/06گروه 2آشنایی با قراردادهای پیمانکاری
جزئياتآموزش سونگون 1396/10/07 لغايت 1396/10/07گروه 4رفتارهای ترافیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/07 لغايت 1396/10/07گروه 2اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/10 لغايت 1396/10/12گروه 2ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/10 لغايت 1396/10/13گروه 2آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/16 لغايت 1396/10/18گروه 4گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش سونگون 1396/10/21 لغايت 1396/10/21گروه 5رفتارهای ترافیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/23 لغايت 1396/10/27گروه 1نرم افزار اماری SPSS
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/24 لغايت 1396/10/25گروه 1مسایل و نکات بیمه تامین اجتماعی در قراردادها
جزئياتکتابخانه و مرکز اسناد 1396/10/25 لغايت 1396/10/26گروه 3روش های نقشه خوانی، ردیابی کاتالوگ واسناد موجود در کتابخانه و مرکز اسناد
جزئياتآموزش شهربابک 1396/11/09 لغايت 1396/11/11گروه 5اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/12 لغايت 1396/11/12گروه 2رانندگی در شرایط سخت
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/15 لغايت 1396/11/17گروه 4اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/15 لغايت 1396/11/16گروه 1علل و نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه ها(چالش ها، ادعاها و نکات قراردادی و حقوقی)
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/28 لغايت 1396/11/30گروه 1حفظ صحنه ی جرم
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/28 لغايت 1396/11/30گروه 3ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/10 لغايت 1396/12/10گروه 2رفتارهای ترافیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/12/13 لغايت 1396/12/16گروه 3آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتکتابخانه و مرکز اسناد 1396/12/14 لغايت 1396/12/15گروه 4روش های نقشه خوانی، ردیابی کاتالوگ واسناد موجود در کتابخانه و مرکز اسناد
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي