اصول تصفیه فاضلابها 

  گروه 2 

 
 
 هدف :  آشنایی با سیستمهای آشغالگیر، روشهای مختلف هوا دهی، انواع لجن، ویژگی و کمیت آنها، تصفیه مکانیکی،شیمیایی و زیستی فاضلاب 
 كد :  MT6C1T24  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/10/10 لغايت 1396/10/13  محل برگزاري:  آموزش شهربابک  هزينه دوره :  2400000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روزقبل از شروع  مدت دوره :  24ساعت
پيشنياز : ندارد
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

(ترکیبات آلی ,D.O.D,S.S.S,T.O.C,C.O.D,B.O.D).تعیین درجه آلودگی فاضلابها
(وجود مواد و ترکیبات سمی، وجود مواد آلی و معدنی ، PHخواص فاضلابهای صنعتی (خاصیت خورندگی
پارامترهای طراحی در تصفیه خانه فاضلاب و تعیین آنها
تفاوت فاضلابهای صنعتی با فاضلابهای خانگی و سطحی
روشهای مختلف هوا دهی
و غیره SVI,RS,F/M شرح و کنترل پارامترهای
آشنایی با خوردگی بیولوژیکی فاضلابها و روشهای کنترل آنها
اصول کلی تصفیه فاضلاب(شناور سازی،اکسیداسیون واحیاء،جداسازی مواد سمی،گند زدایی و غیره)
انواع لجن،ویژگی و کمیت آنها
بررسی هیدرولیکی جریان
تصفیه زیستی(بیولوژیکی)فاضلاب به روش هوازی و بی هوازی -نیترات زدایی
تصفیه شیمیایی فاضلاب شامل خنثی سازی ،اکسیداسیون و احیا،تبادل یون
تصفیه مکانیکی فاضلاب(فیلترها،حوضچه های ته نشینی با و بدون استفاده از منعقد کننده ها،شناور سازی)
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي