دوره هاي متالورژي و شيمي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتخاتون آباد 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 2مراقبتکاری بازرسی و رفع اتصال کوتاه بین آند و کاتد
جزئياتآموزش 1396/07/01 لغايت 1396/07/04گروه 1تست غیر مخرب مایعات نافذ (PT)(ویژه واحد کارشناسی کالا)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/02 لغايت 1396/08/07گروه 1فرایندهیپ لیچینگ
جزئياتامور ذوب 1396/07/02 لغايت 1396/07/05گروه 1شستشوی شیمیایی تجهیزات
جزئياتامور مهندسی 1396/07/15 لغايت 1396/08/21گروه 1ساخت قالب مسی واترژاکت های کوره فلش خاتون آباد
جزئياتامور مهندسی 1396/07/16 لغايت 1396/08/23گروه 2ساخت قالب مسی واترژاکت های کوره فلش خاتون آباد
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/16 لغايت 1396/07/19گروه 2اصول تصفیه آبهای صنعتی 1
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/18 لغايت 1396/08/16گروه 1شیمی عمومی
جزئياتامور مهندسی 1396/07/18 لغايت 1396/09/01گروه 3ساخت قالب مسی واترژاکت های کوره فلش خاتون آباد
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/19 لغايت 1396/08/03گروه 1مشخصات و کاربردهای اسید سولفوریک
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/19 لغايت 1396/08/17گروه 1شبیه سازی انتقال حرارت اجرهای نسوز با استفاده از نرم افزار Ansys
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/30 لغايت 1396/09/05گروه 2(تاثیر شیمی آند در فرایند الکترولیز مس (ویژه کارشناسان
جزئياتامور پالایشگاه 1396/08/01 لغايت 1396/08/29گروه 1مراقبتکاری جداسازی ورق و تهیه کاتد اولیه
جزئياتامور پالایشگاه 1396/08/02 لغايت 1396/08/30گروه 1مراقبتکاری بازرسی و رفع اتصال کوتاه بین آند و کاتد
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/06 لغايت 1396/08/09گروه 1سیستم های خنک کننده
جزئياتآموزش 1396/08/06 لغايت 1396/08/09گروه 1تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی(MT)ویژه کارشناسی کالا
جزئياتآموزش 1396/08/08 لغايت 1396/09/13گروه 1عیوب ریخته گری فلزات و روش های جلوگیری از آن
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/10 لغايت 1396/09/08گروه 4فرایندپالایش الکتریکی مس درپالایشگاه
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/10 لغايت 1396/08/24گروه 1شناخت تجهیزات عملیات پالایش در پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/14 لغايت 1396/08/17گروه 1روش های تولید آب دمین
جزئياتمس سونگون 1396/08/20 لغايت 1396/08/24گروه 1(تعیین پارامترهای کیفیت آب( مقدماتی
جزئياتآموزش 1396/08/24 لغايت 1396/09/29گروه 1مبانی انجماد در فلزات
جزئياتآموزش 1396/09/04 لغايت 1396/09/07گروه 1تست غیر مخرب آلتراسونیک (UT) (ویژه کارشناسی کالا)
جزئياتامور مهندسی 1396/09/04 لغايت 1396/10/17گروه 1ساخت لاندر مسی ماشین ریخته گری سرباره کنورتر قطعه 1و و3 خاتون آباد
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/04 لغايت 1396/09/08گروه 2بویلر و اسمز معکوس
جزئياتامور پالایشگاه 1396/09/05 لغايت 1396/09/26گروه 1رنگها
جزئياتآموزش میدوک 1396/09/06 لغايت 1396/09/29گروه 1اصول الکترووینینگ ویژه مراقبتکاران و متصدیان
جزئياتامور مهندسی 1396/09/06 لغايت 1396/10/13گروه 2ساخت لاندر مسی ماشین ریخته گری سرباره کنورتر قطعه 1و و3 خاتون آباد
جزئياتامور پالایشگاه 1396/09/13 لغايت 1396/10/11گروه 1(مراقبتکاری جابجایی آند و کاتد (پولینگ
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/14 لغايت 1396/09/28گروه 3مشخصات و کاربردهای اسید سولفوریک
جزئياتامور مهندسی 1396/09/20 لغايت 1396/11/03گروه 3ساخت لاندر مسی ماشین ریخته گری سرباره کنورتر قطعه 1و و3 خاتون آباد
جزئياتآموزش میدوک 1396/09/21 لغايت 1396/09/22گروه 1فرایند لیچینگ غبار
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/09/22 لغايت 1396/10/20گروه 4(مراقبتکاری جابجایی آند و کاتد (پولینگ
جزئياتآموزش 1396/10/02 لغايت 1396/10/04گروه 1تست غیر مخرب چشمی(VT)(ویژه کارشناسی کالا)
جزئياتمس سونگون 1396/10/02 لغايت 1396/10/06گروه 1حفاظت کاتدیک
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/10 لغايت 1396/10/13گروه 2اصول تصفیه فاضلابها
جزئياتآموزش 1396/10/13 لغايت 1396/11/11گروه 1عیوب شمشهای ریخته گری مداوم و نیمه مداوم
جزئياتآموزش 1396/10/17 لغايت 1396/10/18گروه 1(ISI) تهیه مقالات بین المللی
جزئياتامور پالایشگاه 1396/10/25 لغايت 1396/11/23گروه 1فرایندپالایش الکتریکی مس درپالایشگاه
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/30 لغايت 1396/11/04گروه 1شناسایی وانتخاب فولادها بر مبنای کلیدفولادها
جزئياتآموزش 1396/11/01 لغايت 1396/12/06گروه 1نسوز کاری در پالایشگاه
جزئياتآموزش میدوک 1396/11/02 لغايت 1396/11/30گروه 2اصول پایش و ریکاوری واحد انحلال لیچینگ
جزئياتآموزش 1396/11/02 لغايت 1396/11/30گروه 1سینتیک
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/03 لغايت 1396/11/04گروه 1تکنولوژی رنگ و رزین
جزئياتامور ذوب 1396/11/08 لغايت 1396/12/13گروه 1محاسبات جرم و انرژی در کوره فلش
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/16 لغايت 1396/11/24گروه 1شیمی عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/17 لغايت 1396/11/25گروه 1لیچینگ تحت فشار
جزئياتمس سونگون 1396/12/05 لغايت 1396/12/07گروه 1اصول تهیه و نگهداری محلولهای شیمیایی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305731 , 5733 , 5730
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي