دوره هاي متالورژي و شيمي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/01 لغايت 1396/06/30MT1C1T08-1396-155زبان تخصصی متالورژی
جزئياتذوب سرچشمه 1396/01/01 لغايت 1396/06/30MT1C4T48-1396-204اصول کار تجهیزات شارژ کوره فلش
جزئياتذوب سرچشمه 1396/01/01 لغايت 1396/06/30mt2c4t36-1396-206اصول عملیات اختلاط و انتقال مواد در فرایند شارژ فلش
جزئياتذوب سرچشمه 1396/01/01 لغايت 1396/06/30mt2c4t37-1395-87اصول عملیات بویلر کوره ذوب فلش
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/01/26 لغايت 1396/01/30MT6C4T01-1396-225خوردگی و روشهای کنترل آن
جزئياتپالایشگاه خاتون آباد 1396/01/27 لغايت 1396/02/24MT2C1T15-1396-193فرآیند الکترولیز
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/27 لغايت 1396/03/07MT1C4M05-1396-149اپراتوری کوره فلاش
جزئياتذوب سرچشمه 1396/01/29 لغايت 1396/03/02mt3c4t53-1396-207مبانی انجماد در فلزات
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/01/30 لغايت 1396/02/27MT2C4T49-1395-85فرایندپالایش الکتریکی مس درپالایشگاه
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/03 لغايت 1396/02/31MT2C4T58-1396-442نو آوری های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/02/12 لغايت 1396/03/09MT2C4M23-1396-435(مراقبتکاری جابجایی آند و کاتد (پولینگ
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/16 لغايت 1396/02/20MT6C2T02-1396-443(خوردگی و روشهای کنترل آن( تکنسینی
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/18 لغايت 1396/03/22MT2C4T22-1396-147Leaching فرایندواحد
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/19 لغايت 1396/03/16MT2C4M59-1396-441تحلیل و بررسی تکنیکهای انحلال لیچینگ و بیو لیچینگ مس
جزئياتپالایشگاه خاتون آباد 1396/02/31 لغايت 1396/04/04MT2C1T15-1396-194فرآیند الکترولیز
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/07 لغايت 1396/04/11MT2C3T21-1396-152فرایند هیپ لیچینگ وپژه مراقبتکاران ومتصدیان
جزئياتذوب سرچشمه 1396/03/08 لغايت 1396/03/10MT2C4T23-1396-159فرایند واحد ذوب
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/03/09 لغايت 1396/04/13MT3C1T41-1396-430درودگری و نجاری
جزئياتذوب سرچشمه 1396/03/21 لغايت 1396/03/28MT1C4M07-1396-153اپراتوری شارژ کنسانتره و غبار به کوره فلش
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/03/23 لغايت 1396/04/27MT2C4M20-1396-436مراقبتکاری بازرسی و رفع اتصال کوتاه بین آند و کاتد
جزئياتآموزش 1396/03/30 لغايت 1396/05/03MT3C4T28-1396-439عیوب ریخته گری فلزات و روش های جلوگیری از آن
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/01 لغايت 1396/04/30MT6C4T39-1396-346(1) رنگ و پوشش
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/04/10 لغايت 1396/04/14MT1C4T03-1396-178سوخت واحتراق1
جزئياتپالایشگاه خاتون آباد 1396/04/11 لغايت 1396/05/08MT2C2T10-1396-195(تاثیر شیمی آند در فرایند الکترولیز مس (ویژه تکنسین ها
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/12 لغايت 1396/04/26MT5C4T19-1396-163مشخصات و کاربردهای اسید سولفوریک
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/13 لغايت 1396/05/10MT2C1T18-1396-157هیدرومتالورژی استخراج مس
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/04/17 لغايت 1396/04/21MT3C1T40-1396-182شناسایی وانتخاب فولادها بر مبنای کلیدفولادها
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/04/17 لغايت 1396/04/19MT1C1T06-1396-444(1)محا سبات متالورژی
جزئياتمس سونگون 1396/05/01 لغايت 1396/05/31MT6C1T22-1396-345حفاظت کاتدیک
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/01 لغايت 1396/05/29MT5C4T35-1396-264شناخت مواد شیمیا یی
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/08 لغايت 1396/05/11MT2C4T42-1396-438شستشوی شیمیایی تجهیزات
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/09 لغايت 1396/06/06MT2C4M46-1396-148اصول پایش و ریکاوری واحد انحلال لیچینگ
جزئياتپالایشگاه خاتون آباد 1396/05/15 لغايت 1396/06/12MT2C1T70-1396-196(تاثیر شیمی آند در فرایند الکترولیز مس (ویژه کارشناسان
جزئياتآموزش 1396/05/17 لغايت 1396/06/14mt1c4t62-1396-440روشهای نوین ذوب و تصفیه مس
جزئياتذوب خاتون آباد 1396/05/17 لغايت 1396/06/14MT9C1M23-1396-429شبیه سازی انتقال حرارت اجرهای نسوز با استفاده از نرم افزار Ansys
جزئياتمس سونگون 1396/05/21 لغايت 1396/05/31MT7C1T01-1396-437(ISI) تهیه مقالات بین المللی
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/01 لغايت 1396/06/30MT6C4T40-1396-349(2) رنگ و پوشش
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305731 , 5733 , 5730
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي