دوره هاي متالورژي و شيمي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتکارخانه اکسیژن 1397/01/18 لغايت 1397/01/22گروه 1فرآیند کارخانه اکسیژن
جزئياتامور آموزش 1397/01/20 لغايت 1397/01/22گروه 1تست غیر مخرب چشمی(VT)
جزئياتکارخانه اکسیژن 1397/02/01 لغايت 1397/02/05گروه 2فرآیند کارخانه اکسیژن
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/01 لغايت 1397/02/05گروه 1اصول و مبانی پایپینگ (ویژه لیچینگ)
جزئياتآبرسانی 1397/02/01 لغايت 1397/02/05گروه 1ساخت و تزریق مواد شیمیایی(ویژه امور آب و دفع باطله)
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/03 لغايت 1397/02/05گروه 1پیشرفت ها و تکنولوژی های صنعتی در فرآیند هیدرومتالورژی مس
جزئياتذوب 1397/02/03 لغايت 1397/02/04گروه 1آشنایی با کوره فلش (ویژه کنترل کیفی ذوب)
جزئياتآموزش 1397/02/03 لغايت 1397/03/07گروه 1در مهندسی موادminitab کاربرد نرم افزار
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/04 لغايت 1397/02/25گروه 1رنگها
جزئياتآموزش 1397/02/08 لغايت 1397/02/10گروه 1فرایند واحد ذوب
جزئياتامور پالایشگاه وریخته گریها 1397/02/09 لغايت 1397/03/06گروه 1(مراقبتکاری جابجایی آند و کاتد (پولینگ
جزئياتامور ذوب 1397/02/09 لغايت 1397/02/23گروه 1(تعیین پارامترهای کیفیت آب (پیشرفته
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/10 لغايت 1397/03/07گروه 1اصول لیچینگ غیر اکسیدی مس
جزئياتذوب 1397/02/16 لغايت 1397/02/18گروه 1عملیات خشک کن بخار(درایر) ذوب سرچشمه
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/19 لغايت 1397/02/26گروه 1فرایند لیچینگ غبار
جزئياتدفتربازرگانی کرمان 1397/02/22 لغايت 1397/02/25گروه 1تست غیر مخرب مایعات نافذ (PT)(ویژه واحد کارشناسی کالا)
جزئياتذوب 1397/02/24 لغايت 1397/02/25گروه 2آشنایی با کوره فلش (ویژه کنترل کیفی ذوب)
جزئياتذوب 1397/02/29 لغايت 1397/02/30گروه 1سیستم های انتقال شارژ به واحد درایر
جزئياتذوب 1397/03/01 لغايت 1397/04/05گروه 1تاثیر کیفیت آند بر فرآیند پالایش الکتریکی مس
جزئياتآموزش مس سونگون 1397/03/05 لغايت 1397/03/07گروه 2تست غیر مخرب چشمی(VT)
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/05 لغايت 1397/03/08گروه 1لیچینگ تحت فشار
جزئياتذوب 1397/03/05 لغايت 1397/03/07گروه 2عملیات خشک کن بخار(درایر) ذوب سرچشمه
جزئياتذوب 1397/03/20 لغايت 1397/03/21گروه 2سیستم های انتقال شارژ به واحد درایر
جزئياتامور لیچینگ وبیو لیچینگ 1397/03/21 لغايت 1397/03/22گروه 1فرایند تولید در امور لیچینگ
جزئياتدفتر بازرگانی کرمان 1397/03/21 لغايت 1397/04/18گروه 1شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
جزئياتامور پالایشگاه وریخته گریها 1397/03/27 لغايت 1397/04/24گروه 1مراقبتکاری جداسازی ورق و تهیه کاتد اولیه
جزئياتآموزش 1397/03/28 لغايت 1397/03/30گروه 2فرایند واحد ذوب
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/30 لغايت 1397/04/27گروه 1تحلیل و بررسی تکنیکهای انحلال لیچینگ و بیو لیچینگ مس
جزئياتآموزش 1397/04/02 لغايت 1397/04/06گروه 1متالورژی فیزیکی مس و آلیاژهای آن
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/03 لغايت 1397/04/06گروه 2لیچینگ تحت فشار
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/03 لغايت 1397/04/31گروه 1درودگری و نجاری
جزئياتامور پالایشگاه وریخته گریها 1397/04/04 لغايت 1397/04/04گروه 1فرایند تولید در امور پالایشگاه
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/09 لغايت 1397/04/13گروه 1حفاظت کاتدیک
جزئياتمس سونگون 1397/04/09 لغايت 1397/04/12گروه 1شیمی عمومی
جزئياتامور ذوب 1397/04/10 لغايت 1397/04/11گروه 1بهینه سازی آب در واحد آب دمین و RO(پیشرفته)
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/10 لغايت 1397/04/20گروه 1زبان تخصصی شیمی و مهندسی شیمی
جزئياتذوب 1397/04/17 لغايت 1397/04/19گروه 1اصول کار خشک کن بخار
جزئياتآموزش میدوک 1397/04/23 لغايت 1397/04/27گروه 1اصول پایش و ریکاوری واحد انحلال لیچینگ
جزئياتآموزش 1397/04/23 لغايت 1397/04/27گروه 1متالوگرافی کمی
جزئياتآموزش 1397/04/23 لغايت 1397/04/27گروه 1عملیات حرارتی فولادها
جزئياتذوب 1397/05/01 لغايت 1397/05/03گروه 1اپراتوری بلندینگ و انبار مواد در ذوب سرچشمه
جزئياتدفتر بازرگانی کرمان 1397/05/06 لغايت 1397/05/24گروه 1آزمایش های غیر مخرب -روش اولتراسونیک
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/06 لغايت 1397/05/10گروه 1شناسایی وانتخاب فولادها بر مبنای کلیدفولادها
جزئياتذوب 1397/05/06 لغايت 1397/05/09گروه 1(ISI) تهیه مقالات بین المللی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/07 لغايت 1397/05/17گروه 1الکتروشیمی
جزئياتمس سونگون 1397/05/13 لغايت 1397/05/17گروه 1شناخت مواد شیمیا یی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/22 لغايت 1397/06/19گروه 1مبانی و اصول هیدرو متالورژی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/23 لغايت 1397/05/24گروه 1تکنولوژی رنگ و رزین
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/27 لغايت 1397/05/29گروه 1اصول تهیه و نگهداری محلولهای شیمیایی
جزئياتآموزش 1397/05/27 لغايت 1397/05/29گروه 1کلید مس و آشنائی با آلیاژهای مس
جزئياتآموزش 1397/06/03 لغايت 1397/06/14گروه 1آزمایش های های غیر مخرب -روش رادیوگرافی
جزئياتکارخانه اسید 1397/06/05 لغايت 1397/06/19گروه 1صفحات کنترل فرآیند تولید اسید از طریق سیستم مونیتورینگ اتاق کنترل
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/06 لغايت 1397/06/07گروه 1متون علمی شیمی
جزئياتآموزش میدوک 1397/06/24 لغايت 1397/06/28گروه 1محاسبات متالورژی و تهیه گزارشات در امور لیچینگ
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305731 , 5733 , 5730
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي