دوره هاي متالورژي و شيمي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتامور پالایشگاه 1397/07/01 لغايت 1397/07/29گروه 2مراقبتکاری جداسازی ورق و تهیه کاتد اولیه
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/01 لغايت 1397/07/18گروه 1زبان تخصصی پلنت اکسیژن خاتون آباد
جزئياتآموزش 1397/07/01 لغايت 1397/07/04گروه 1اصول تصفیه آبهای صنعتی 1
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/07/02 لغايت 1397/07/04گروه 3اپراتوری بلندینگ و انبار مواد در ذوب سرچشمه
جزئياتامور آموزش و تجهیز نیروی انسانی 1397/07/03 لغايت 1397/07/04گروه 1آشنایی با کوره فلش (ویژه کنترل کیفی ذوب)
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/08 لغايت 1397/08/06گروه 1اصول طراحی و ساخت یک واحد پایلوت هیپ لیچینگ
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/07/08 لغايت 1397/07/22گروه 2اصول کار کوره های آند
جزئياتامور آموزش و تجهیز نیروی انسانی 1397/07/08 لغايت 1397/07/09گروه 2آشنایی با کوره فلش (ویژه کنترل کیفی ذوب)
جزئياتامور ذوب 1397/07/09 لغايت 1397/07/11گروه 1مونیتورینگ بویلرها
جزئياتآموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 1فرآیند عملیات انحلال لیچینگ
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/07/14 لغايت 1397/07/24گروه 1نسوزهای بی شکل
جزئياتدره آلو 1397/07/17 لغايت 1397/08/01گروه 1روشهای تصفیه پساب های معدنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/21 لغايت 1397/07/25گروه 1زبان تخصصی شیمی و مهندسی شیمی
جزئياتامور پالایشگاه 1397/07/21 لغايت 1397/07/22گروه 1پسیواسیون آند و بهینه سازی فرآیند پالایش الکتریکی مس در پالایشگاه
جزئياتدفتر بازرگانی کرمان 1397/07/22 لغايت 1397/09/01گروه 1آزمایش های غیر مخرب -روش اولتراسونیک
جزئياتامور آموزش و تجهیز نیروی انسانی 1397/07/25 لغايت 1397/08/30گروه 1شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/07/28 لغايت 1397/08/01گروه 1اصول کار کوره های کنورتر
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/07/29 لغايت 1397/08/13گروه 3اصول کار کوره های آند
جزئياتآزمایشگاه مرکزی 1397/08/01 لغايت 1397/08/02گروه 1XRD آماده سازی نمونه و اپراتوری برای آنالیز با دستگاه
جزئياتامور پالایشگاه 1397/08/06 لغايت 1397/08/27گروه 1شناسایی محلول های فرآیندی و شیمیایی وتاثیر دمای الکترولیت و مواد افزودنی در پالایشگاه
جزئياتامور ذوب 1397/08/07 لغايت 1397/08/15گروه 1عملیات بویلر کوره فلش
جزئياتآموزش میدوک 1397/08/13 لغايت 1397/08/27گروه 1بهینه سازی فرآیند واحد SX پیشرفته
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/08/19 لغايت 1397/08/26گروه 1نقشه خوانی کوره های کنورتر
جزئياتآموزش 1397/08/20 لغايت 1397/08/23گروه 1روش های تولید آب دمین
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/08/20 لغايت 1397/09/11گروه 4اصول کار کوره های آند
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/08/22 لغايت 1397/08/30گروه 2شناخت مواد شیمیا یی
جزئياتآزمایشگاه مرکزی 1397/08/22 لغايت 1397/08/23گروه 1کار با دستگاه XRD
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/27 لغايت 1397/08/29گروه 1بازرسی رنگ و پوشش
جزئياتامور ذوب 1397/09/03 لغايت 1397/09/10گروه 1عملیات بویلر
جزئياتامور پالایشگاه 1397/09/05 لغايت 1397/09/26گروه 2فرایندپالایش الکتریکی مس درپالایشگاه
جزئياتآموزش 1397/09/05 لغايت 1397/10/02گروه 1در مهندسی موادminitab کاربرد نرم افزار
جزئياتاموز ذوب سرچشمه 1397/09/12 لغايت 1397/09/14گروه 1مونیتورینگ الکتروفیلترها
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/09/17 لغايت 1397/09/27گروه 1نسوز چینی کوره های کنورتر
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1397/09/18 لغايت 1397/10/02گروه 5اصول کار کوره های آند
جزئياتآزمایشگاه مرکزی 1397/09/20 لغايت 1397/09/21گروه 1خطاهای دستگاهی و آنالیزی XRD
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305731 , 5733 , 5730
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي