کاربرد روش LUC در تخمین کانسار توسط نرم افزار Data Mine 

   

 
 
 هدف :  توانایی استفاده از نرم افزار در تخمین کانسار 
 كد :  MI9C1M57  نوع دوره :  عملی-کارگاهی  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/05/28 لغايت 1396/05/30  محل برگزاري:  مس میدوک  شهريه دوره :  1800000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  18ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

Hermite Polynomials
Bivariate Gaussian Assumption
Fitting a Function with Hermite Polynomials
Disjunctive Kriging
Grade Tonnage curves
Uniform conditioning (UC)
Localized uniform conditioning (LUC)
Case studies
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي