نمونه برداری معدن وکانه آرایی1 

   

 
 
 هدف :  شناخت کاربرد مبانی و اصول آماری در روش های نمونه برداری و توانایی نمونه برداری از چاهک، تونل، ترانشه، چال های انفجار و ... 
 كد :  MI8C1T11  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/04/17 لغايت 1396/04/21  محل برگزاري:  آموزش شهربابک  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

آشنایی با اصول صحیح برداشت نمونه و آماده سازی نمونه
آشنایی با دستگاه های مربوط به تهیه مقاطع و مواد مختلف جهت قالبگیری وسایش نمونه ها
آشنایی با روشهای نمونه گیری و بازرسی مواد و محصولات
آشنائی با استاندارد های نمونه برداری
توانایی ارائه روشهای نمونه برداری در کارخانه تغلیظ
توانایی انجام نمونه گیری اکتشافی و استخراجی
توانایی انجام نمونه گیری سطحی ، تونل ، چال های انفجاری ، مغزه های حفاری
توانایی خرد کردن ، پودرکردن ، تقسیم و بسته بندی و نگهداری نمونه
توانائی نمونه برداری از نقاط مختلف
توانائی تدوین برنامه نمونه برداری از نظر محل - مقدار - پریود زمانی توسط سرپرست کنترل کیفی
توانائی کنترل نمونه برداری
شناسایی اصول و روشهای آماده سازی نمونه های گرفته شده
پارامترهای آماری وکاربرد آنها در نمونه برداری
روشهای برآورد تعداد، وزن، حجم و... نمونه لازم
متغیرهای اساسی نمونه برداری وبررسی امکان کنترل آنها
نمونه برداری از چاهک
نمونه برداری ازتونل وترانشه
نمونه برداری ازمواد حاصل از چالزنی
وسایل نمونه برداری
کاربرد قضایای آمار واحتمال در نمونه برداری
اصول وروش آماده سازی مغزه های حفاری
روشهای نمونه برداری از کانه های فلزی مس طبق استاندارد شماره 576 اداره استاندارد
سیستمهای نمونه برداری
نمونه برداری از رخنمونهای سنگی
نمونه برداری از گمانه ها
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي