دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/01 لغايت 1397/12/29گروه 1مهندسی خردایش
جزئياتتغلیظ 1397/07/01 لغايت 1397/07/04گروه 2مراقبتکاری تخصصی واحدهای پرعیارکنی و مولیبدن
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/01 لغايت 1397/07/22گروه 1مدلسازی نقشه های زمین شناسی سطحی در نرم افزار Data Mine پیشرفته
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/04 لغايت 1397/08/02گروه 1مقدماتیSurpac نرم افزار
جزئياتآموزش معدن 1397/07/07 لغايت 1397/07/11گروه 1اپراتوری گریدر
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/07 لغايت 1397/08/02گروه 1طراحی آزمایشها 1
جزئياتتغلیظ 1397/07/07 لغايت 1397/07/11گروه 3راهنمای عملیاتی فیلتر پرس تغلیظ 2 ویژه تکنسینها
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/07 لغايت 1397/07/11گروه 1GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
جزئياتتغلیظ 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 3کانه آرایی تکنسینی 1
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/21 لغايت 1397/07/24گروه 2GEMCOMنرم افزار
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/28 لغايت 1397/08/19گروه 2مدلسازی نقشه های زمین شناسی سطحی در نرم افزار Data Mine پیشرفته
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/07/28 لغايت 1397/08/03گروه 1اپراتوری و نگهداری لیفتراک
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/28 لغايت 1397/08/02گروه 2اپراتوری ماشین سرباره کش
جزئياتآموزش معدن 1397/07/28 لغايت 1397/07/28گروه 1بازآموزی اپراتوری لودر
جزئياتتغلیظ 1397/07/28 لغايت 1397/08/02گروه 2کاتالوگ خوانی و نقشه خوانی راهنمای عملیاتی امور تغلیظ
جزئياتتغلیظ 1397/08/01 لغايت 1397/08/07گروه 3کانه آرایی تکنسینی 2
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/12 لغايت 1397/08/14گروه 3حمل ونقل وبارگیری در معادن
جزئياتآموزش معدن 1397/08/12 لغايت 1397/08/12گروه 2بازآموزی اپراتوری لودر
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/15 لغايت 1397/08/29گروه 1نرم افزار GCDkit
جزئياتتغلیظ 1397/08/15 لغايت 1397/09/06گروه 1سدهای باطله و اصول مدیریت آنها
جزئياتتغلیظ 1397/08/19 لغايت 1397/08/23گروه 3شناخت وکاربرد نوار باربری(‏نوار نقاله)‏
جزئياتآموزش میدوک 1397/08/22 لغايت 1397/08/30گروه 3مراقبتکاری عمومی تغلیظ 2
جزئياتتغلیظ 1397/08/26 لغايت 1397/08/30گروه 2راهنمای عملیاتی فلوتاسیون تغلیظ 2 ویژه تکنسینها
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/08/26 لغايت 1397/08/28گروه 1اپراتوری جرثقیلهای سقفی دستی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/06 لغايت 1397/10/04گروه 2کانی شناسی نوری
جزئياتآموزش معدن 1397/09/10 لغايت 1397/09/10گروه 1بازآموزی اپراتوری بلدوزر
جزئياتتغلیظ 1397/09/10 لغايت 1397/09/14گروه 2راهنمای عملیاتی فیلتر پرس تغلیظ 2 ویژه کارشناسان
جزئياتآموزش معدن 1397/09/10 لغايت 1397/09/14گروه 1دو فرکانسه و کاربرد آن در نقشه برداری معدنیGPS
جزئياتتغلیظ 1397/09/17 لغايت 1397/09/21گروه 2کانه آرایی تکنسینی ‏3
جزئياتآموزش میدوک 1397/09/20 لغايت 1397/09/28گروه 1راهکارهای مقابله با مشکلات افت‌ عیار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ.مزاحمت
جزئياتتغلیظ 1397/09/24 لغايت 1397/09/28گروه 2محاسبات متالورژیکی در کانه آرایی تکنسینی
جزئياتآموزش معدن 1397/09/24 لغايت 1397/09/24گروه 2بازآموزی اپراتوری بلدوزر
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي