دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمس سونگون 01/07/1395 لغايت 29/12/13951كاربرد آمار در كانه آرايي مقدماتي
جزئياتمركز آموزش 01/07/1395 لغايت 29/12/13951فلوتاسيون
جزئياتمس سونگون 01/07/1395 لغايت 29/12/13951محاسبات متالورژي و تهيه گزارشات کنترل کيفي
جزئياتمركز آموزش 01/07/1395 لغايت 29/12/13951اپراتوري شاول
جزئياتمركز آموزش 03/07/1395 لغايت 08/07/13951اپراتوري و نگهداري ليفتراك
جزئياتامور تغليظ 03/07/1395 لغايت 05/07/13951راهنماي عملياتي پروسه آب امور تغليظ
جزئياتامور تغليظ 03/07/1395 لغايت 06/07/13951مراقبتكاري عمومي تغليظ 1
جزئياتمركز آموزش 10/07/1395 لغايت 15/07/13952اپراتوري و نگهداري ليفتراك
جزئياتامور تغليظ 10/07/1395 لغايت 14/07/13951راهنماي عملياتي تيكنرهاي باطله مجتمع مس سرچشمه
جزئياتامور تغليظ 10/07/1395 لغايت 14/07/13951مراقبتكاري عمومي تغليظ 2
جزئياتامور تغليظ 10/07/1395 لغايت 14/07/13951راهنماي عملياتي كارخانه پرعياركني دو ويژه تكنسين ها
جزئياتامور تغليظ 24/07/1395 لغايت 28/07/13951كانه آرايي تكنسيني 1
جزئياتامور تغليظ 24/07/1395 لغايت 28/07/13951فرايند آبگيري و شناخت تجهيزات عمليات بيروني
جزئياتامور تغليظ 01/08/1395 لغايت 05/08/13951راهنماي عملياتي بخش خردايش تغليظ 2 ويژه تكنسينها
جزئياتامور تغليظ 03/08/1395 لغايت 12/08/13951 محاسبات متالورژيكي در كانه آرايي تكنسيني
جزئياتتحقيق و توسعه 04/08/1395 لغايت 26/08/13951بررسي تأثير پارامترهاي محصول معدن بر فرآيند عمليات كارخانجات مختلف تغل
جزئياتمركز آموزش 05/08/1395 لغايت 03/09/13951روشهاي تحليلي در ژئومكانيك
جزئياتامور معدن 08/08/1395 لغايت 12/08/13951مراقبتكاري سنگ شكن اوليه و انتقال كانه
جزئياتمركز آموزش 08/08/1395 لغايت 13/08/13953اپراتوري و نگهداري ليفتراك
جزئياتمركز آموزش 08/08/1395 لغايت 11/08/13951نمونه برداري و آماده سازي نمونه
جزئياتمركز آموزش 15/08/1395 لغايت 19/08/13951(سيم بكسل انداز جرثقيل(ريگر
جزئياتمركز آموزش 22/08/1395 لغايت 27/08/13954اپراتوري و نگهداري ليفتراك
جزئياتمركز آموزش 13/09/1395 لغايت 18/09/13955اپراتوري و نگهداري ليفتراك
جزئياتتحقيق و توسعه 17/09/1395 لغايت 08/10/13952بررسي تأثير پارامترهاي محصول معدن بر فرآيند عمليات كارخانجات مختلف تغل
جزئياتمس ميدوك 20/09/1395 لغايت 20/09/13951علائم دستي متداول درهدايت ماشين آلات
جزئياتمركز آموزش 28/09/1395 لغايت 02/10/13951اپراتوري جرثقيل هاي سقفي ريلي(‏كابين دار)‏
جزئياتمس ميدوك 14/10/1395 لغايت 27/10/13951ARCGIS نرم افزار
جزئياتمس ميدوك 18/10/1395 لغايت 22/10/13951زمين آمار
جزئياتمركز آموزش 18/10/1395 لغايت 22/10/13952ARCGIS نرم افزار
جزئياتتحقيق و توسعه 22/10/1395 لغايت 20/11/13951راهكارهاي مقابله با مشكلات افت‌عيار در مدار فلوتاسيون كارخانجات تغليظ
جزئياتمركز آموزش 27/10/1395 لغايت 28/10/13951فرآيند توليد در معدن مس سرچشمه
جزئياتمركز آموزش 02/11/1395 لغايت 06/11/13951(سنجش از دور)ENVI نرم افزار
جزئياتمس سونگون 02/11/1395 لغايت 06/11/13951نمونه برداري و آماده سازي نمونه هاي واحد کنترل کيفي
جزئياتمركز آموزش 09/11/1395 لغايت 12/11/13951زمين آمار 2
جزئياتمس ميدوك 09/11/1395 لغايت 13/11/13951برنامه ريزي استخراج معادن روباز
جزئياتتحقيق و توسعه 04/12/1395 لغايت 25/12/13952راهكارهاي مقابله با مشكلات افت‌عيار در مدار فلوتاسيون كارخانجات تغليظ
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي