دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1اپراتوری مولیبدن (ویژه تکنسین ها)
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1مواد شیمیایی مورد مصرف در مولیبدن
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 4نمونه برداری و آماده سازی نمونه
جزئياتآموزش معدن 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1اپراتوری ماشین آلات حفاری
جزئياتآموزش معدن 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 8اپراتوری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1بازآموزی اپراتوری و نگهداری ماشین آلات حفاری
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1اپراتوری و نگهداری لیفتراک
جزئياتآموزش معدن 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 4اپراتوری بولدوزر
جزئياتآموزش معدن 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 5اپراتوری لودر
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/05 لغايت 1396/07/26گروه 1مکانیسم شکست سنگ در اثر انفجار
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/17 لغايت 1396/07/19گروه 2و کاربرد آن در معدن Civil 3D 2012 نرم افزار
جزئياتآموزش مس سونگون 1396/07/22 لغايت 1396/07/26گروه 1کاتالوگ خوانی و نقشه خوانی راهنمای عملیاتی امور تغلیظ
جزئياتآموزش مس سونگون 1396/07/22 لغايت 1396/07/25گروه 1مراقبتکاری عمومی تغلیظ 1
جزئيات شهربابك 1396/07/24 لغايت 1396/07/26گروه 1و کاربرد آن در معدن Civil 3D 2012 نرم افزار
جزئياتآموزش میدوک 1396/08/02 لغايت 1396/08/30گروه 2نقشه برداری عمومی
جزئياتآموزش مس سونگون 1396/08/13 لغايت 1396/08/17گروه 1مراقبتکاری عمومی تغلیظ 2
جزئياتآموزش میدوک 1396/08/20 لغايت 1396/08/23گروه 3نمونه برداری و آماده سازی نمونه
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/29 لغايت 1396/10/27گروه 2راهکارهای مقابله با مشکلات افت‌ عیار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ.مزاحمت
جزئياتمس سونگون 1396/10/09 لغايت 1396/10/13گروه 2برنامه ریزی تولید در نرم افزار Surpac
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/12 لغايت 1396/10/20گروه 1تجهیزات و فرایند تغلیظ 2 فاز 2 (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/16 لغايت 1396/10/19گروه 1فلوتاسیون و شناورسازی مولیبدن
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/23 لغايت 1396/10/25گروه 1مراقبتکاری تیکنرهای مس مولیبدن فاز 2 تغلیظ 2 (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/01 لغايت 1396/11/04گروه 1آماده سازی و مصرف مواد شیمیایی با تاکید بر فلوکولانت ها (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمس سونگون 1396/11/07 لغايت 1396/11/10گروه 2روش های نوین تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار SGeMS
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/10 لغايت 1396/11/11گروه 1تجهیزات شیرآهک سازی
جزئياتمس سونگون 1396/11/16 لغايت 1396/11/18گروه 2کاربرد روش LUC در تخمین کانسار توسط نرم افزار Data Mine
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي