دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتتغلیظ 1398/01/17 لغايت 1398/01/20گروه 1فلوتاسیون و شناورسازی مولیبدن
جزئياتتغلیظ 1398/01/17 لغايت 1398/01/21گروه 1کانه آرایی تکنسینی 1
جزئياتاریا 11 1398/01/20 لغايت 1398/02/24گروه 1سنگ شناسی آذرین مقدماتی
جزئياتامور معدن 1398/01/24 لغايت 1398/01/28گروه 2اپراتوری ماشین سرباره کش
جزئياتپایلوت تحقیق و توسعه 1398/01/24 لغايت 1398/01/28گروه 1محاسبات متالورژیکی در کانه آرایی تکنسینی
جزئياتتغلیظ 1398/01/24 لغايت 1398/01/28گروه 2مراقبتکاری عمومی تغلیظ 2
جزئياتمس دره آلو 1398/01/27 لغايت 1398/02/04گروه 1نرم افزار Leapfrog
جزئياتدفتر تهران 1398/01/31 لغايت 1398/02/16گروه 1DATA MINE (RM)
جزئياتآموزش معدن 1398/02/02 لغايت 1398/02/04گروه 1تکنولوژی حفاری مقدماتی
جزئياتتغلیظ 1398/02/07 لغايت 1398/02/10گروه 2مراقبتکاری تخصصی واحدهای پرعیارکنی و مولیبدن
جزئياتتحقیق و توسعه 1398/02/09 لغايت 1398/02/18گروه 1نمونه برداری و آماده سازی نمونه
جزئياتتغلیظ 1398/02/14 لغايت 1398/02/18گروه 1کانه آرایی تکنسینی 2
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/14 لغايت 1398/02/18گروه 1اپراتوری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1398/02/21 لغايت 1398/02/25گروه 1اپراتوری ماشین آلات حفاری
جزئياتتغلیظ 1398/02/21 لغايت 1398/02/25گروه 2شناخت و کاربرد مواد شیمیایی در کانه آرایی
جزئياتتغلیظ 1398/03/01 لغايت 1398/03/08گروه 2راهنمای عملیاتی فیلتر پرس تغلیظ 2 ویژه تکنسینها
جزئياتپایلوت تحقیق و توسعه 1398/03/18 لغايت 1398/03/22گروه 2طبقه بندی و خردایش
جزئياتتغلیظ 1398/03/25 لغايت 1398/03/29گروه 2شناخت وکاربرد نوار باربری(‏نوار نقاله)‏
جزئياتتغلیظ 1398/03/25 لغايت 1398/03/29گروه 2کانه آرایی تکنسینی ‏3
جزئياتدفتر تهران 1398/04/01 لغايت 1398/04/17گروه 2GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی مقدماتی
جزئياتتغلیظ 1398/04/01 لغايت 1398/04/05گروه 2راهنمای عملیاتی کارخانه پرعیارکنی یک ویژه تکنسین ها
جزئياتدره آلو 1398/04/03 لغايت 1398/04/31گروه 1GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی مقدماتی
جزئياتتغلیظ 1398/04/09 لغايت 1398/04/12گروه 1مراقبتکاری عمومی تغلیظ 1
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/15 لغايت 1398/04/19گروه 2مهندسی خردایش
جزئياتاریا 11 1398/04/17 لغايت 1398/04/26گروه 1سنگ شناسی آذرین پیشرفته
جزئياتدفتر تهران 1398/04/19 لغايت 1398/05/05گروه 2GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
جزئياتامور معدن 1398/04/22 لغايت 1398/04/26گروه 1زهکشی در معادن روباز 1
جزئياتتغلیظ 1398/04/22 لغايت 1398/04/26گروه 1کاتالوگ خوانی و نقشه خوانی راهنمای عملیاتی امور تغلیظ
جزئياتاریا 11 1398/04/22 لغايت 1398/04/24گروه 1کاربرد روش LUC در تخمین کانسار توسط نرم افزار Data Mine
جزئياتتغلیظ 1398/04/29 لغايت 1398/05/02گروه 1راهنمای عملیاتی تیکنرهای باطله مجتمع مس سرچشمه
جزئياتاریا 11 1398/05/05 لغايت 1398/05/09گروه 1(مسئولین فنی اکتشاف (دوره های سازمان نظام مهندسی معدن
جزئياتتغلیظ 1398/05/05 لغايت 1398/05/09گروه 1راهنمای عملیاتی کارخانه پرعیارکنی دو ویژه تکنسین ها
جزئياتتغلیظ 1398/05/12 لغايت 1398/05/16گروه 1کاربرد آمار در کانه آرایی پیشرفته
جزئياتاریا 11 1398/05/12 لغايت 1398/05/16گروه 1ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی معادن روبازNPVSنرم افزار
جزئياتمعدن دره آلو 1398/05/14 لغايت 1398/06/25گروه 1GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
جزئياتتغلیظ 1398/05/19 لغايت 1398/05/23گروه 2آماده سازی و مصرف مواد شیمیایی با تاکید بر فلوکولانت ها (ویژه تکنسین ها)
جزئياتتغلیظ 1398/05/26 لغايت 1398/05/30گروه 2اپراتوری کوره آهک (ویژه تکنسین ها)
جزئياتاریا 11 1398/06/02 لغايت 1398/06/06گروه 1برداشت زمین شناسی و ترسیم نقشه و مقاطع ساختاری و التراسیون
جزئياتاریا 11 1398/06/02 لغايت 1398/06/06گروه 1روشهای ردیابی آبهای نفوذی در معدن
جزئياتتغلیظ 1398/06/02 لغايت 1398/06/06گروه 2راهنمای عملیاتی کارخانه سنگ شکن ثانویه ویژه تکنسین ها
جزئياتتغلیظ 1398/06/09 لغايت 1398/06/13گروه 2اپراتوری مولیبدن (ویژه تکنسین ها)
جزئياتاریا 11 1398/06/09 لغايت 1398/06/13گروه 1Whittleآموزش نرم افزار بھینه سازی کاواک معدن
جزئياتتغلیظ 1398/06/16 لغايت 1398/06/17گروه 2فرایند تولید در امور تغلیظ
جزئياتآموزش میدوک 1398/01/20 لغايت 1398/03/31گروه 1مراقبتکاری عمومی تغلیظ 2
جزئياتآموزش میدوک 1398/01/20 لغايت 1398/02/10گروه 1مطالعات ژئوتکنیک وتحلیل پایداری شیب با نرم افزار Midas
جزئياتآموزش میدوک 1398/01/24 لغايت 1398/01/28گروه 1کانی شناسی سیلیکاته
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/10 لغايت 1398/03/15گروه 1کاربرد روش ها ی شبیه سازی زمین اماردر مدلسازی
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/17 لغايت 1398/02/18گروه 1طراحی ژئوتکنیکی هیپ لیچینگ
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي