دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتتغلیظ 1397/10/01 لغايت 1397/10/05گروه 4کاتالوگ خوانی و نقشه خوانی راهنمای عملیاتی امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/01 لغايت 1397/10/05گروه 2طراحی در معادن روباز
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/10/01 لغايت 1397/10/05گروه 4اپراتوری شاول
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/08 لغايت 1397/10/12گروه 2اپراتوری جرثقیل های 25 تن گرب
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/08 لغايت 1397/10/12گروه 3راهنمای عملیاتی بخش خردایش تغلیظ 2 ویژه تکنسینها
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/15 لغايت 1397/10/19گروه 3طراحی در معادن روباز
جزئياتآموزش میدوک 1397/10/15 لغايت 1397/10/19گروه 1مهندسی خردایش
جزئياتتغلیظ 1397/10/17 لغايت 1397/10/18گروه 3فرایند تولید در امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/10/22 لغايت 1397/10/26گروه 1اپراتوری بیل مکانیکی
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/22 لغايت 1397/10/26گروه 2مسئولین فنی معادن
جزئياتآموزش میدوک 1397/11/02 لغايت 1397/11/16گروه 1مهندسی شیب های سنگی(انواع شکست ها، روش های تحلیل پایداری شیب و الگوریتم طراحی)
جزئياتآموزش میدوک 1397/11/06 لغايت 1397/11/10گروه 1برنامه ریزی استخراج معاون روباز با نرم افزار MATLAB
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/06 لغايت 1397/11/10گروه 3مهندسی خردایش
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/06 لغايت 1397/11/09گروه 2GEMCOMطراحی و بهره برداری از معادن در نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/11/06 لغايت 1397/11/10گروه 2اپراتوری بولدوزر
جزئياتتغلیظ 1397/11/13 لغايت 1397/11/17گروه 1مراقبتکاری تخصصی واحدهای پرعیارکنی و مولیبدن
جزئياتتغلیظ 1397/11/13 لغايت 1397/11/17گروه 4کانه آرایی تکنسینی 1
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/13 لغايت 1397/11/17گروه 2زمین آمار کاربردی
جزئياتتغلیظ 1397/11/13 لغايت 1397/11/16گروه 2آماده سازی و مصرف مواد شیمیایی با تاکید بر فلوکولانت ها (ویژه تکنسین ها)
جزئياتتغلیظ 1397/11/20 لغايت 1397/11/24گروه 2فرایند آبگیری و شناخت تجهیزات عملیات بیرونی
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/04 لغايت 1397/12/08گروه 1مطالعات فنی واقتصادی در معدن 1
جزئياتتغلیظ 1397/12/04 لغايت 1397/12/08گروه 3کانه آرایی تکنسینی ‏3
جزئياتتغلیظ 1397/12/11 لغايت 1397/12/15گروه 2راهنمای عملیاتی تیکنرهای باطله مجتمع مس سرچشمه
جزئياتتغلیظ 1397/12/11 لغايت 1397/12/15گروه 2کانه آرایی تکنسینی 2
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/18 لغايت 1397/12/22گروه 1مکانیک سنگ در پروژه های ژئوتکنیکی معادن روباز
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي