اصول معادل یابی روانکارها 

   

 
 
 هدف :  شناخت انواع روغن های پایه ، کد گذاری و فرآیند های معادل یابی روان کار ها 
 كد :  ME1C4T44  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/03/22 لغايت 1396/03/24  محل برگزاري:  مرکز آموزش  شهريه دوره :  1800000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  18ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

تقسیم بندی روانکارھای صنعتی
شناسایی روغن ھای پایھ اعم از معدنی (نفتی)،سینتتیک (مصنوعی)و گیاھی
ویژگیھای فیزیکی روغنھا نظیر ویسکوزیتھ،دانسیتھ،شاخص ویسکوزیتھ،نقطھ ریزش،نقطھ اشتعال
ویژگیھای شیمیایی روغنھا
افزودنیھای روغن ھا جھت بھبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
ISO & DIN کد گذاری روغن ھای صنعتی بر اساس استاندارد
فرایند معادل یابی روغن جایگزین
انجام چندین مطالعھ موردی معادل یابی روغن
فرایند تشخیص روانکار اصلی از روانکار قلابی
شناسایی گریس ھا
ویژگیھای فیزیکی و شیمیایی گریس ھا
افزودنیھای گریس ھا
فرایند معادل یابی گریس معادل
انجام چندین مطالعھ موردی معادل یابی گریس
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي