کوپلینگ ها و هم محور سازی 

  گروه 1 

 
 
 هدف :  شناخت انواع کوپلینگ ها و اصول و روش های هم محور سازی و توانایی در انجام آن 
 كد :  ME1C4M42  نوع دوره :  عملی-کارگاهی  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/12/14 لغايت 1396/12/16  محل برگزاري:  مرکز آموزش  هزينه دوره :  1800000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روزقبل از شروع  مدت دوره :  18ساعت
پيشنياز : ندارد
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

مقدمه ای بر کو پلینگھا و کاربرد آنھا
شناخت انواع کوپلینگھای صلب،ویژگیھا ،نحوه نصب و خارج کردن ،سرویس و نگھداری آنھا
شناخت انواع کوپلینگ ھای انعطاف پذیر المان فلزی ،ویژگیھا ،نحوه نصب و خارج کردن
شناخت انواع کوپلینگ ھای انعطاف پذیر المان الاستومری ،ویژگیھا ،نحوه نصب و خارج کردن
انواع ناھم محوری و اثرات ناھم محوری بر کار تجھیزات دوار
اصول اولیه alignment
انجام فرایندھای مقدماتی alignmentنظیر کنترلsoft foot ، run out
ھم محورسازی به روش فیلر و خط کش و محاسبات ھندسی مر بوطه
ھم محورسازی بوسیله سا عت اندازه گیر به شیوهface & &rim
ھم محورسازی به وسیله سا عت اندازه گیر به شیوهreverse
ھم محورسازی به وسیله تجھیزات لیزری
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي