کوپلینگ ها و هم محور سازی 

   

 
 
 هدف :  شناخت انواع کوپلینگ ها و اصول و روش های هم محور سازی 
 كد :  ME1C4M42  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/01/28 لغايت 1396/01/30  محل برگزاري:  مرکز آموزش  شهريه دوره :  1800000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  18ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

مقدمھ ای بر کو پلینگھا و کاربرد آنھا
شناخت انواع کوپلینگھای صلب،ویژگیھا ،نحوه نصب و خارج کردن ،سرویس و نگھداری آنھا
شناخت انواع کوپلینگ ھای انعطاف پذیر المان فلزی ،ویژگیھا ،نحوه نصب و خارج کردن
شناخت انواع کوپلینگ ھای انعطاف پذیر المان الاستومری ،ویژگیھا ،نحوه نصب و خارج کردن
انواع ناھم محوری و اثرات ناھم محوری بر کار تجھیزات دوار
alignment اصول اولیھ
.... soft foot ، run out نظیر کنترل alignment انجام فرایندھای مقدماتی
ھم محورسازی بھ روش فیلر و خط کش و محاسبات ھندسی مر بوطھ
و محاسبات ھندسی مر بوطھ face &rim ھم محورسازی بھ وسیلھ سا عت اندازه گیر بھ شیوه
محاسبات ھندسی مر بوطھ reverse ھم محورسازی بھ وسیلھ سا عت اندازه گیر بھ شیوه
ھم محورسازی بھ وسیلھ تجھیزات لیزری
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي