دوره هاي مكانيك و هيدروليك
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش شهربابک 1396/01/19 لغايت 1396/01/30ME4C3M09-1396-226جوشکاری ارگون
جزئياتمرکزآموزش 1396/01/26 لغايت 1396/01/30ME4C3T06-1396-200( اصول اولیه کارگاه جوشکاری( ویژه جوشکاران
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/01/27 لغايت 1396/02/04ME2C4M18-1396-96-تجزیه و تحلیل مدارهای هیدرولیکی چرخ ریخته گری ذوب
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/28 لغايت 1396/01/30ME1C4M42-1395-84-کوپلینگ ها و هم محور سازی
جزئياتمرکز اموزش مس شهربابک 1396/02/09 لغايت 1396/02/13ME1C3M13-1396-156مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتامور پالایشگاه و ریختگری سرچشمه 1396/02/09 لغايت 1396/02/13ME4C4M04-1396-371shopturn با کنترلر cnc برنامه نویسی
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/10 لغايت 1396/02/12ME1C4T11-1396-116تلرانس ها وانطباقات مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/10 لغايت 1396/02/26ME9C4M10-1396-114ویژه کارشناسان عمران)مقدماتی)ABAQUS CAE آشنایی با نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/11 لغايت 1396/02/13ME1C3M09-1396-158ابزارشناسی 1(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/12 لغايت 1396/03/03ME9C4M09-1396-161MATLABشبیه سازی سیستمهای هیدرولیکی با نرم افزار
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/16 لغايت 1396/02/20ME4C3T06-1396-228( اصول اولیه کارگاه جوشکاری( ویژه جوشکاران
جزئياتمرکز آموزش مجتمع مس سرچشمه 1396/02/17 لغايت 1396/02/20ME2C4M04-1396-117هیدرولیک عمومی 1
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/18 لغايت 1396/02/27ME4C4M06-1396-218(جوشکاری فلزات رنگین تکمیلی( روش اکسی استیلن
جزئياتاموزش مس سونگون 1396/02/19 لغايت 1396/02/21ME1C4M42-1396-456کوپلینگ ها و هم محور سازی
جزئياتامور پالایشگاه و ریختگری سرچشمه 1396/02/23 لغايت 1396/02/26ME4C4M38-1396-372(تکمیلی)Shop Turnو رفع معایب با سیستم کنترلCNCاپراتوری دستگاه
جزئياتمرکز آموزش مس شهربابک 1396/02/23 لغايت 1396/02/27ME1C4M10-1396-154ابزارشناسی 2
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/24 لغايت 1396/02/27ME1C4T25-1396-176آشنایی با مفاهیم نقشه خوانی
جزئياتمس سونگون 1396/02/30 لغايت 1396/03/24ME4C3M07-1396-219(کارگاه جوشکاری برق (ویژه جوشکاران
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/06 لغايت 1396/03/24ME4C3M07-1396-224(کارگاه جوشکاری برق (ویژه جوشکاران
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/06 لغايت 1396/03/10ME1C3M13-1396-174مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/07 لغايت 1396/03/30ME9C4M11-1395-85ویژه کارشناسان عمران)تکمیلی)ABAQUS CAE آشنایی با نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش شهربابک 1396/03/08 لغايت 1396/03/10ME1C3M09-1396-171ابزارشناسی 1(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/20 لغايت 1396/03/24ME1C4M10-1396-173ابزارشناسی 2
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/21 لغايت 1396/03/23ME1C4T73-1396-164شناخت پیچ ومهره ها
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/22 لغايت 1396/03/24ME1C4T44-1396-455اصول معادل یابی روانکارها
جزئياتمرکز آموزش مجتمع مس سرچشمه 1396/03/28 لغايت 1396/03/31ME2C4M05-1396-166هیدرولیک عمومی 2
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/29 لغايت 1396/03/31ME1C4T26-1396-313نقشه خوانی تخصصی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/10 لغايت 1396/04/14ME1C4T15-1396-367شناخت وکاربرد پمپها در صنایع
جزئياتآموزش مس شهربابک 1396/04/11 لغايت 1396/04/14ME1C4T65-1396-186گیربکسهای صنعتی
جزئياتمس سونگون 1396/04/12 لغايت 1396/04/21ME4C3M09-1395-88جوشکاری ارگون
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/12 لغايت 1396/04/14ME1C3T08-1396-187روانکاری(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش مجتمع مس سرچشمه 1396/04/18 لغايت 1396/04/21ME2C4T25-1396-185نگهداری و تعمیرات سیستمهای هیدرولیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/18 لغايت 1396/04/20ME1C4T49-1396-184اصول مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات مکانیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/24 لغايت 1396/05/11ME4C3M07-1395-86(کارگاه جوشکاری برق (ویژه جوشکاران
جزئياتمرکز آموزش مس سونگون 1396/05/07 لغايت 1396/05/11ME1C4M10-1396-217ابزارشناسی 2
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/08 لغايت 1396/05/11ME1C4T65-1396-214گیربکسهای صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/09 لغايت 1396/05/11ME1C3M09-1396-216ابزارشناسی 1(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/15 لغايت 1396/05/17ME1C4T50-1396-457شناخت روانسازها و اصول کار با آنها
جزئياتآموزش مس سونگون 1396/05/21 لغايت 1396/05/24ME2C4M12-1396-362نقشه خوانی سیستمهای هیدرولیک
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/21 لغايت 1396/05/25ME1C4T91-1396-316شیرهای صنعتی
جزئياتمرکز آموزش شهربابک 1396/05/28 لغايت 1396/05/30ME1C4T08-1396-215روانکاری
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/04 لغايت 1396/06/08ME1C4T16-1396-369شناخت وکاربرد کمپرسورها درصنعت
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/11 لغايت 1396/06/15ME1C4T05-1396-314آب بندکننده ها
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/12 لغايت 1396/06/14ME1C4M07-1396-221آشنایی با یاتاقانهای غلتشی مقدماتی
جزئياتاموزش مس سونگون 1396/06/12 لغايت 1396/06/15ME1C4T65-1396-119گیربکسهای صنعتی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305757 , 5715
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي