دوره هاي مكانيك و هيدروليك
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/02 لغايت 1397/07/04گروه 1نصب ، راه اندازی و بهره برداری از کمپرسور های اسکرو
جزئياتامور خدمات فنی و مهندسی (تاسیسات) 1397/07/02 لغايت 1397/07/11گروه 1نگهداری و تعمیر مشعل های گاز سوز و گازوئیل سوز
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/07 لغايت 1397/08/23گروه 1جوشکاری لوله مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/07 لغايت 1397/07/11گروه 2تکنولوژی جوشکاری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/10 لغايت 1397/07/18گروه 1مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/11 لغايت 1397/08/09گروه 1مقدماتی ETABS نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/17گروه 1(بیرینگها(ویژه کارگران
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/16گروه 2مفاهیم نقشه خوانی (مقدماتی)
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 1ابزارشناسی (ویژه کارشناسان)
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/17گروه 1نگهداری و تعمیرات سیستمهای هیدرولیکی
جزئياتتاسیسات کارخانه 1397/07/15 لغايت 1397/07/24گروه 7جوشکاری لوله های پلی اتیلن
جزئياتامور تغلیظ 1397/07/16 لغايت 1397/07/18گروه 1نگهداری و تعمیرات پمپ ها ی سانتریفوژ Krebs و vasa(تغلیظ)
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/16 لغايت 1397/07/17گروه 1اصول نگهداری و تعمیرات (مکانیک و ابزار دقیق) بویلرهای پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/17 لغايت 1397/07/18گروه 1استفاده از Bench Marking در ارزیابی وضعیت انرژی
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/21 لغايت 1397/07/23گروه 1اپراتوری و نگهداری، عیب یابی و تعمیرات مشعلهای گازوئیل سوز
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/21 لغايت 1397/07/24گروه 1تعمیرونگهداری کمپرسورها
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/21 لغايت 1397/07/23گروه 1شناخت و انتخاب فولاد ها در نحوه تنظیم WPS
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/22 لغايت 1397/07/25گروه 4اصول اولیه کارگاه جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/23 لغايت 1397/07/25گروه 4ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/24 لغايت 1397/07/25گروه 1سمینار استاندارد های معتبر در صنعت
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/28 لغايت 1397/08/01گروه 1شیرهای صنعتی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/29 لغايت 1397/08/15گروه 1جوشکاری آرگون (تکمیلی)
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/29 لغايت 1397/09/25گروه 1تکمیلیABAQUS CAEآشنایی با نرم افزار
جزئياتآموزش 1397/08/05 لغايت 1397/08/13گروه 1جوشکاری تعمیری(مقدماتی)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/05 لغايت 1397/08/27گروه 2مقدماتیsolid worksمدل سازی با نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/06 لغايت 1397/08/07گروه 1ارزیابی عملکرد انرژی در بویلرها و فرصتهای صرفه جویی انرژی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/12 لغايت 1397/08/22گروه 2تاسیسات ساختمان
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/12 لغايت 1397/08/15گروه 1پنیوماتیک 1
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/12 لغايت 1397/08/14گروه 1مفاهیم نقشه خوانی (تکمیلی)
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/13 لغايت 1397/08/15گروه 2روانکاری
جزئياتتاسیسات کارخانه 1397/08/13 لغايت 1397/08/22گروه 8جوشکاری لوله های پلی اتیلن
جزئياتمرکز آموزش(کارگاه ساخت ) 1397/08/19 لغايت 1397/08/23گروه 2جوشکاری چدن
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/19 لغايت 1397/08/23گروه 3نرم افزارPDMS ( مقدماتی )
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/23 لغايت 1397/09/07گروه 1SAFEنرم افزار آموزشی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/26 لغايت 1397/08/29گروه 1WPS&PQR
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/27 لغايت 1397/08/30گروه 5اصول اولیه کارگاه جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/27 لغايت 1397/08/28گروه 1مدیریت انرژی در پمپ ها
جزئياتامور ذوب 1397/08/28 لغايت 1397/08/30گروه 1تجزیه و تحلیل مدارهای هیدرولیکی چرخ ریخته گری ذوب
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/10 لغايت 1397/09/13گروه 1پنیوماتیک 2
جزئياتمرکز آموزش (کارگاه ساخت) 1397/09/10 لغايت 1397/09/28گروه 2کارگاه جوشکاری برق (SMAW)
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/10 لغايت 1397/09/13گروه 1آشنایی با شیرهای صنعتی و کاربرد آنها
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/10 لغايت 1397/09/12گروه 1تلرانس ها و انطباقات مهندسی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/11 لغايت 1397/09/12گروه 1الزامات سیستم مدیریت انرژی بر پایه ایزو 50001
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/12 لغايت 1397/09/14گروه 1آشنایی باکاربرد کمپرسورها درصنعت
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/17 لغايت 1397/09/21گروه 5مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/17 لغايت 1397/09/21گروه 3نرم افزار PDMS (تکمیلی)
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305757 , 5715
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي