دوره هاي مكانيك و هيدروليك
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش میدوک 1397/01/18 لغايت 1397/06/31گروه 1آشنایی با سیستم های نوار نقاله
جزئياتمرکز اموزش 1397/01/18 لغايت 1397/01/22گروه 1نرم افزارPDMS ( مقدماتی )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/21 لغايت 1397/01/23گروه 1مونتاژ و دمونتاژ پمپ های سانتریفیوژ و تعویض مکانیکال سیل
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/26 لغايت 1397/01/29گروه 1نصب و بهره برداری سیم بکسلها
جزئياتآموزش شهربابک 1397/01/26 لغايت 1397/02/04گروه 1تاسیسات ساختمان
جزئياتامور خدمات فنی و مهندسی (واحد طراحی) 1397/01/26 لغايت 1397/02/15گروه 1آشنایی با نرم افزارANSYSتکمیلی
جزئياتمرکز اموزش 1397/01/27 لغايت 1397/02/05گروه 1سایش در پمپ ها، اصول کار پمپ های اسلاری
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/27 لغايت 1397/01/29گروه 1ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتخدمات بازرگانی کرمان 1397/01/27 لغايت 1397/01/29گروه 2آشنایی با یاتاقانهای غلتشی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/01/28 لغايت 1397/01/29گروه 1اپراتوری پمپها
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/01 لغايت 1397/02/16گروه 1جوشکاری سوپر آلیاژهای غیر هم جنس
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/01 لغايت 1397/02/05گروه 1% طراحی سیستم انتقال سیالات(پمپها وکمپرسورها)وانتخاب تجهیزات جانبی
جزئياتمرکز اموزش 1397/02/02 لغايت 1397/02/10گروه 1هیدرولیک عمومی 1
جزئياتمیدوک 1397/02/02 لغايت 1397/02/05گروه 1SAFE و ETABS آشنایی با نرم افزار
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/02/04 لغايت 1397/02/05گروه 1اصول نگهداری و تعمیرات و عیب یابی مکانیکی کمپرسورهای پالایشگاه
جزئياتخدمات بازرگانی کرمان 1397/02/15 لغايت 1397/02/18گروه 2شناخت وکاربرد پمپها در صنایع
جزئياتآموزش میدوک 1397/02/15 لغايت 1397/02/16گروه 1کاربری سیستم نت
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/15 لغايت 1397/02/18گروه 1اصول اولیه کارگاه جوشکاری
جزئياتمرکز اموزش 1397/02/15 لغايت 1397/02/19گروه 1نرم افزار PDMS (تکمیلی)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/16 لغايت 1397/02/19گروه 1اصول و تکنیک های متره، برآورد و بهینه صورت وضعیت
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/18 لغايت 1397/02/19گروه 2مدیریت پروژه اورهال
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/22 لغايت 1397/02/24گروه 1نگهداری وتعمیر پمپ ها
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/02/22 لغايت 1397/02/25گروه 2بازرسی جوش مقدماتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/23 لغايت 1397/02/26گروه 1تعمیرونگهداری کمپرسورها
جزئياتمرکز اموزش 1397/02/24 لغايت 1397/02/26گروه 1کوپلینگ ها و هم محور سازی
جزئياتمرکز اموزش 1397/02/29 لغايت 1397/02/30گروه 1آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC)
جزئياتمرکز اموزش 1397/02/29 لغايت 1397/03/02گروه 2مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/29 لغايت 1397/03/02گروه 1تکنولوژی جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/05 لغايت 1397/03/23گروه 1کارگاه جوشکاری برق (SMAW)
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/05 لغايت 1397/03/09گروه 1PIPING(مقدماتی)
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/05 لغايت 1397/03/06گروه 1مدیریت پروژه اورهال
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/07 لغايت 1397/03/09گروه 1آشنایی با یاتاقانهای غلتشی
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/07 لغايت 1397/03/09گروه 2ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/19 لغايت 1397/03/27گروه 1هیدرولیک عمومی 2
جزئياتآموزش سونگون 1397/03/20 لغايت 1397/03/22گروه 2بازرسی پمپ های گریز از مرکز
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/20 لغايت 1397/03/23گروه 1شناخت وکاربرد پمپها در صنایع
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/21 لغايت 1397/03/23گروه 2شناخت پیچ ومهره ها
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/03/27 لغايت 1397/03/31گروه 1PIPING(تکمیلی)
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/27 لغايت 1397/03/29گروه 3آشنایی با یاتاقانهای غلتشی
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/28 لغايت 1397/03/30گروه 1شناخت پیچ ومهره ها
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/29 لغايت 1397/03/30گروه 1برنامه ریزی و زمان بندی منابع و فعالیت های نگهداری و تعمیرات
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/03/29 لغايت 1397/03/30گروه 2کاربری سیستم نت
جزئياتمرکز اموزش 1397/03/29 لغايت 1397/05/02گروه 1مدلسازی با نرم افزارCATIA (مقدماتی)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/02 لغايت 1397/04/06گروه 1شیرهای صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/02 لغايت 1397/04/05گروه 1آشنایی،نگهداری و تعمیر پکیج های گازی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/02 لغايت 1397/04/06گروه 1شناسایی وطبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری
جزئياتخدمات بازرگانی کرمان 1397/04/05 لغايت 1397/04/20گروه 1انتخاب مواد درمهندسی مکانیک
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/13گروه 2ابزارشناسی (ویژه کارشناسان)
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/13گروه 2PIPING(تکمیلی)
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/12گروه 1طراحی و انتخاب پمپ های گریز از مرکز
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/10گروه 1مدیریت قطعات یدکی و انبارداری : بهینه سازی و محاسبات اقتصادی آن
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/10 لغايت 1397/04/13گروه 1گیربکسهای صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/16 لغايت 1397/04/17گروه 1آشنایی با یاتاقان های لغزشی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/23 لغايت 1397/04/26گروه 1جوشکاری چدن
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/24 لغايت 1397/04/26گروه 2آشنایی با سیستم های نوار نقاله
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/25 لغايت 1397/04/27گروه 2نگهداری وتعمیر پمپ ها
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/06 لغايت 1397/05/10گروه 1بازرسی تجهیزات مکانیکی
جزئياتمرکز اموزش 1397/05/06 لغايت 1397/05/07گروه 1مدیریت تغییر فرهنگی و ایجاد انگیزش در راستای مدیریت دارایی ها و مهندسی نگهداشت (ارتش تخت)
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/06 لغايت 1397/05/21گروه 1بازرسی سیستم لوله کشی بر اساس استاندارد API 570
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/07 لغايت 1397/05/10گروه 1جوشکاری فلزات رنگین مقدماتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/09 لغايت 1397/05/24گروه 1مقدماتیsolid worksمدل سازی با نرم افزار
جزئياتمرکز اموزش 1397/05/13 لغايت 1397/05/17گروه 2نرم افزارPDMS ( مقدماتی )
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/13 لغايت 1397/05/17گروه 1جوشکاری فلزات رنگین تکمیلی-روشTIG
جزئياتمرکز اموزش 1397/05/14 لغايت 1397/05/16گروه 2گیربکسهای صنعتی
جزئياتمرکز اموزش 1397/05/14 لغايت 1397/05/17گروه 1تنظیمات یاتاقانهای غلتشی
جزئياتمرکز اموزش 1397/05/20 لغايت 1397/05/24گروه 3مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/20 لغايت 1397/05/22گروه 1fluent آشنایی با شبیه سازی نرم افزار
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/21 لغايت 1397/05/24گروه 1روانکاری
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/05/22 لغايت 1397/05/30گروه 1مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/22 لغايت 1397/05/24گروه 1جوشکاری فلزات رنگین تکمیلی-روشTIG
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/03 لغايت 1397/06/14گروه 2انتخاب مواد درمهندسی مکانیک
جزئياتمرکز اموزش 1397/06/04 لغايت 1397/06/06گروه 1اصول مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات مکانیکی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/06/04 لغايت 1397/06/12گروه 1اصول بهره برداری ، سرویس و نگهداری و تعمیرات رکتیفایر های پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتمرکز اموزش 1397/06/05 لغايت 1397/06/07گروه 3ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتآموزش شهربابک 1397/06/10 لغايت 1397/06/13گروه 1شناخت وکاربرد کمپرسورها درصنعت
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/10 لغايت 1397/06/13گروه 1بازرسی جوش مقدماتی
جزئياتمرکز اموزش 1397/06/10 لغايت 1397/06/14گروه 2نرم افزار PDMS (تکمیلی)
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/11 لغايت 1397/06/13گروه 1بازرسی پمپ های گریز از مرکز
جزئياتمرکز اموزش 1397/06/12 لغايت 1397/06/14گروه 1آب بندکننده ها
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/06/17 لغايت 1397/06/20گروه 2بازرسی جوش تکمیلی
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/24 لغايت 1397/06/27گروه 1بازرسی جوش تکمیلی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305757 , 5715
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي