دوره هاي مكانيك و هيدروليك
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1تاسیسات موتورخانه، مشعل و تنظیمات مربوطه
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/02 لغايت 1396/07/04گروه 1کارگاه تجهیزات پنیوماتیکی
جزئياتخدمات بازرگانی کرمان 1396/07/04 لغايت 1396/07/07گروه 1اصول بازرسی کالا ،تجهیزات و مواد در صنایع معدنی(خدمات بازرگانی کرمان)
جزئياتامور آب ودفع باطله 1396/07/11 لغايت 1396/07/13گروه 1نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیکی امور آب و دفع باطله
جزئياتکارخانه اسید سرچشمه 1396/07/15 لغايت 1396/08/02گروه 1چیلر تراکمی اسکرو (کارخانه اسید)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/16 لغايت 1396/07/18گروه 2کارگاه تجهیزات پنیوماتیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/16 لغايت 1396/07/17گروه 1مفاهیم پایه آسفالت (تکمیلی )
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/17 لغايت 1396/09/20گروه 1نرم افزار Fluent(مقدماتی)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/22 لغايت 1396/07/26گروه 1جوشکاری فلزات رنگین مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/22 لغايت 1396/07/24گروه 1نقشه خوانی و تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (سفارش کالا)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/24 لغايت 1396/07/26گروه 1ابزار های براده برداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/25 لغايت 1396/07/26گروه 1اپراتوری پمپها
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/29 لغايت 1396/08/01گروه 3ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/29 لغايت 1396/08/03گروه 5مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/30 لغايت 1396/08/03گروه 1روانکاری(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/30 لغايت 1396/08/03گروه 2شناخت وکاربرد پمپها در صنایع
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/01 لغايت 1396/08/03گروه 4ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتپالایشگاه سرچشمه 1396/08/01 لغايت 1396/08/03گروه 1نگهداری و تعمیر کمپرسور های اسکرو (پالایشگاه سرچشمه)
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/02 لغايت 1396/08/03گروه 1شبیه سازی جوشکاری به کمک نرم افزار sysweld(مقدماتی)
جزئياتخدمات بازرگانی کرمان 1396/08/02 لغايت 1396/08/11گروه 1بازرسی جوش مقدماتی (خدمات بازرگانی کرمان)
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/08/06 لغايت 1396/08/09گروه 1دستگاه دریل حفاری TITON 600
جزئياتمس سونگون 1396/08/06 لغايت 1396/08/10گروه 2PIPING(مقدماتی)
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/06 لغايت 1396/08/07گروه 2شناخت پیچ ومهره ها
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/09 لغايت 1396/08/17گروه 1نگهداری و تعمیرات سیستمهای هیدرولیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/15 لغايت 1396/08/17گروه 1روانکاری
جزئياتمجتمع مس شهربابک 1396/08/15 لغايت 1396/08/24مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/20 لغايت 1396/08/24گروه 1جوشکاری فلزات رنگین تکمیلی-روشTIG
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/21 لغايت 1396/08/23گروه 1سیستم های نوار نقاله (کارگروه نوارنقاله)
جزئياتمس سونگون 1396/08/30 لغايت 1396/09/02گروه 2تعمیرونگهداری پمپ ها
جزئياتخدمات بازرگانی کرمان 1396/08/30 لغايت 1396/09/30گروه 1بازرسی جوش تکمیلی(خدمات بازرگانی کرمان)
جزئياتمس سونگون 1396/09/04 لغايت 1396/09/08گروه 2PIPING(تکمیلی)
جزئياتمس سونگون 1396/09/04 لغايت 1396/09/13گروه 1تاسیسات ساختمان
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/07 لغايت 1396/09/08گروه 1شبیه سازی جوشکاری به کمک نرم افزار sysweld(تکمیلی)
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/18 لغايت 1396/09/22گروه 2اصول اولیه کارگاه جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/19 لغايت 1396/09/21گروه 2آشنایی با یاتاقانهای غلتشی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/21 لغايت 1396/09/29گروه 2مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتامور تغلیظ 1396/09/21 لغايت 1396/09/22گروه 1مونتاژ و دمونتاژ پمپ های سانتریفوژ (خدمات بازرگانی کرمان)
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/25 لغايت 1396/09/29گروه 2رسم فنی گسترش
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/25 لغايت 1396/09/29گروه 4ابزارشناسی (ویژه کارشناسان)
جزئياتمس سونگون 1396/10/02 لغايت 1396/10/06گروه 1نرم افزارPDMS ( مقدماتی )
جزئياتتغلیظ سرچشمه 1396/10/04 لغايت 1396/10/06گروه 1نگهداری و تعمیرات پمپ ها ی سانتریفوژ Krebs و vasa(تغلیظ)
جزئياتامور معدن 1396/10/09 لغايت 1396/10/13گروه 1کارگاه گسترش ورق
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/09 لغايت 1396/10/27گروه 2کارگاه جوشکاری برق (SMAW)
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/12 لغايت 1396/10/20گروه 1نگهداری و تعمیرات سیستمهای پنوماتیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/16 لغايت 1396/10/20گروه 3مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/17 لغايت 1396/10/19گروه 2شناخت روانسازها و اصول روانکاری
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/10/18 لغايت 1396/10/20گروه 1مونتاژ و دمونتاژ پمپ های سانتریفیوژ و تعویض مکانیکال سیل
جزئياتمرکز اموزش 1396/10/23 لغايت 1396/10/25گروه 1بازرسی و کنترل کیفی جوش(سفارش کالا)
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/10/26 لغايت 1396/11/24گروه 1بازرسی تجهیزات مکانیکی
جزئياتمس سونگون 1396/10/30 لغايت 1396/11/04گروه 1نرم افزار PDMS (تکمیلی)
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/01 لغايت 1396/11/04گروه 1تنظیمات یاتاقانهای غلتشی
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/15 لغايت 1396/11/17گروه 2اصول مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات مکانیکی
جزئياتمرکز آموزش 1396/11/16 لغايت 1396/11/18گروه 5ابزارشناسی (ویژه کارگران)
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/05 لغايت 1396/12/06گروه 1روانکاری (سفارش کالا)
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/05 لغايت 1396/12/06گروه 1شناخت پیچ ومهره ها
جزئياتمس سونگون 1396/12/05 لغايت 1396/12/09گروه 1شیرهای صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/12/07 لغايت 1396/12/21گروه 1شناخت و کاربرد پمپ ها ویژه پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/14 لغايت 1396/12/16گروه 1کوپلینگ ها و هم محور سازی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305757 , 5715
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي