دوره هاي ربان
 
 

اين واحد آموزشي، با بهره گيري از اساتيد مجرب برگزار كننده دوره ها ي آموزشي زبان مي باشد.

دوره هاي عمومي: اين  دوره ها در سه سطح BASIC , ELEMENTARY , INTERMEDIATE برگزار مي گردد.

دوره هاي تكميلي: شامل دوره هاي مكالمات موضوعي ، IELTS و .. ميباشد.

دوره هاي تخصصي: شامل دوره هاي اصول و مباني ترجمه ، نامه نگاري ، نگارش و ... ميباشد.

هزينه دوره (ريال) تاريخ برگزاري مدت دوره نام دوره
460000 اعلام كتبي مركز آموزش هردوره 44 ساعت دوره هاي عمومي زبان
520000 اعلام كتبي مركز آموزش 40 ساعت مكالمه موضوعي مقدماتي
520000 اعلام كتبي مركز آموزش 40 ساعت مكالمه موضوعي پيشرفته
600000 اعلام كتبي مركز آموزش 48 ساعت IELTS1
600000 اعلام كتبي مركز آموزش 48 ساعت IELTS2
600000 اعلام كتبي مركز آموزش 48 ساعت IELTS3

.

 

 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03912885738 , 5740
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي