رفتارسازمانی 

  گروه 1 

 
 
 هدف :  آشنایی فراگیر با شناخت شخصیت افراد سازمان بر اساس مدل DISC 
 كد :  IN4C4T23  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/07/17 لغايت 1396/07/18  محل برگزاري:  کتابخانه  هزينه دوره :  1200000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روزقبل از شروع  مدت دوره :  12ساعت
پيشنياز : ندارد
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

DISCشناخت شخصیت افراد سازمان با مدل
DISCمدیریت استعدادها و کارتیمی با مدل
مدل رفتاری،‌نیازها و انگیزش D شناخت شخصیت
مدل رفتاری،‌نیازها و انگیزش I شناخت شخصیت
مدل رفتاری،‌نیازها و انگیزش S شناخت شخصیت
Basic-IDتشریح رفتار سازمانی افراد و ارتباط آن با ابعاد جامع
مدل رفتاری،‌نیازها و انگیزش C شناخت شخصیت
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي