5S ممیزی داخلی نظام مدیریت آراستگی بر اساس مدل 

   

 
 
 هدف :   
 كد :  IN2C1M07  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/01/19 لغايت 1396/01/21  محل برگزاري:  مرکز آموزش  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  12ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

5S مکانیزمهای طبقه بندی یافته ها و امتیازدهی براساس نتایج ممیزیهای
5S نحوه برنامه ریزی ممیزیهای نظام مدیریت آراستگی با مدل
5S کارگاه تهیه و بازنگری چک لیست های ممیزی برای اصول پنجگانه
اصول تهیه گزارشات ممیزی در نظامهای مدیریت آراستگی
انتخاب و تشکیل ممیزی تیم ممیزی-معیارهای صلاحیت ممیزان نظام آراستگی
انواع ممیزیها و سیستمهای پایشی در نظامهای مدیریت آراستگی
ممیزی 5اس در فضای مجازی
5S اصول و روشهای جمع آوری اطلاعات و اجرای ممیزیهای
5S کارگاه عملی برنامه ریزی و اجرای ممیزیهای
ابزارهای ممیزی در نظامهای مدیریت آراستگی
اصول و مفاهیم پایه در ممیزی نظامهای مدیریت آراستگی
پیگیری نتایج ممیزی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در نظام مدیریت آراستگی
کارگاه مهارتهای برنامه ریزی ممیزی
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي