دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش شهربابک 1397/01/18 لغايت 1397/02/02گروه 1طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/01/20 لغايت 1397/02/04گروه 2طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/21 لغايت 1397/01/21گروه 1نظام مدیریت آراستگی سازمان (5s)
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/27 لغايت 1397/01/28گروه 3IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/28 لغايت 1397/01/29گروه 1ISO9001:2015تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت
جزئياتطرح جامعه برق 1397/02/01 لغايت 1397/02/31گروه 1مدیریت کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/04 لغايت 1397/02/05گروه 1انگیزش و کار تیمی
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/08 لغايت 1397/02/22گروه 1اصول سرپرستی
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/16 لغايت 1397/02/17گروه 1هوش هیجانی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/18 لغايت 1397/02/19گروه 1IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/23 لغايت 1397/02/24گروه 1استفاده از benchmarking در ارزیابی وضعیت انرژی
جزئياتسونگون 1397/02/23 لغايت 1397/02/23گروه 1سمینار آموزشی 5S
جزئياتسونگون 1397/02/24 لغايت 1397/02/24گروه 2سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/25 لغايت 1397/02/26گروه 1تشریح الزامات استاندارد ISO14001:2015
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/05 لغايت 1397/03/09گروه 3اصول سرپرستی
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/07 لغايت 1397/03/08گروه 1کارگاه آموزشی جامع مدیریت ادعا،‌ اصول Claim و حل و فصل اختلافات
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/21 لغايت 1397/03/21گروه 3سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/27 لغايت 1397/03/28گروه 2مدیریت استرس
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/27 لغايت 1397/04/10گروه 3طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/29 لغايت 1397/04/12گروه 4طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/29 لغايت 1397/03/30گروه 1تشریح الزامات استانداردOHSAS18001:2007
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/02 لغايت 1397/04/16گروه 1کنترل کیفیت آماری
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/03 لغايت 1397/04/04گروه 1مبانی انگیزش درونی کارکنان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/03 لغايت 1397/04/06گروه 1آموزش داده کاوی در اکسل ویژه واحدهای تولیدی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/11 لغايت 1397/04/12گروه 4IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/12 لغايت 1397/04/13گروه 2مهارت گوش دادن
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/19 لغايت 1397/04/20گروه 2IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/19 لغايت 1397/04/20گروه 2رفتارسازمانی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/23 لغايت 1397/04/24گروه 1رفتارسازمانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/23 لغايت 1397/04/24گروه 1کاربرد اقتصاد مهندسی در مطالعات امکان سنجی وارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/25 لغايت 1397/04/26گروه 1اخلاق و تعهد سازمانی
جزئياتامور مالی 1397/05/01 لغايت 1397/05/02گروه 2هوش هیجانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/02 لغايت 1397/05/03گروه 2نحوه رفتار با افراد متعارض در سازمان
جزئياتامور مالی 1397/05/06 لغايت 1397/05/07گروه 2مبانی انگیزش درونی کارکنان
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/09 لغايت 1397/05/10گروه 1مهارت گوش دادن
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/13 لغايت 1397/05/27گروه 2اصول سرپرستی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/15 لغايت 1397/05/15گروه 4سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/16 لغايت 1397/05/17گروه 1مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/20 لغايت 1397/05/24گروه 1مدیریت کنترل پروژه با MS-Project
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/22 لغايت 1397/05/23گروه 1خلق ارزش در سازمان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/29 لغايت 1397/05/30گروه 1مدیریت انگیزش
جزئياتآموزش شهربابک 1397/06/03 لغايت 1397/06/04گروه 1نحوه رفتار با افراد متعارض در سازمان
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/05 لغايت 1397/06/06گروه 1مدیریت و رهبری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/06/10 لغايت 1397/06/11گروه 1مدیریت استرس
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/12 لغايت 1397/06/12گروه 5سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/17 لغايت 1397/06/18گروه 3مدیریت استرس
جزئياتآموزش شهربابک 1397/06/19 لغايت 1397/06/20گروه 1هوش هیجانی
جزئياتآموزش 1397/06/19 لغايت 1397/06/20گروه 3رفتارسازمانی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي