دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتتهران 1398/05/06 لغايت 1398/05/07گروه 1ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی با نرم افزارComfar
جزئياتسونگون 1398/02/17 لغايت 1398/02/18گروه 1تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
جزئياتسونگون 1398/03/07 لغايت 1398/03/08گروه 1تشریح الزامات استاندارد ISO14001:2015
جزئياتسونگون 1398/03/28 لغايت 1398/03/29گروه 2مدیریت استرس
جزئياتسونگون 1398/04/15 لغايت 1398/04/29گروه 2اصول سرپرستی
جزئياتسونگون 1398/04/18 لغايت 1398/04/19گروه 1مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد ISO45001:2018
جزئياتسونگون 1398/05/08 لغايت 1398/05/09گروه 3IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتسونگون 1398/05/12 لغايت 1398/05/13گروه 1هوش هیجانی
جزئياتآموزش 1398/01/20 لغايت 1398/02/17گروه 1کنترل کیفیت آماری
جزئياتمعاون توسعه 1398/01/24 لغايت 1398/02/08گروه 1مدیریت ریسک حرفه ای Risk Management Professional
جزئياتآموزش 1398/01/26 لغايت 1398/01/26گروه 1سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش 1398/02/07 لغايت 1398/02/15گروه 1اصول سرپرستی
جزئياتآموزش 1398/02/22 لغايت 1398/02/30گروه 1نرم افزار Primavera
جزئياتآموزش 1398/02/24 لغايت 1398/02/25گروه 1IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتآموزش 1398/03/19 لغايت 1398/03/20گروه 1رفتارسازمانی
جزئياتآموزش 1398/03/21 لغايت 1398/03/22گروه 1تشریح الزامات استانداردهای سری 10000
جزئياتآموزش 1398/03/27 لغايت 1398/03/27گروه 2سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش-مخصوص امور آموزش 1398/04/02 لغايت 1398/04/03گروه 1مدیریت استرس
جزئياتآموزش 1398/04/04 لغايت 1398/04/05گروه 2IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتآموزش 1398/04/09 لغايت 1398/04/17گروه 1کاربرد داده کاوی در مهندسی صنایع و مدیریت
جزئياتآموزش 1398/04/11 لغايت 1398/04/12گروه 2هوش هیجانی
جزئياتآموزش 1398/04/24 لغايت 1398/04/24گروه 4سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش 1398/05/12 لغايت 1398/05/26گروه 3اصول سرپرستی
جزئياتآموزش 1398/05/15 لغايت 1398/05/16گروه 5مدیریت استرس
جزئياتآموزش 1398/05/28 لغايت 1398/05/28گروه 5سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش 1398/06/05 لغايت 1398/06/06گروه 4IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/10 لغايت 1398/06/11گروه 2رفتارسازمانی
جزئياتآموزش 1398/06/25 لغايت 1398/06/25گروه 6سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/08 لغايت 1398/02/29گروه 1عزت نفس
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/15 لغايت 1398/02/16گروه 2مدیریت زمان
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/12 لغايت 1398/03/26گروه 1زبان بدن در مذاکره
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/18 لغايت 1398/03/19گروه 1مدیریت ریسک
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/20 لغايت 1398/03/29گروه 4اصول سرپرستی
جزئياتآمورش شهربابک 1398/03/21 لغايت 1398/03/22گروه 1ارزیابی و اثربخشی فرآیند آموزش
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/25 لغايت 1398/03/27گروه 1سر ممیزی ISO 45001
جزئياتآموزش شهربابک 1398/04/02 لغايت 1398/04/03گروه 1مدیریت زمان
جزئياتآموزش شهربابک 1398/04/11 لغايت 1398/04/12گروه 3مدیریت استرس
جزئياتآموزش شهربابک 1398/05/22 لغايت 1398/05/23گروه 4مدیریت استرس
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي