دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتسونگون 1397/10/02 لغايت 1397/10/02گروه 1سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزشمیدوک 1397/10/02 لغايت 1397/10/04گروه 3مدیریت کنترل پروژه با MS-Project
جزئياتسونگون 1397/10/03 لغايت 1397/10/03گروه 2سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/03 لغايت 1397/10/04گروه 1اصول تصمیم گیری ویژه مدیران و روسا
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/03 لغايت 1397/10/04گروه 3ارتباطات موثر
جزئياتآموزش میدوک 1397/10/04 لغايت 1397/10/18گروه 1طراحی آزمایش های مقدماتی
جزئياتتهران 1397/10/08 لغايت 1397/10/10گروه 1ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/09 لغايت 1397/10/10گروه 1ISO 29990ممیزی داخلی استاندارد
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/10 لغايت 1397/10/11گروه 2مدیریت تحول سازمانی استراتژیک ویژه مدیران و روسا
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/10 لغايت 1397/10/25گروه 12طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمعاون توسعه 1397/10/10 لغايت 1397/10/18گروه 1تحلیل گر حرفه ای کسب و کارProfessional in Business Analysis
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/11 لغايت 1397/10/12گروه 5هوش هیجانی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/15 لغايت 1397/10/16گروه 1نقشه ذهنی ویژه مدیران و روسا
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/15 لغايت 1397/10/29گروه 6اصول سرپرستی
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/17 لغايت 1397/10/18گروه 6IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/24 لغايت 1397/10/24گروه 12سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/25 لغايت 1397/10/26گروه 1مدیریت پروژه
جزئياتآموزش میدوک 1397/10/25 لغايت 1397/11/09گروه 1داده کاوی مقدماتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/25 لغايت 1397/10/26گروه 4مدیریت استرس
جزئياتتهران 1397/10/29 لغايت 1397/11/08گروه 1پاور ویو و ساخت داشبوردهای مدیریت
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/30 لغايت 1397/11/01گروه 1تکنیکهای توسعه خلاقیت فردی ویژه مدیران و روسا
جزئياتآموزش 1397/10/30 لغايت 1397/11/08گروه 1نرم افزار Primavera
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/01 لغايت 1397/11/03گروه 1پرورش کارکنان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/02 لغايت 1397/11/16گروه 9طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/06 لغايت 1397/11/07گروه 4هوش هیجانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/09 لغايت 1397/11/10گروه 5رفتارسازمانی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/13 لغايت 1397/11/14گروه 1انگیزش و رهبری کارکنان ویژه میران و روسا
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/14 لغايت 1397/11/29گروه 2پاور ویو و ساخت داشبوردهای مدیریت
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/15 لغايت 1397/11/15گروه 13سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش میدوک 1397/11/16 لغايت 1397/11/30گروه 1داده کاوی پیشرفته
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/23 لغايت 1397/11/24گروه 2مدیریت انگیزش
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/27 لغايت 1397/11/28گروه 1ISO/IEC17025 مبانی , تشریح الزامات ومستندسازی براساس استاندارد
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/27 لغايت 1397/12/12گروه 10طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/11/29 لغايت 1397/11/30گروه 2مهارت های رفتاری مدیران
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/11/30 لغايت 1397/11/30گروه 15سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/04 لغايت 1397/12/18گروه 7اصول سرپرستی
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/05 لغايت 1397/12/20گروه 1کاربرد اکسل در مهندسی صنایع
جزئياتآموزش شهربابک 1397/12/06 لغايت 1397/12/19گروه 11طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/07 لغايت 1397/12/08گروه 7IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/13 لغايت 1397/12/13گروه 14سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/14 لغايت 1397/12/15گروه 1ممیزی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي