دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/03 لغايت 1397/07/17گروه 1هفت ابزار کنترل فرآیند آماری
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/03 لغايت 1397/08/01گروه 1کنترل کیفیت آماری
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/07 لغايت 1397/07/08گروه 4نحوه رفتار با افراد متعارض در سازمان
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/09 لغايت 1397/07/10گروه 1مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی براساس استانداردISO/IEC17020
جزئياتآموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/28گروه 1نرم افزار Primavera
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/16 لغايت 1397/07/17گروه 3مبانی انگیزش درونی کارکنان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/16 لغايت 1397/07/17گروه 1ارتباطات موثر
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/22 لغايت 1397/07/23گروه 1مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد ISO45001:2018
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/23 لغايت 1397/07/23گروه 6سمینار آموزشی 5S
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/23 لغايت 1397/08/07گروه 6طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/24 لغايت 1397/08/15گروه 1آمار کاربردی مقدماتی
جزئياتسونگون 1397/07/29 لغايت 1397/07/30گروه 3نحوه رفتار با افراد متعارض در سازمان
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/05 لغايت 1397/08/19گروه 4اصول سرپرستی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/14 لغايت 1397/08/29گروه 8طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/14 لغايت 1397/08/15گروه 5مدیریت استرس
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/19 لغايت 1397/08/20گروه 2کارگاه آموزشی جامع مدیریت ادعا،‌ اصول Claim و حل و فصل اختلافات
جزئياتآموزش 1397/08/21 لغايت 1397/08/21گروه 8سمینار آموزشی 5S
جزئياتسونگون 1397/08/21 لغايت 1397/08/22گروه 3مهارت گوش دادن
جزئياتآموزش میدوک 1397/08/22 لغايت 1397/09/06گروه 1آمار کاربردی پیشرفته
جزئياتآموزش 1397/08/28 لغايت 1397/08/29گروه 5IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/05 لغايت 1397/09/06گروه 2ارتباطات موثر
جزئياتآموزش 1397/09/05 لغايت 1397/09/06گروه 4مهارت گوش دادن
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/10 لغايت 1397/09/11گروه 4رفتارسازمانی
جزئياتآموزش 1397/09/12 لغايت 1397/09/13گروه 1ممیزی داخلی سیستم استانداردISO/IEC17020
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/12 لغايت 1397/09/27گروه 7طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش میدوک 1397/09/13 لغايت 1397/09/27گروه 1طراحی آزمایش های مقدماتی
جزئياتسونگون 1397/09/17 لغايت 1397/09/18گروه 2اخلاق و تعهد سازمانی
جزئياتآموزش 1397/09/19 لغايت 1397/09/19گروه 9سمینار آموزشی 5S
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/26 لغايت 1397/09/27گروه 6هوش هیجانی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي