PLC S7-2 

  گروه 4 

 
 
 هدف :  تسلط بر PLCS7 زیمنس سری300 
 كد :  EL4C1M38  نوع دوره :  عملی-کارگاهی  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/08/20 لغايت 1396/08/24  محل برگزاري:  مرکز آموزش  هزينه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روزقبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : PLC S7-1
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

DBوFC,FBبرنامه نویسی ساختاریافته با
HARDWARE CONFIGURATION OF S7-400 WITH PROFIBUS
S7-400 و نقشه S7-400 أدرس دهی ورودی وخروجی دیجیتال وأنالوگ در سیستم
S7درStartupهایOBمعرفی
step7هایplcو مدیریت خطا درError Interruptمعرفی انواع
UDTبوجود آوردن
(SFC,SFB)معرفی توابع استاندارد زیمنس
Micromaster 440و اجرای مثال کاربردی با PLC باPIDاصول کنترل لوپ
S7-400أشنایی با سخت افزار
های آنالوگ و مثالI/Oنحوه کالیبره کردن
و تست آنهاEvent Interruptمعرفی انواع
وانواع روش های دسته بندی دیتاShared DBاستفاده از
کنترل برنامه و بوجود آورMCR, دستورالعملهای مقایسه کننده ,تبدیل داده ها
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي