WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگ 

   

 
 
 هدف :   
 كد :  EL4C1M01  نوع دوره :  عملی-کارگاهی  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/06/04 لغايت 1396/06/08  محل برگزاري:  آزمایشگاه ابزاردقیق  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

جهت تغییر در سیستم های کنترل WINCCآشنایی با نرم افزارهای مونیتورینگ
Graphic Designer و محیط Wincc محیط های کاری
HMIمقدمه ای بر سطوح اتوماسیون صنعتی و سیستم های
Tag Management و مبحث Tag و object تعریف
Tag و نحوه ساخت Process Tagging مفهوم
اجسام و چگونگی پیاده سازی آنEventتشریح
تشریح صفات اجسام و چگونگی دینامیک کردن صفات
تعریف اشیا و استفاده از آنها و سمبول ها در صفحات گرافیکی
نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت نصب و نحوه نصب و اشاره به طرز کار ماشین مجازی
و مروری اجمالی برقسمتهای مختلف آنWINCCمفهوم پروژه در
External Tagتوسط کانال مرتبط و تعریف و تنظیمWinccبهPlc- s7 تشریح اتصال مستقیم
Server/Clientمختصری در خصوص آرایش سیستمهای منفرد و سیستمهای تحت شبکه بصورت
Template تعریف و تنظیم صفحات گرافیکی و استفاده از
امکانات و توانایی ها- Wincc مقدمه ای بر نرم افزار
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي