دوره هاي برق و ابزار دقيق
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/08 لغايت 1397/10/10گروه 1مفاهیم و سیستم اتوماسیون خط هوا و بخار نیروگاه
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/08 لغايت 1397/10/12گروه 5PLC S7-2
جزئياتاموزش شهربابک 1397/10/10 لغايت 1397/10/12گروه 3تعمیرات درایو ACS800
جزئياتدانشگاه علم و صنعت ایران 1397/10/11 لغايت 1397/10/13گروه 1پایش و عیب یابی الکتروموتورهای دوار توسط آنالیز اثرات الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/15 لغايت 1397/10/24گروه 2AC موتورهای الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/15 لغايت 1397/10/19گروه 3شناسایی ،مفصل بندی و سرکابل زنی کابلهای توزیع
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/10/15 لغايت 1397/10/19گروه 1تحلیل نرم افزار لاجیک کرین 32 تن پالایشگاه خاتون آباد توسط نرم افزار step 7(مقدماتی)
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/16 لغايت 1397/10/18گروه 2مفاهیم و سیستم اتوماسیون خط هوا و بخار نیروگاه
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/17 لغايت 1397/11/15گروه 1برق صنعتی کاربردی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/19 لغايت 1397/10/27گروه 1درایوهای Aسنکرون
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/22 لغايت 1397/10/25گروه 5نقشه خوانی برق
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/25 لغايت 1397/11/03گروه 2کلیدهای فشارقوی
جزئياتکارگاه الکترومکانیک مهندسی 1397/10/29 لغايت 1397/11/03گروه 1کارگاه سیم پیچی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/10/29 لغايت 1397/11/01گروه 1برق مقدماتی تاسیسات
جزئياتاموزش میدوک 1397/11/02 لغايت 1397/11/30گروه 2ابزاردقیق مهندسی 1
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/03 لغايت 1397/11/04گروه 2حفاظت موتورهای الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/06 لغايت 1397/11/10گروه 4الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/06 لغايت 1397/11/08گروه 1اپراتوری و راه اندازی سیستم اتوماسیون کمپرسورها و بلاورهای نیروگاه
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/06 لغايت 1397/11/10گروه 5PLC S7-1
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/13 لغايت 1397/11/16گروه 1دوربین های مداربسته برند داهوا
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/13 لغايت 1397/11/15گروه 3PIDلوپ کنترلی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/13 لغايت 1397/11/17گروه 3بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/14 لغايت 1397/11/16گروه 2اپراتوری و راه اندازی سیستم اتوماسیون کمپرسورها و بلاورهای نیروگاه
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/11/27 لغايت 1397/12/05گروه 2آشنایی با تجهیزات عمومی برق وابزاردقیق ویژه کارگران و تکنیسینها
جزئياتامور ذوب 1397/12/01 لغايت 1397/12/29گروه 1PIACSو مدارات الکتریکیESP
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/12/01 لغايت 1397/12/29گروه 1نقشه خوانی برق تاسیسات
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/12/04 لغايت 1397/12/08گروه 6PLC S7-2
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/12/11 لغايت 1397/12/15گروه 1آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع وکاربرد آنها
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/12/12 لغايت 1397/12/15گروه 2PLC های Redundant
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305723 , 5726 , 5760
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي