دوره هاي برق و ابزار دقيق
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتامور پالایشگاه 1396/01/01 لغايت 1396/06/31EL2C1M92-1396-179سیستم برق و ربوتیک ماشین CSM
جزئياتامور پالایشگاه 1396/01/01 لغايت 1396/06/31EL4C1M71-1396-180اصول کار PLC ماشین CSM
جزئياتامور پالایشگاه 1396/01/01 لغايت 1396/06/31EL4C1M72-1396-181ربوتیک ویژه ابزار دقیق پالایشگاه
جزئياتاکسیژن خاتون آباد 1396/01/01 لغايت 1396/06/31EL4C4T30-1396-452تشریح P&ID و PFD پلنت اکسیژن خاتون آباد
جزئياتاکسیژن خاتون آباد 1396/01/01 لغايت 1396/06/31EL4C4T31-1396-450تشریح تجهیزات و مدارات الکتریکی و کنترلی اکسیژن خاتون آباد
جزئياتاکسیژن خانون آباد 1396/01/01 لغايت 1396/06/31EL4C4T32-1396-451بررسی تجهیزات ابزاردقیق مورد استفاده در پلنت اکسیژن خاتون آباد
جزئياتمس شهربابک 1396/01/14 لغايت 1396/01/16el4c2m05-1396-97-کلیات سیستم های اتوماسیونDCS و UTILITY
جزئياتمس شهربابک 1396/01/17 لغايت 1396/01/20EL4C1M63-1395-84شبکه ETHERNET صنعتی
جزئياتمس سونگون 1396/01/19 لغايت 1396/01/23EL4C4T22-1396-190نقشه خوانی ابزاردقیق وسیستم کنترل
جزئياتآموزش مس سونگون 1396/01/26 لغايت 1396/01/30EL2C2T09-1396--75الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتمس شهربابک 1396/01/26 لغايت 1396/01/28EL2C2T92-1396-256برق پایه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهسازی و معدنی
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/01/26 لغايت 1396/01/30EL4C1M37-1396-422PLC S7-1
جزئياتامور ذوب 1396/01/26 لغايت 1396/01/27EL4C2M06-1395-91آشنایی با تجهیزات AUMA راه اندازی و تعمیرات
جزئياتمس شهربابک 1396/02/02 لغايت 1396/02/03EL4C1M65-1396-111شبکه Profibus-DP
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/02 لغايت 1396/02/03EL2C2M86-1396-382کلیدهای اشنایدر مدل master pact nw08-63 وcomract nsx n00-630A
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/02/02 لغايت 1396/02/04EL4C1M15-1396-419لوپ کنترلیPID
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/02/12 لغايت 1396/02/20EL2C2M15-1396-1-77بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/02/16 لغايت 1396/02/20EL4C1M38-1396-428PLC S7-2
جزئياتمس سونگون 1396/02/16 لغايت 1396/02/20EL2C1M03-1396-447اصول کار و نحوه نصب و راه اندازی درایوهای مورد استفاده در جرثقیل ها
جزئياتآموزش مس سونگون 1396/02/17 لغايت 1396/02/20EL2C2T72-1396-1-80نقشه خوانی برق
جزئياتمس شهربابک 1396/02/24 لغايت 1396/02/27EL4C1M62-1395-84-شبکه Profibus –PA
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/02/30 لغايت 1396/03/01EL4C1M17-1396-261SIMATIC WINCC FLEXIBLE نرم افزار
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/30 لغايت 1396/03/03EL4C1M37-1396-421PLC S7-1
جزئياتذوب سرچشمه 1396/03/01 لغايت 1396/03/03EL4C2M07-1396-378تنظیم وسرویس Analyzer های نصب شده در سیستم کولینگ تاور ذوب
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/06 لغايت 1396/03/09EL2C2T72-1396-2-79نقشه خوانی برق
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/03/20 لغايت 1396/03/23EL4C4M20-1395-94Redundant های PLC
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/20 لغايت 1396/03/24EL4C1M38-1396-427PLC S7-2
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/23 لغايت 1396/04/01EL2C4T20-1396-188اصول عیب یابی، بهره برداری، بازرسی و نگهداری از الکتروموتورهای صنعتی
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/03/29 لغايت 1396/03/31el4c1m100-1396-368نرم افزار TIA
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/04/10 لغايت 1396/04/12EL4C1M67-1396-319PLC های HIMA مقدماتی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/10 لغايت 1396/04/13EL4C1M68-1396-366PLC S7-1200
جزئياتمرکز آموزش-امور ذوب 1396/04/12 لغايت 1396/04/13EL2C2M83-1396-448درایوهای DCS 550
جزئياتمس سونگون 1396/04/17 لغايت 1396/04/19EL2C1T12-1396-267اصول و روش کار در تعمیرات ماشین های الکتریکی
جزئياتمس شهربابک 1396/04/17 لغايت 1396/04/19EL4C1M64-1396-98-شبکه Modbus-RTU
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/17 لغايت 1396/04/21EL2C2M85-1396-379درایوهای اشنایدر مدل ATV 61 و ATV 71
جزئياتذوب سرچشمه 1396/04/17 لغايت 1396/04/21EL4C1M70-1396-375تشریح فلسفه کنترلی و لاجیک برنامه ویژه پروژه هود آبگرد
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/17 لغايت 1396/04/21EL2C2T93-1396-247تحلیل حوادث سیستم قدرت
جزئياتمس شهربابک 1396/04/20 لغايت 1396/04/21EL4C1M66-1396-108شبکه Modbus-TCP
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/04/24 لغايت 1396/04/28EL4C1T04-1396-426Profibus
جزئياتمس سونگون 1396/04/27 لغايت 1396/04/28EL2C1M89-1396-263تشخیص عیوب موتورهای الکتریکی با روش آنالیزفرکانسی جریان
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/04/31 لغايت 1396/05/02EL4C1M61-1396-144PLCهای Allen Bradly
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/31 لغايت 1396/05/04EL4C1M57-1396-360plc s7 200
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/01 لغايت 1396/05/03EL2C4M60-1396-458(Partial Discharge) تخلیه جزئی
جزئياتمس سونگون 1396/05/01 لغايت 1396/05/04EL2C4T10-1395-85باتری وباتری شارژرها
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/07 لغايت 1396/05/11EL2C2T09-1396-2-78الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/05/07 لغايت 1396/05/09EL4C1M69-1396-318PLC های HIMA پیشرفته
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/05/14 لغايت 1396/05/18EL4C1M42-1396-391PCS7 1
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/05/21 لغايت 1396/05/25EL4C1M57-1396-363plc s7 200
جزئياتآموزش شهربابک 1396/05/25 لغايت 1396/06/22EL2C2M15-1395-2-76بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/28 لغايت 1396/05/31EL4C4T22-1396-143نقشه خوانی ابزاردقیق وسیستم کنترل
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/05/28 لغايت 1396/05/31EL4C1T05-1396-423Industrial Ethernet
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/04 لغايت 1396/06/08EL2C3T94-1396-1-82earthing
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/06/04 لغايت 1396/06/08EL4C1M01-1396-425WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگ
جزئياتمس سونگون 1396/06/11 لغايت 1396/06/14EL2C2M10-1396-266VFDدرایوهای دور متغیر
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/11 لغايت 1396/06/15EL2C2M87-1396-383IMP های شرکت اشنایدر
جزئياتآزمایشگاه ابزار دقیق 1396/06/12 لغايت 1396/06/16EL4C1M43-1396-387PCS7-2
جزئياتمس سونگون 1396/06/19 لغايت 1396/06/22EL2C4M27-1396-183تعمیر و نگهداری UPS های صنعتی
جزئياتآزمایشگاه ابزاردقیق 1396/06/25 لغايت 1396/06/29EL4C1M02-1396-424تکمیلی -WINCCنرم افزار کنترل و مانیتورینگ
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305723 , 5758 , 5760
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي