دوره هاي برق و ابزار دقيق
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/01 لغايت 1397/12/29گروه 1تحلیل برنامه نرم افزار سورس لاجیک کرین 32 تن پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتآموزش میدوک 1397/07/02 لغايت 1397/07/30گروه 1زبان تخصصی برق و الکترونیک (تکمیلی)
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/07 لغايت 1397/07/11گروه 3الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتامور مهندسی 1397/07/07 لغايت 1397/07/10گروه 1رله های GE و دستگاههای اندازه گیری IONتکمیلی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/07 لغايت 1397/07/09گروه 1آشنایی با PLC
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/08 لغايت 1397/07/09گروه 1آشنایی با تجهیزات AUMA راه اندازی و تعمیرات
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/09 لغايت 1397/07/17گروه 2شناسایی و اصول تست ،بازرسی و کنترل کیفیت الکتروموتورها
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/09 لغايت 1397/07/10گروه 1سیستم های بی سیم صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/10 لغايت 1397/07/12گروه 2آشنایی با PLC
جزئياتاموزش سرچشمه 1397/07/11 لغايت 1397/07/12گروه 1حفاظت موتورهای الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/14 لغايت 1397/07/17گروه 3نقشه خوانی برق
جزئياتآموزش سونگون 1397/07/14 لغايت 1397/07/16گروه 2تعمیرات درایو ACS800
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 1کنترل ولوها، محاسبات و سایزینگ
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 1plc s7- 200
جزئياتامور تغلیظ 1397/07/21 لغايت 1397/07/24گروه 1PLC های ABB سری 800XA
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/21 لغايت 1397/07/25گروه 3PLC S7-1
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/07/21 لغايت 1397/07/24گروه 2تعمیر و نگهداری کلیدهای خلاء VD4
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/21 لغايت 1397/07/24گروه 2باتری وباتری شارژرها
جزئياتآموزش سونگون 1397/07/23 لغايت 1397/07/25گروه 1رله های ABB سری 54،67
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/28 لغايت 1397/08/02گروه 2بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/07/28 لغايت 1397/08/02گروه 1AC موتورهای الکتریکی
جزئياتاموزش سرچشمه 1397/07/28 لغايت 1397/08/02گروه 2PCS7- 1
جزئياتازمایشگاه مرکزی 1397/07/28 لغايت 1397/07/29گروه 1سخت افزار دستگاه کوانتومتر( امیشن)
جزئياتآموزش سونگون 1397/08/01 لغايت 1397/08/02گروه 1Electrical Autocad
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/08/02 لغايت 1397/08/10گروه 2کنترل دور ماشینهای الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/08/05 لغايت 1397/08/14گروه 1ابزاردقیق مهندسی 1
جزئياتآموزش سونگون 1397/08/12 لغايت 1397/08/15گروه 2مقدماتیEPLAN نرم افزار
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/08/19 لغايت 1397/08/21گروه 1نرم افزار مانیتورینگ MOVICON
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/08/19 لغايت 1397/08/23گروه 2PCS7-2
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/19 لغايت 1397/08/23گروه 4PLC S7-1
جزئياتاموزش سرچشمه 1397/08/26 لغايت 1397/08/30گروه 3PLC S7-2
جزئياتآموزش سونگون 1397/08/26 لغايت 1397/08/29گروه 2تکمیلی EPLAN نرم افزار
جزئياتشرکت نفت اصفهان 1397/08/26 لغايت 1397/08/28گروه 1PROFIBUS PA
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/09/05 لغايت 1397/09/07گروه 1etap7 نرم افزار مقدماتی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/09/10 لغايت 1397/09/14گروه 2Profibus
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/09/10 لغايت 1397/09/13گروه 3نقشه خوانی ابزاردقیق وسیستم کنترل
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/09/11 لغايت 1397/09/13گروه 1تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون باسکولهای استاتیک با نشان دهنده هایP410وEXD-2000
جزئياتاموزش شهربابک 1397/09/11 لغايت 1397/09/13گروه 3تعمیرات درایو ACS800
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/09/17 لغايت 1397/09/20گروه 1etap7نرم افزارپیشرفته
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/17 لغايت 1397/09/21گروه 4PLC S7-2
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/19 لغايت 1397/09/27گروه 4نقشه خوانی برق
جزئياتاموزش سرچشمه 1397/09/25 لغايت 1397/09/27گروه 1تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون باسکولهای دینامیک با نشان دهنده های BW500 و BW100
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/09/26 لغايت 1397/09/28گروه 2شبکه Modbus
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305723 , 5726 , 5760
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي