دوره هاي برق و ابزار دقيق
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش سونگون 1398/04/15 لغايت 1398/04/18گروه 1تکمیلی EPLAN نرم افزار
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/01/17 لغايت 1398/01/20گروه 1OPC SERVER
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/01/21 لغايت 1398/01/21گروه 1رله های حفاظتی SIMO CODE PRO
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/01/24 لغايت 1398/01/28گروه 1الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/01/24 لغايت 1398/01/28گروه 1نرم افزار TIA Portal
جزئياتامور تغلیظ 1398/01/25 لغايت 1398/01/26گروه 1آشنایی با تجهیزات AUMA راه اندازی و تعمیرات
جزئياتامور تغلیظ 1398/02/02 لغايت 1398/06/31گروه 1باتری شارژرهای برند LEVER
جزئياتامور تغلیظ 1398/02/02 لغايت 1398/06/31گروه 1باتری شارژرهای ساخت شرکت منابع تغذیه الکترونیک ایران مدلPM12740
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/07 لغايت 1398/02/09گروه 1نقشه خوانی برق تاسیسات
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/07 لغايت 1398/02/10گروه 1PLC های ABB سری 800XA
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/07 لغايت 1398/02/09گروه 1سنسورها وترانسدیوسرها
جزئياتشرکت بهگام فرایند 1398/02/08 لغايت 1398/02/11گروه 1مبانی حفاظت و تست رله های حفاظتی OMICRON
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/14 لغايت 1398/02/15گروه 1(Partial Discharge) تخلیه جزئی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/14 لغايت 1398/02/18گروه 1بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/14 لغايت 1398/02/16گروه 1تعمیرات درایو ACS800
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/14 لغايت 1398/02/18گروه 1PCS7- 1
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/21 لغايت 1398/02/25گروه 1کابل‌های قدرت و کابل‌کشی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/21 لغايت 1398/02/25گروه 1PLC S7-1
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/28 لغايت 1398/02/31گروه 1نقشه خوانی برق
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/02/28 لغايت 1398/03/01گروه 1PCS7-2
جزئياتآزمایشگاه مرکزی 1398/03/01 لغايت 1398/06/31گروه 1سخت افزار و سرویس و تعمیر و نگهداری دستگاه X-RAY
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/03/18 لغايت 1398/03/26گروه 1نقشه خوانی ابزاردقیق وسیستم کنترل
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/03/18 لغايت 1398/03/22گروه 1PLC S7-2
جزئياتامور لیچینگ 1398/03/18 لغايت 1398/03/21گروه 1شناخت تجهیزات برقی لیچینگ و اصول کار آنها
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/03/25 لغايت 1398/03/28گروه 1عایقهای الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/03/25 لغايت 1398/03/27گروه 1Allen Bradly های PLC
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/03/27 لغايت 1398/03/29گروه 1کلیدهایEMAX ABB
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/01 لغايت 1398/04/05گروه 1شناخت تجهیزات و استانداردهای تاسیسات الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/01 لغايت 1398/04/05گروه 1Profibus
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/09 لغايت 1398/04/12گروه 1PLC های Redundant
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/11 لغايت 1398/05/05گروه 1شبیه سازی ماشینهای الکتریکی با استفاده از نرم افزار Matlab/Simulink
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/11 لغايت 1398/04/15گروه 1etap7 نرم افزار مقدماتی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/15 لغايت 1398/04/19گروه 1EARTHING
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/15 لغايت 1398/04/19گروه 1سیستم DCS برند ABB
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/22 لغايت 1398/04/25گروه 1Industrial Ethernet
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/22 لغايت 1398/04/26گروه 1ساختمان هوشمند
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/04/29 لغايت 1398/04/31گروه 1PIDلوپ کنترلی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/05/01 لغايت 1398/05/06گروه 1etap7نرم افزارپیشرفته
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/05/05 لغايت 1398/05/09گروه 1WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگ
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/05/06 لغايت 1398/05/08گروه 1مقدماتیEPLAN نرم افزار
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/05/12 لغايت 1398/05/15گروه 1کنترل دور ماشینهای الکتریکی
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/22 لغايت 1398/05/23گروه 1حفاظت موتورهای الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/05/26 لغايت 1398/05/30گروه 1برق کشی ساختمان
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/06/02 لغايت 1398/06/13گروه 1کلیدهای فشارقوی
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/06/02 لغايت 1398/06/06گروه 1تکمیلی -WINCCنرم افزار کنترل و مانیتورینگ
جزئياتآموزش سرچشمه 1398/06/09 لغايت 1398/06/11گروه 1شبکه Modbus
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/26 لغايت 1398/01/28گروه 1مدار برق آسانسورها و ایمنی آن
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/14 لغايت 1398/02/18گروه 2Profibus
جزئياتآموزش خاتون اباد 1398/02/17 لغايت 1398/02/18گروه 1توزیع انر‍ژی الکتریکی در پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/28 لغايت 1398/03/01گروه 1ابزاردقیق مهندسی 1
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/31 لغايت 1398/03/01گروه 1تعمیرونگهداری کولرهای گازی اسپلیت
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/28 لغايت 1398/03/30گروه 1ACS800درایو
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305723 , 5726 , 5760
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي