دوره هاي برق و ابزار دقيق
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/01 لغايت 1396/12/29گروه 1PLC WAGO
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/01 لغايت 1396/07/30گروه 1تشریح P&ID و PFD پلنت اکسیژن خاتون آباد
جزئياتامور انبارها و سفارشات 1396/07/15 لغايت 1396/07/17گروه 1معرفی تجهیزات ابزار دقیق(انواع سنسورها،میترها،شیرهای برقی)و استاندارد تست و بازرسی فنی آنها
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/15 لغايت 1396/07/18گروه 1مقدماتیEPLAN نرم افزار
جزئياتآموزش سونگون 1396/07/16 لغايت 1396/07/19گروه 1های صنعتی UPSتعمیر و نگهداری
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/07/16 لغايت 1396/07/18گروه 1فلومترهای E&H
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/22 لغايت 1396/07/25گروه 1سیستم کنترل کمپرسورهای هوایار پالایشگاه خاتون آباد
جزئياتاموزش سونگون 1396/07/22 لغايت 1396/07/25گروه 1نرم افزار سیستم کنترل TPS
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/22 لغايت 1396/07/26گروه 1شناسایی ،مفصل بندی و سرکابل زنی کابلهای توزیع
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/07/22 لغايت 1396/07/26گروه 1PLC S7-1
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/22 لغايت 1396/07/25گروه 1تکنیک های پیشرفته تنظیمات حفاظت الکتروموتورها در فرآیند تولید
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/07/22 لغايت 1396/07/26گروه 1DIALUX طراحی به کمک نرم افزار
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/07/24 لغايت 1396/07/24گروه 1سمینار کیفیت توان شرکت فراکوه یزد
جزئياتامور تغلیظ 1396/07/29 لغايت 1396/08/01گروه 1درایو های VACON
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/01 لغايت 1396/08/30گروه 1تشریح تجهیزات و مدارات الکتریکی و کنترلی اکسیژن خاتون آباد
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/08/06 لغايت 1396/08/10گروه 1الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/06 لغايت 1396/08/09گروه 1تکنیک های پیشرفته تنظیمات حفاظتی ترانسفورماتورها در شبکه های برق صنعتی
جزئياتفنی و حرفه ای شهربابک 1396/08/06 لغايت 1396/08/10گروه 4PLC S7-1
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/09 لغايت 1396/08/13گروه 1نحوه عیب یابی از سیستم روشنایی و اجرای روشنایی جدید
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/08/13 لغايت 1396/08/17گروه 1PCS7-2
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/14 لغايت 1396/08/16گروه 1تعمیر و نگهداری کلیدهای خلاء VD4
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/20 لغايت 1396/08/24گروه 4PLC S7-2
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/20 لغايت 1396/08/23گروه 2باتری وباتری شارژرها
جزئياتامور انبارها و سفارشات 1396/08/20 لغايت 1396/08/23گروه 1تجهیزات اتوماسیون صنعتی
جزئياتآموزش میدوک 1396/08/24 لغايت 1396/09/23گروه 1موتورهای سنکرون
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/08/29 لغايت 1396/09/01گروه 1PIDلوپ کنترلی
جزئياتامور معدن 1396/09/01 لغايت 1396/12/29گروه 1تعمیرات درایو ACS800
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/09/01 لغايت 1396/09/29گروه 1بررسی تجهیزات ابزاردقیق مورد استفاده در پلنت اکسیژن خاتون آباد
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/04 لغايت 1396/09/08گروه 4الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق
جزئياتاموزش سر چشمه 1396/09/05 لغايت 1396/09/07گروه 1تعمیرات و نگهداری سوئیچ گیرهای 6.9 kv خلاء زیمنس
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/09/05 لغايت 1396/09/08گروه 1Industrial Ethernet
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/09/18 لغايت 1396/09/22گروه 1plc s7- 200
جزئياتامور انبارها و سفارشات 1396/09/18 لغايت 1396/09/20گروه 1بازرسی فنی و تست تجهیزات ابزاردقیق
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/09/18 لغايت 1396/09/21گروه 1نقشه خوانی برق
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/19 لغايت 1396/09/22گروه 2رله ها وحفاظتها
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/09/21 لغايت 1396/10/12گروه 1شناخت تجهیزات تاسیسات الکتریکی
جزئياتفنی و حرفه ای شهربابک 1396/09/25 لغايت 1396/09/29گروه 2PLC S7-2
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/09/26 لغايت 1396/09/28گروه 1تجهیزات و یراق آلات خطوط هوایی
جزئياتپالایشگاه سرچشمه 1396/10/02 لغايت 1396/10/03گروه 1سیستم کنترل و plc های خط نورد پالایشگاه
جزئياتامور تغلیظ 1396/10/03 لغايت 1396/10/05گروه 1سیستمهای کنترل دستی و اتومات کارخانه مولیبدن
جزئياتپالایشگاه سرچشمه 1396/10/05 لغايت 1396/10/06گروه 2سیستم کنترل و plc های خط نورد پالایشگاه
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/05 لغايت 1396/10/13گروه 4نقشه خوانی برق
جزئياتامور انبارها و سفارشات 1396/10/09 لغايت 1396/10/11گروه 1معرفی تجهیزات دوربین ها
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/10/10 لغايت 1396/10/13گروه 1PLC های Redundant
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/10/16 لغايت 1396/10/20گروه 1WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگ
جزئياتامور تغلیظ 1396/10/24 لغايت 1396/10/26گروه 1سیستم های ابزاردقیقی و لوپ های کنترل دستی و اتومات کارخانه پرعیارکنی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/10/26 لغايت 1396/11/04گروه 2شناخت تجهیزات و استانداردهای تاسیسات الکتریکی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/27 لغايت 1396/11/25گروه 3بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/10/30 لغايت 1396/11/04گروه 1تکمیلی -WINCCنرم افزار کنترل و مانیتورینگ
جزئياتامور تغلیظ 1396/11/01 لغايت 1396/11/03گروه 1سیستمهای کنترل دستی و اتومات کارخانه آهک
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/11/07 لغايت 1396/11/11گروه 1PCS7- 1
جزئياتآموزش شهربابک 1396/11/07 لغايت 1396/11/18گروه 1شناخت تجهیزات و استانداردهای تاسیسات الکتریکی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/11/14 لغايت 1396/11/18گروه 1Profibus
جزئياتامور انبارها و سفارشات 1396/11/14 لغايت 1396/11/17گروه 1تجهیزات رادیوها
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/11/25 لغايت 1396/12/23گروه 1بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
جزئياتامور تغلیظ 1396/11/28 لغايت 1396/11/30گروه 1درایوهای LENZE
جزئياتپالایشگاه سرچشمه 1396/11/29 لغايت 1396/11/30گروه 1سیستم کنترل ریخته گری پیوسته ویژه پرسنل تعمیرات ابزار دقیق
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/12/01 لغايت 1396/12/09گروه 1عایقهای بکار رفته در سیستم ها و خطوط فشار قوی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/12/05 لغايت 1396/12/07گروه 2PIDلوپ کنترلی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/12/05 لغايت 1396/12/08گروه 1نقشه خوانی ابزاردقیق وسیستم کنترل
جزئياتامور تغلیظ 1396/12/06 لغايت 1396/12/08گروه 1سیستمهای کنترل دستی و اتومات کارخانه فیلتر و خشک کن
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/12/12 لغايت 1396/12/16گروه 1PLC S7-1200
جزئياتپالایشگاه سرچشمه 1396/12/13 لغايت 1396/12/14گروه 2سیستم کنترل ریخته گری پیوسته ویژه پرسنل تعمیرات ابزار دقیق
جزئياتامور انبارها و سفارشات 1396/12/19 لغايت 1396/12/22گروه 1شناسایی و اصول تست ،بازرسی و کنترل کیفیت الکتروموتورها
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305723 , 5726 , 5760
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي