دوره هاي برق و ابزار دقيق
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمركز آموزش 10/07/1395 لغايت 14/07/13951PLC S7-1
جزئياتمركز آموزش 10/07/1395 لغايت 12/07/13951Twin Soft RTU
جزئياتمركز آموزش 11/07/1395 لغايت 13/07/13951RE541,3,5سريABBرله هاي
جزئياتمركز آموزش 13/07/1395 لغايت 13/07/13951 استرالياTRIO MODEM آموزش كار با
جزئياتمركز آموزش 17/07/1395 لغايت 19/07/13951Allen Bradly هاي PLC
جزئياتمركز آموزش 24/07/1395 لغايت 26/07/13951(Partial Discharge) تخليه جزئي
جزئياتمركز آموزش 24/07/1395 لغايت 27/07/13951نقشه خواني برق
جزئياتمركز آموزش 26/07/1395 لغايت 26/07/13951Emotronشناخت درايوهاي
جزئياتمركز آموزش 01/08/1395 لغايت 05/08/13951الكتروموتورهاويژه تكنيسينهاي برق
جزئياتمركز آموزش 01/08/1395 لغايت 05/08/13951PLC S7-2
جزئياتمس شهر بابك 01/08/1395 لغايت 03/08/13951AS-Interfaceشبكه
جزئياتمس شهر بابك 02/08/1395 لغايت 04/08/13951 هاي صنعتي UPSتعمير و نگهداري
جزئياتمركز آموزش 05/08/1395 لغايت 03/09/13951بررسي مدارات فرمان وقدرت كنتاكتوري
جزئياتمركز آموزش 08/08/1395 لغايت 12/08/13951 DIALUX طراحي به كمك نرم افزار
جزئياتمركز آموزش 08/08/1395 لغايت 12/08/13951اصول كار و نحوه نصب و راه اندازي درايوهاي مورد استفاده در جرثقيل ها
جزئياتمركز آموزش 08/08/1395 لغايت 10/08/13951ABBشركتDCSاتاق كنترل
جزئياتمركز آموزش 10/08/1395 لغايت 12/08/13951PIDلوپ كنترلي
جزئياتمركز آموزش 15/08/1395 لغايت 18/08/13951نقشه خواني ابزاردقيق وسيستم كنترل
جزئياتمركز آموزش 15/08/1395 لغايت 18/08/13951 و شارژرهاي صنعتيUPS شناخت اصول عملكرد و انتخاب
جزئياتمركز آموزش 22/08/1395 لغايت 26/08/13951Profibus
جزئياتمركز آموزش 22/08/1395 لغايت 25/08/13951ساختمان هوشمند مقدماتي
جزئياتمركز آموزش 22/08/1395 لغايت 25/08/13951رله ها وحفاظتها
جزئياتمركز آموزش 13/09/1395 لغايت 17/09/13951نقشه خواني برق و ابزاردقيق تغليظ2 سرچشمه
جزئياتپالايشگاه 13/09/1395 لغايت 17/09/13951 ويژه پرسنل امور پالايشگاهplc s7 200
جزئياتمس سونگون 13/09/1395 لغايت 17/09/13953PLC S7-1
جزئياتمس شهر بابك 16/09/1395 لغايت 25/09/13952اصول عيب يابي، بهره برداري، بازرسي و نگهداري از الکتروموتورهاي صنعتي
جزئياتمركز آموزش 20/09/1395 لغايت 24/09/13951 BGA و SMDتعميرات برد هاي
جزئياتمركز آموزش 28/09/1395 لغايت 01/10/13951Industrial Ethernet
جزئياتامور ذوب 29/09/1395 لغايت 01/10/13951نقشه خواني برق جرثقيل صدتن فيروزاي ذوب
جزئياتمس شهر بابك 04/10/1395 لغايت 08/10/13951EARTHING
جزئياتمجتمع مس سونگون 04/10/1395 لغايت 06/10/13951اصول و روش کار در تعميرات ماشين هاي الکتريکي
جزئياتمس شهر بابك 07/10/1395 لغايت 09/10/13951ضرورت حفاظت موتورهاي الکتريکي و عوامل موثر در انتخاب سيستمهاي حفاظتي
جزئياتمركز آموزش 11/10/1395 لغايت 15/10/13951 WINCC نرم افزار كنترل ومانيتورينگ
جزئياتمركز آموزش 11/10/1395 لغايت 22/10/13951شناخت تجهيزات و استانداردهاي تاسيسات الكتريكي
جزئياتمس سونگون 11/10/1395 لغايت 14/10/13951VFDدرايوهاي دور متغير
جزئياتمركز آموزش 25/10/1395 لغايت 27/10/13951ساختمان هوشمند پيشرفته
جزئياتمس سونگون 25/10/1395 لغايت 29/10/13953PLC S7-2
جزئياتمركز آموزش 27/10/1395 لغايت 30/10/13951Redundant هاي PLC
جزئياتمركز آموزش 28/10/1395 لغايت 26/11/13952بررسي مدارات فرمان وقدرت كنتاكتوري
جزئياتمركز آموزش 02/11/1395 لغايت 05/11/13951Digsilent نرم افزار تخصصي
جزئياتمركز آموزش 02/11/1395 لغايت 04/11/13951باتري وباتري شارژرها
جزئياتمركز آموزش 02/11/1395 لغايت 06/11/13952الكتروموتورهاويژه تكنيسينهاي برق
جزئياتمركز آموزش 09/11/1395 لغايت 13/11/13951تكميلي -WINCCنرم افزار كنترل و مانيتورينگ
جزئياتمركز آموزش 09/11/1395 لغايت 12/11/13951 اصول عملكرد، محاسبات و نگهداري باطري هاي صنعتي
جزئياتمركز آموزش 17/11/1395 لغايت 21/11/13951PCS7 1
جزئياتمركز آموزش 23/11/1395 لغايت 27/11/13952PLC S7-1
جزئياتمركز آموزش 24/11/1395 لغايت 25/11/13951درايو ميكرومستر
جزئياتمركز آموزش 01/12/1395 لغايت 04/12/13952نقشه خواني برق
جزئياتمركز آموزش 01/12/1395 لغايت 03/12/13951تعميرات برقي ماشين CNC مدل D810
جزئياتمس شهر بابك 03/12/1395 لغايت 04/12/13951تست و عيب يابي كليدهاي قدرت
جزئياتمركز آموزش 07/12/1395 لغايت 08/12/13951تشخيص عيوب موتورهاي الكتريكي با روش آناليزفركانسي جريان
جزئياتمركز آموزش 07/12/1395 لغايت 11/12/13951PCS7-2
جزئياتمركز آموزش 10/12/1395 لغايت 25/12/13951اصول عيب يابي، بهره برداري، بازرسي و نگهداري از الکتروموتورهاي صنعتي
جزئياتمركز آموزش 14/12/1395 لغايت 18/12/13952PLC S7-2
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305723 , 5758 , 5760
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي