آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)- ثبت شده به شماره 15957 و شناسه ملي 10100582059
 
بدينوسيله از عموم صاحبان محترم سهام شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه روز دوشنبه مورخ 24/04/1398 رأس ساعت 14 در تهران ، خيابان آزادي، نبش خيابان رودكي شمالي، سالن سازمان حج و زيارت تشكيل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

 

 

 

hxghudi

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
استارت آپ ایمنی ویکند شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته