مشخصات شیمیایی ته پاتیل

HIGH COPPER REVERT

As

0.09

Mo

0.05

CuO

4.64

Ag / ppm

56

Au / ppm

1.1

S

8.2

Al2O3

0.56

SiO2

10.34

Fe

33.3

Cu

35 +/- 5

 

NORMAL COPPER REVERT

Pb

0.2

Zn

0.65

Fe3O4

17.5

CuO

1.55

Ag / ppm

40

Au / ppm

1

S

8.48

Al2O3

2.7

SiO2

12.88

Fe

29.33

Cu

31.29

AS

0.07 

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
استارت آپ ایمنی ویکند شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته