توليدکننده: كارخانه تغليظ مس سرچشمه  - واحد موليبدن

مشخصات شيميايي موليبدن

الف) كنسانتره موليبدن تشويه شده ( اكسيد موليبدن)

ROASTED MOLYBDENUM CONCENTRATE

Mo

60-64

% min

Cu

1.20

% max

C

0.10

% max

S

0.10

% max

Si

1.50

% max

Pb

0.05

% max

 


ب) كنسانتره سولفور موليبدن (موليبدنيت) 

MOLYBDENUM

Mo

56-52

%

Pb

0.05

%

Co

0.04

%

SiO2

1.46

%

S

38-36

%

P

0.01

%

Sb

0.02

%

MgO

0.21

%

Moisture

7-14

%

Oil

0.58-4.94

%

Bi

0.004

%

Zn

0.06

%

Cl

0.02

%

Fe

0.9-2.20

%

Re

0.07

%

As

0.09

%

CaO

0.01

%

Cu

0.45-0.70

%

Ni/Mn/Cd/Na2o/K2o

Trace

 

 

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
استارت آپ ایمنی ویکند شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته